Beech / Beuk


Voor hen die de behoefte gevoelen meer goeds en moois te zien in alles wat hen omringt, en hoewel zoveel slecht schijnt, in staat zijn het goede te zien dat daarin groeiende is. Dit teneinde in staat te zijn tot meer verdraagzaamheid, toegevendheid en begrip voor verschillende wijzen waarop ieder individu en alle zaken naar hun perfectie streven.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: arrogantie, gebrek aan inleveringvermogen en ontevredenheid over anderen.

Uitspraken: ‘met iemand die zo’n accent heeft, kun je toch niet verder’ en ‘alleen als ik het woord milieubeschermer hoor heb ik al gegeten en gedronken’.

Als het beste nog niet goed genoeg is, er altijd wel een schaduwrandje of oneffenheidje te vinden valt. Als je merkt dat je een muggenzifter aan het worden bent, zo’n stuurman aan de wal. Je bent wel betrokken op de ander, loopt die dan ook constant op z’n groeikansen te wijzen, drukt haar of hem er desnoods met de neus midden in. Of je slaat door en bent ontzéttend tolerant. Alles wordt maar goed gepraat, vooral geen bonje maken, laten we het gezellig houden. Elke vluchteling mag bij jou wonen want die dictatuur daarginds heeft ook bestaansrecht. Een Beuk heeft veel kracht, ook als hij misvormd groeit. Maar in volle glorie een gewelf waaronder je kunt schuilen. Grootmoedig en majestueus. Het hout is mooi glad en splintert niet. Het is veilig kinderspeelgoed. Vormvast en toch met stoom goed te buigen. Stoom, dat is warmte en vocht. Water, het element dat bij de gevoelswereld hoort. Met warmte in hart en nieren richt je je heel anders op volmaaktheid.

Botanische informatie:

Fagus sylvatica

Deze trotse boom, die wel tot dertig meter hoog kan worden, werd in Angelsaksische landen vroeger wel ‘woudmoeder’ genoemd. De mannelijke en vrouwelijke bloesem (katjes) ontluiken aan dezelfde boom en wel in april of mei, gelijk met de bladeren.

Bekijk ook

Cherry Plum / Kerspruim

Cherry Plum / Kerspruim

Remedie nummer 06 Cherry Plum / Kerspruim Categorie indeling 1