Home => Alternatieve geneeswijzen => Edelstenen en mineralen => Meer over edelstenen => Yangay, de 13e kristallen schedel …

Yangay, de 13e kristallen schedel …


In den beginne …
Het universum waar wij deel van uitmaken komt voort uit de Oorsprong. Dicht op één gepakt woonden wij als familie bij elkaar. Dat ene kleine knikkertje, gloeiend als een ster waarin alles en iedereen zat samengepakt, kon de zichzelf manifesterende explosieve kracht niet meer weerstaan en spatte uit elkaar. Onze oerknal was een feit en ons universum kwam tot ontwikkeling. Maar ons knikkertje was als stralende ster niet de enige. Ons knikkertje was het gevolg van een eerdere oerknal uit een ouder universum en vormde met andere explosieve sterren uiteindelijk meerdere parallelle universums. Al deze universums bestaan naast en door elkaar. Het is alsof een stofbal uit één springt in allemaal kleine stofballetjes, die op hun beurt weer verder uit één spatten in nog kleinere stofballetjes.
Zo kan je je eigen ziel vergelijken met een Russisch poppetje. Twaalf in elkaar gestapelde poppetjes maken je ziel compleet. De twaalf poppetjes hebben zich zelf uitgepakt en verblijven in twaalf verschillende parallelle universums. Onze individuele zielen zijn in dit universum de laatste van de twaalf poppetjes. Wij zijn op zoek naar onze verbinding met onze overige elf poppetjes, ons hogere Zelf, onze eigen heilige geest.

Terwijl ons universum aan het uitdijen was, groeide ook de afstand tussen ons als zielen. Wij kwamen als zielengroepen in alle uithoeken van ons universum terecht en ontwikkelden de 12 universele karaktereigenschappen die door de plaatselijke omstandigheden werden gereflecteerd. We reisden als zielen regelmatig door het universum en bezochten onze broers en zussen. Maar als gevolg van de individuele ontwikkeling kregen we een gevoel van afgescheidenheid en begonnen we ons te vervreemden van onze broers en zussen, ergens ver weg in ons universum. We konden ons nog maar moeilijk verenigen met degenen met wie we eens zo nauw verbonden waren. We vergaten langzamerhand onze gemeenschappelijke Oorsprong, waarbij de verschillende zielengroepen eerder elkaars vijand werden, dan dat we dichter bij elkaar kwamen om onze ervaringen te delen en een éénheid te vormen met een groter bewustzijn. Er moest een oplossing komen.

Zo’n 2,8 miljoen jaar geleden (108 maal de precessiecyclus van 25.920 jaar) werd vanuit een ouder parallel universum hulp geboden. Er werd een reddingsplan bedacht, waarbij de Aarde als klaslokaal werd aangewezen. Ons zonnestelsel bestond toen uit twaalf hemellichamen die om de zon draaiden en vanaf de Aarde waren de twaalf sterrenbeelden zichtbaar. Zo vormde de Aarde en ons zonnestelsel het energetische schaalmodel van ons universum. Er kwamen dertien zielen uit een ouder parallel universum naar de Aarde. Twaalf van hen vormden een cirkel en de dertiende nam plaats in het midden. Door dit energetische model werden afgevaardigden vanuit de verste uithoeken van het universum aangetrokken om deel te nemen aan dit evolutionaire experiment. Het doel was; leren wat éénwording is, om vervolgens terug te keren naar onze eigen zielengroep om dit bewustzijn te delen. Wij zijn die afgevaardigden.

Aanvankelijk leefden we als transparante wezens in het eenheidsprincipe, we keken onze ogen uit en werden ons langzaam bewust van onze twaalf essenties. Maar als gevolg van de aantrekking van de antichrist verlieten sommigen deze éénheid vroegtijdig. Ze incarneerden ergens en keerden later op Aarde als ruimtevaarders terug. Dat was het moment waarop de goden als engelen uit de hemel vielen. Als arrogante pubers haalden zij hun eigen broers en zussen uit de beschermende cirkel en zetten hen in gemanipuleerde primatenlichamen buiten de cirkel gevangen. Als slaven werden zij door hun goden onbewust gehouden en kreeg dit evolutieproces een andere wending. Hiermee werd de Aarde een aantrekkingkracht voor vele manipulerende energieën uit ons eigen universum, die tot doel hebben de bewustwording van de huidige mens af te remmen.

Sinds onze reïncarnatiecyclus op Aarde, worden we als zielen gevangen gehouden. We bevinden ons buiten de cirkel en zijn daarom niet in staat de verbinding met onze Oorsprong te maken. De energieën van de cirkel worden door machtswellustelingen misbruikt om ons te misleiden. Aangetrokken door verleidingen en in de ban gehouden door angst, worden we door deze zogenaamde goden van destijds alle kanten op geduwd en voor de gek gehouden over wat waarheid is. De oorspronkelijke cirkel is ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Alle posities zijn weer ingenomen en daarmee is de cirkel opnieuw geactiveerd. Iedereen heeft de keuze waar hij of zij zich mee wil verbinden, maar je wordt uitgenodigd terug te keren binnen de cirkel om je evolutieproces te voltooien en contact te maken met ons eenheidsbewustzijn. Je zielengroep zal je eeuwig dankbaar zijn … Weet wie je bent.


