Oak / Eik


Voor hen die een voortdurend gevecht leveren om gezond te worden of voor hun dagelijks bestaan. Zij zullen het een na het ander proberen, hoewel hun geval hopeloos schijnt. Zij zullen doorvechten. Zij zijn ontevreden met zichzelf indien ziekte hun belet hun plichten te vervullen of anderen te helpen. Het zijn flinke mensen, die met grote moeilijkheden worstelen, zonder de hoop te verliezen of hun pogingen te staken (tegenovergestelde beeld van Gorse).

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: te veel doorzetten, ontspanningsproblemen, koppigheid en onbuigzaamheid

Uitspraken: ‘jammeren heeft geen zin, het moet toch gebeuren’, ‘we zullen er maar het beste van maken’ en ‘ik moet winnen!’.

Jou krijgt niets of niemand klein, doorgaan tot je er bij neervalt. En trouwens, wie heeft het over neervallen? Kom, daar heb je geen tijd voor. Je kunt de boel toch niet zomaar in de steek laten? Beloofd is beloofd en je kunt het in jou gestelde vertrouwen toch niet zomaar beschamen? Gewoon de tanden op elkaar en door de zure appel heen. De zomereik leert je dat goed zorgen voor jezelf óók in het belang van het geheel is. Dat je rekening mag houden met je zwakheden en je behoeftes. Dat ook jij je gal eens moet spuwen, je tranen eens laten stromen en je lijf wat rust moet gunnen. Even de druk eraf!

Botanische informatie:

Quercus robur

De eik, een der heilige bomen van onze voorouders, groeit in bossen, groepjes bomen, langs lanen en op weidegronden. De eik bloeit eind april of begin mei, en de mannelijke en vrouwelijke bloesems worden op dezelfde boom aangetroffen.

Bekijk ook

Olive / Olijf

Olive / Olijf

Remedie nummer 23 Olive / Olijf Categorie indeling 3