Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => Lichaamswerk => Causale Voetreflexologie, een nieuwe benadering

Causale Voetreflexologie, een nieuwe benadering


Voetreflexologie is een methode die zones in de voeten bewerkt en daardoor reacties opwekt in de corresponderende lichaamsdelen. De reactie van het lichaam op het bewerken van de voeten kan men beschouwen als een “herstel van evenwicht”.
Causale Voetreflexologie is een nieuwe benadering van voetreflexologie.

An De Mulder, grondlegster van de “causale voetreflexologie”, kwam toevallig in contact met voetreflexologie, na een loopbaan van 15 jaar als onderwijzeres. Ernstige gezondheidsproblemen van haar kinderen brachten haar in contact met complementaire geneeskunde.
Ze bewerkte intuïtief de voeten van enkele mensen zonder les gevolgd te hebben. De resultaten waren dermate goed dat ze snel een drukke praktijk had. Ze volgde lessen anatomie en fysiologie in de opleiding kinesitherapie aan het Parnasinstituut. Sinds 17 jaar doet ze aan zelfstudie. Hiernaast liet ze zich begeleiden door osteopaten.
Tijdens praktijksessies volgde de osteopaat hoe zijn patiënten reageerden terwijl An op hun voeten werkte. Op deze manier kon An haar intuïtieve technieken uittesten.
Een theoretische samenwerking bracht haar steeds meer inzicht bij in oorzakelijke relaties.
Op deze manier ontwikkelde ze een nieuw systeem van voetreflexologie, namelijk causale voetreflexologie. De laatste jaren groeide het besef dat dit systeem sterk afwijkt van de klassieke voetreflexologie.

In causale voetreflexologie wordt gezocht naar de oorzaak van bepaalde klachten en symptomen.
Deze oorzakelijke zone bevindt zich vaak op een andere plaats. Zo kunnen b.v. rechterschouderklachten een relatie hebben met een leverdysfunctie. Het komt er dan op aan de oorzaak, in dit geval de lever, veel aandacht te geven. Zo kan een maagprobleem in relatie staan met stress. In dat geval moeten de relaties van de maag met het zenuwstelsel behandeld worden. Staat het maagprobleem in relatie met een emotie, dan moet de emotionele zone in de hersenen behandeld worden om de maag te ontlasten,..

Elk orgaan dat gezond is beweegt. Wanneer deze beweging van de organen (motiliteit) verloren gaat om één of andere reden (operaties, littekens, toxines, ouderdom, emoties, bewegingsverlies van naburige organen,..), gaan de organen minder goed functioneren en kunnen ze uiteindelijk ziek worden.

In causale voetreflexologie wordt de beweging van de organen hersteld, via het bewerken van de corresponderende zones in de voeten. Dit werd bevestigd vanuit de praktische samenwerking met de osteopaat. Daardoor wordt de kwaliteit van de functies van de organen bevorderd.

De causale voetreflexoloog behandelt niet enkel de pijnlijke zones. Soms zijn pijnloze, “verdoofde zones” de oorzaak van bepaalde klachten. Zeer pijnlijke zones worden dan weer snel verlaten om op zoek te gaan naar oorzakelijke zones. Er wordt daardoor duidelijk anders gewerkt dan in de klassieke voetreflexologie.

Om die verbanden te ontdekken moet er inzicht verworven worden in oorzakelijke relaties. Dit vraagt heel wat studiewerk en gaat veel verder dan het leren bewerken van zones.

Voorbeelden:

  • Kouwelijkheid en constipatie kunnen een signaal zijn dat de schildklier het moeilijk heeft. Nochtans is de schildklierzone op de voeten in zo’n geval vaak niet pijnlijk. Hier moet men de zone dan stimuleren tot ze pijnlijk wordt.
  • Wie regelmatig hoofdpijn heeft, zeker als het één helft van het hoofd betreft, krijgt een signaal dat de galfunctie niet zo best verloopt. De galblaaszone op de voeten verdient in dit geval veel aandacht. Men gaat ook op zoek naar de oorzaak van deze zwakte: b.v. hormonale oorzaak, emotionele oorzaak,…

Het doel van causale voetrefelexlogie is herstellen en bewaren van evenwichten en preventie van ziekten.

Causale voetreflexologie gaat anders te werk dan de klassieke reflexologie:

  • De techniek is heel specifiek. Er wordt namelijk heel diep in de voeten gewerkt.
  • Bij het behandelen van hormonale problemen wordt de zwakste klier opgespoord.
  • De zones van de organen worden bewerkt in relatie met het autonoom zenuwstelsel.
  • Elk orgaan wordt in relatie gebracht met een corresponderende emotionele zone in de hersenen (lichaam en geest zijn één).
  • Bij het bewerken van de voeten spoort men voortdurend oorzaken op. Hiertoe moeten heelwat inzichten verworven worden.

Voor wie toch graag iets te weten komt over concrete resultaten:
We zien kinderen rustiger en geconcentreerder worden, we zien hyperactiviteit, agressie en gedragsproblemen verminderen. We zien wratjes verdwijnen. Bedplasproblemen raken opgelost, groeipijnen verminderen, …

Mensen melden ons dat ze meer energie hebben, dat ze beter slapen, dat ze minder hoofdpijn hebben, minder kouwelijk zijn, minder last hebben van constipatie, minder negatief zijn, beter tegen stress kunnen, minder opvliegers hebben, minder angsten hebben,…

Dit alles uiteraard niet na één sessie.
Causale Voetreflexologie is wel zo’n diepgaande methode dat er ook tegenindicaties kunnen zijn voor een aantal aandoeningen. Deze limieten moeten steeds gerespecteerd worden.


An De MulderMeer informatie? Interesse om opleiding te volgen? Interesse om een voordracht bij te wonen? Interesse om je voeten te laten bewerken? Interesse om een kennismakingsdag mee te maken?
An De Mulder (Grondlegster van de Causale Voetreflexologie)
Nieuwenbos 5 – 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 02/466.27.29- Fax: 02/ 463.26.01
Mail: info@causalevoetreflexologie.be
Website: www.causalevoetreflexologie.be

Bekijk ook

Acupunctuur Deel 2 - De 5 elementen in de Chinese Filosofie

Acupunctuur Deel 2 – De 5 elementen in de Chinese Filosofie

De Yin en Yang filosofie wordt verder uitgewerkt in het syteem van de 5 elementen, om nog beter de betekenis van het lichaam, de geest, de ziel, het spirituele werk en de acupunctuur te begrijpen.