De oorspronkelijke cirkel

Stel je de oorspronkelijke cirkel in de tijd van Lemurië als volgt voor; Yangay staat op de “noordpool”. Op de evenaar staan de 12 universele karakters als wachters, uitkijkend over het zuidelijk halfrond, in de richting van de antichrist op de “zuidpool”. Wij woonden als transparante wezens met Yangay in ons midden en hadden de bescherming van deze 12 zielen. Toen we als gevolg van de aantrekkingskracht van de antichrist voor het eerst incarneerden en buiten de cirkel op het zuidelijk halfrond terecht kwamen, keken de 12 zielen ons aan, alsof ze wilden zeggen “tot later”. We kwamen in de “zondeval” terecht en raakten steeds verder verwijderd van de cirkel. De antichrist lokte ons met al z’n verleidingen, en wij zijn gaan geloven dat hij het midden was waar we naar op zoek waren. Het is dus de wereld op z’n kop … en zo ziet de wereld er nog steeds uit. Toch kan het bedanken van de antichrist zeker geen kwaad; hij bracht ons ten slotte daar waar we nu zijn, met alles wat we hebben. Maar het is nu aan ons ieder persoonlijk, om de kracht op te brengen, los te komen van alles wat ons aan de antichrist bindt, en onze verbinding met het midden van de cirkel weer te herstellen. Door de antichrist de rug toe te keren en langs de 12 zielen de cirkel weer in te lopen, breng je de verbinding met JeZelf weer tot stand … daar waar die ooit is verbroken …


Yangay

Ooit inspireerden de 13 zielen de mens een cirkel van 12 kristallen schedels en een 13e in het midden te maken, om hun energieën weer te kunnen ontvangen. Het was een poging de weg naar éénwording te vervolgen. Maar evenals in ons universum, heerst op Aarde verdeeldheid, en het ego aspect van de mens heeft er sinds de tijd van Atlantis uiteindelijk toe geleid dat zielen uit ons eigen universum de massaal geproduceerde kristallen schedels zijn gaan gebruiken om hún informatie door te geven. Het gevoel van liefde en herkenning, dat de energie van een kristallen schedel soms geeft, komt voort uit het feit dat wij deze zielen herkennen als onze broers of zussen van voor onze oerknal, toen we als Eénheid dicht op één gepakt zaten. Maar als we de referentie voor Eénheid willen vinden, zullen we dus moeten afstemmen op de 13e in het midden van de oorspronkelijke cirkel … Yangay.

Yangay is het midden van de oorspronkelijke cirkel en is later de 13e kristallen schedel gaan gebruiken om zijn energie door te kunnen geven. In het universum waar Yangay vandaan komt is de éénheid bereikt en Yangay is hier om te helpen de Eénheid in jezelf, op Aarde en daarmee in ons universum te bewerkstelligen. De oorspronkelijke kristallen schedel van Yangay is lang geleden vernietigd door de tegenstanders van de Eénheid, maar sinds 2006 gebruikt Yangay een gloed nieuwe kristallen schedel uit de Himalaya om zijn energie weer door te kunnen geven.


Zelf een cirkel van kristallen schedels maken

Met 13 kristallen schedels kun je zelf een zeer krachtige en geavanceerde ontvanger maken. Maak een cirkel van 12 schedels en let erop dat de schedels van de cirkel met hun “gezichten” naar buiten kijken. Een cirkel met de “gezichten” naar binnen betekent dat je de energie van de antichrist in het midden plaatst. Plaats de 13e in het midden van de cirkel. “Hij kijkt” in de richting van 12 uur, als op een analoog uurwerk. De energie van de cirkel draait met de wijzers en de snelheid van de klok mee. Om de cirkel de eerste keer te activeren en voor een volgende sessie gereed te maken, zet je ‘m gelijk met de wijzers van een op tijd lopend analoog uurwerk. Als je bij de cirkel staat hoef je je alleen maar voor te stellen hoe de wijzers van de klok in de cirkel dezelfde posities innemen.

De 13e schedel in het midden staat model voor de Eénheid en die straalt zijn energie in 12 frequenties ofwel aspecten naar buiten uit. Hiermee fungeren de 12 schedels voor de directe omgeving van de cirkel, als zenders van de 12 aspecten. Op deze manier maak je een energetisch model van de cirkel met de energie van Eénheid in het midden. Als je de cirkel groot genoeg maakt, kun je er desnoods zelf in plaats nemen en stem je jezelf af op de energie van de Nieuwe Mens … als 13e geboren uit de karakters van de 12.Peter ViskilPeter Viskil is geboren op 8 juli 1960 in Ridderkerk, Nederland.
Voorafgaand aan een ingrijpend bewustwordingsproces heeft hij zich onbewust voorbereid op zijn huidige werkzaamheden. In 2001 richtte hij Heaven8Earth op, een organisatie voor bewustwording. Zijn verbinding met Yangay bracht hem uiteindelijk wat hij zocht … het universele bewustzijn …
Meer informatie over Peter Viskil lees je op Heaven8Earth

Bekijk ook

Gebruik van Kristallen massagestaven

Gebruik van Kristallen massagestaven

In dit artikel geven we een korte bespreking van technieken waarbij kristallen massagestaven worden gebruikt. Deze staven(kijk op de foto) kunnen geslepen zijn van verschillende natuurstenen zoals bergkristal, rozenkwarts, rookkwarts, chrysopraas, amethyst,...