Rock Water / Bronwater


Voor hen die er wat hun manier van leven betreft zeer starre principes op nahouden en zichzelf veel vreugde en plezier in het leven ontzeggen, omdat zij van mening zijn dat het hun werk wel eens zou kunnen schaden. Zij zijn hard voor zichzelf. Zij streven ernaar gezond, sterk en actief te zijn en zij zijn bereid alles te doen, dat dit naar hun overtuiging bevordert en in stand houdt. Zij hopen door anderen tot voorbeeld genomen te worden, waarna die door het volgen van hun ideeën zich tot betere mensen ontwikkelen.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: zelfontkenning, martelaarschap voor eigen ideaal en perfectionisme.

Uitspraken: ‘ik leef een sober bestaan’, ‘ik ga altijd vroeg naar bed en sta weer vroeg op’, ‘ik vind dat je geen vlees moet eten’.

Als je het principe “verbeter de wereld en begin bij jezelf” laat uitgroeien tot het je helemaal in beslag gaat nemen, gaat het fout. Je komt niet meer aan het doel van dit leven toe: leven. Je leeft vanuit je ideeën maar niet vanuit je levenslust. Het gaat knellen, wordt een keurslijf of een dwangbuis. Het zou véél beter moeten, je gaat steeds meer je best doen. Overal gaat de lol af. Maar je principes zijn heilig. Daar verkramp je langzaam in. Je klampt je vast aan jouw levenswijze, aan jouw leven. Als in een weldadig bad worden door bronwater je dogma’s zachtjes losgeweekt. Je ziet dat het vastklampen aan ideeën je onbeweeglijk en eenzijdig maakt. Het leven is iets om lief te hebben en te omarmen en in vrijheid te genieten. Liefde voor jezelf, lief zijn voor jezelf. Gelukkigheid die naar anderen uitstraald.

Botanische informatie:

Bronwater

De remedie bestaat ditmaal niet uit bloesemessence, maar uit voorbehandelt water uit niet-gecultiveerde bronnen in de ongerepte natuur: bronnen waaraan de streekbewoners al sinds mensenheugenis een geneeskrachtige werking toeschrijven. Dergelijke half vergeten bronnen – die omgeven zijn door bomen, struiken en gras en bloot staan aan het vrije spel van zon en wind – zijn ook tegenwoordig nog in talloze delen van Groot-Brittannië te vinden.

Bekijk ook

Cerato / Loodkruid

Cerato / Loodkruid

Remedie nummer 05 Cerato / Loodkruid Categorie indeling 2