De Auralagen of de Aura lichamen


De Aura is het energieveld om ons heen. De Aura beslaat zeven lagen die alleen waargenomen kunnen worden door een speciale camera of door mensen die hier gevoelig voor zijn. Voor mensen die nog nooit een Aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als verstrooid licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

De Aura is een spiegel van ons “innerlijk zijn” je chakra’s dus. Afhankelijk van factoren, b.v. de geestesgesteldheid ( op een bepaald moment en gedurende ons hele leven ) kan een Aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend etc.

De Aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving. Een Aura geeft altijd een beeld van een persoon op dat moment, je ziet een “moment opname”. De volgende dag kan je Aura er weer anders uit zien en daarom is het zeer moeilijk om een goed beeld van iemand te hebben.

Je hebt dus de zeven lagen en die hebben dezelfde kleuren als de chakra’s. De aura staat ook in verbinding met de chakra’s. Veel mensen stralen in de aura die kleur uit die in verband staat met de chakra waar ze op dat moment in zitten.

Dus zie je iemand met een groene aura dan zit die persoon op dat moment in zijn hartchakra.
Je hebt ook mensen die alleen een goude of een witte aura hebben. Dat zijn personen die hoog ontwikkeld zijn en daarbij in evenwicht.

Alle kleuren hebben natuurlijk een betekenis. De andere kleuren zijn: Het grijswitte van het etherische lichaam, dat het dichtst met het lichaam verbonden is. Dan volgen de zeven andere kleuren, waarvan geel, groen, blauw, wit en goud de kleuren zijn die je meeste ziet wanneer je emotioneel verbonden bent.

Een healer is gevoelig voor de aura die mensen om zich heen hebben, en kan daardoor in contact komen met de onderliggende problematiek van cliënten en kan door helende energie verstoringen in het energiesysteem van de cliënt herstellen.

Blader doorheen de kleuren van de auraof de aura lichamen

Veel plezier ermee

Aumée

Bekijk ook

Het Etherisch-causale lichaam

Het Etherisch-causale lichaam

De vijfde laag is het etherisch-causale lichaam. Het bevat de volledige blauwdruk van ons fysieke lichaam en alle vormen die op het fysieke niveau bestaan. Het is het negatiefje van het etherische lichaam, dat weer de “mal” is van ons fysieke lichaam. Dat wil zeggen dat het veel weg heeft van het negatief van een foto.