Home => Astrologie => Westers Astrologie => De 12 Sterrenbeeldtekens => Maagd: Een klein overzicht

Maagd: Een klein overzichtDe Maagd is het archetype van de oogstende mens. Het type dat het kaf van het koren scheidt. Geen ander teken kan zo goed instinctief onderscheid maken tussen gezond en ongezond, nuttig en zinloos, tussen waardevol of schadelijk maken. Een maagd is een geboren ‘tweede man’ of de spil achter de schermen. Er is een grote liefde voor het detail en een bijna zo grote angst om de ‘grote sprong’ te wagen. Risico lopen laat een Maagd graag aan anderen over. Verder gaat een Maagd altijd door voor het meest ordentelijke teken, voor een Pietje Precies, maar in werkelijkheid is er geen ander teken wat zo’n strijd tegen de chaos voert als juist de Maagd. In negatieve gevallen is een Maagd dan ook verslaafd aan zekerheid en kan hij of zij zich verliezen in details. Sommige Maagd-kinderen kunnen erg lastig zijn, bijvoorbeeld met eten. Pas als het kind beseft dat groente dan misschien niet zo lekker is als ijsjes en patat, maar dat het noodzakelijk is voor een gezonde groei, zul je als ouder of verzorger met dit kind weinig (eet)problemen meer ondervinden. In het latere leven kunnen Maagden trouwens soms echte gezondheidsfanaten worden. Maagd-kinderen zijn meestal vroeg met praten en als ze jong zijn stellen ze erg veel vragen. Ondanks het bijna altijd aanwezige talent tot communicatie kan een Maagd-kind er toch moeite mee hebben zijn of haar affectieve gevoelens naar buiten te brengen. Dit gebeurt eigenlijk nooit demonstratief maar bijna stilletjes en rustig. Een echt Maagd-kind is bijna altijd wel bereid kleine huishoudelijke klusjes op zich te nemen. Verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel zijn aangeboren. Ook een neiging tot piekeren, die op latere leeftijd zelfs de gezondheid aan zou kunnen tasten. Een Maagd heeft geen behoefte aan schijnwerpers, maar wanneer er helemaal geen rekening met zijn of haar gevoelens wordt gehouden dan doet dat pijn. Geef dit kind geen standjes waar vreemden bij zijn.


Met op tijd zijn en Maagd-kinderen hoef je geen buitensporige moeilijkheden te verwachten. Dit kind staat op tijd op, maakt op tijd huiswerk en is op tijd op school en op tijd voor het eten. Alsof het over een ingebouwd wekkertje beschikt. Aan concentratievermogen is er meestal ook geen gebrek, het enige probleem is eigenlijk de neiging tot piekeren, waardoor het vaak aangemoedigd en gerustgesteld moet worden. Een mogelijk ander probleem is dat dit kind veel te lang over studieboeken gebogen kan zitten zonder er even uit te gaan en een frisse neus te halen. Maagd is een perfectionist, altijd vol overgave op zoek naar de volmaaktheid. Kritiek verdragen is niet het sterkste punt terwijl een Maagd zich over anderen tamelijk oordelend of kritisch kan uiten. Voor een Maagd-kind is het heel belangrijk om een wat ruimere kijk op het leven te krijgen en leert zien dat dingen meerdere kanten kunnen hebben. Een Maagd-kind is heel romantisch en tegen de tijd dat de liefde een rol gaat spelen kan het precies weten wat het op dit vlak van het leven -en van de ander verwacht. Maagd weet dan misschien wel wat hij zoekt, maar het kan bijzonder moeilijk worden om iemand te vinden die aan die idealen voldoet. Een partner die niet op alle fronten voldoet, wordt moeilijk geaccepteerd. Dat wil niet zeggen dat een Maagd geen hartstocht kent, maar liefde is voor een Maagd iets voor het leven en zeker niet iets voor maar even. Voordat Maagden hun hart verliest kunnen zij heel tevreden zijn met een goed gevuld sociaal leven.


Een liefde ontwikkelt zich vaak ook vanuit een geestelijk contact. Het voordeel hiervan is dat de Maagd zo de tijd krijgt om iemand door en door te leren kennen. Maar als een Maagd ècht verliefd wordt kan het lijken of je plotsklaps met iemand anders te maken hebt.Het fabelachtige geheugen van de Maagd levert niet altijd voordeel op, zeker niet in de liefde. Oude teleurstellingen kunnen te pas en te onpas naar boven komen. Jong trouwen en zich settelen zijn geen typerende Maagd-eigenschappen. De meeste Maagden zullen eerst een studie- of beroepsopleiding willen volgen. Het is natuurlijk prachtig een analyserende geest te hebben, maar een Maagd moet leren dat zoiets geen allesoverheersende rol in relaties mag spelen. Te veel kritiek is een negatieve Maagd-eigenschap, maar aan de andere kant gaan ze tot het eind van de wereld voor degene van wie ze echt houden. En een Maagd heeft niet alleen veel kritiek op anderen, maar ook tegenover zichzelf kan een Maagd bijzonder kritisch en veeleisend zijn.


Een maagd is niet zo bang voor routinekarweitjes en kan van alle tekens vermoedelijk het langst aan een bureau zitten terwijl er allerlei details worden uitgewerkt. Beroepshalve staan er dan ook vele wegen open, de uitgeverswereld, accountantswerk, alles wat met de wet te maken heeft, of gezondheid, boekhouding of secretariaten. Ook toneelcriticus of boekrecensent zou waarschijnlijk geen verkeerde keuze zijn. Over het algemeen zal geld niet over de balk worden gegooid. Als een Maagd tegen de dertig loopt is de kans groot dat hij of zij inmiddels wel heeft ontdekt dat er, ondanks de meest zorgvuldig voorbereide plannen, van alles mis kan lopen. Maar voor een typische Maagd is het feit dat ook hij of zij ergens in kan falen, iets wat moeilijk te aanvaarden is. In deze jaren kan het voorkomen dat er steeds meer en meer verantwoordelijkheden te dragen zijn. Een Maagd moet leren beslissingen te nemen waarvan hij in z’n hart weet dat ze genomen moeten worden omdat ze uiteindelijk goed voor hem zullen zijn, maar die hij door de twijfel en de eeuwige zelfkritiek niet durft te nemen.


Als een Maagd niet heeft geleerd emoties te uiten, dan kan hem het rond het veertigste levensjaar weleens opbreken. Letterlijk opbreken. De frustraties en het gevoel weleens wat anders te willen, waar zoveel mensen van rond de dertig aan kunnen lijden, kan een Maagd in deze leeftijdsfase overvallen. Dit kan mede een gevolg zijn van het vermogen van de Maagd om tijdenlang zonder daar echt bij na te denken, door te gaan in dezelfde situatie. Een Maagd kan het ook jaren lang druk hebben met de problemen van anderen, zodat er geen tijd overschiet om met zichzelf bezig te zijn. Mocht je als Maagd behoefte hebben een martelaarsrol te spelen en almaar meer verantwoordelijkheden op je schouders te nemen, doe dat dan in stilte en vergeet niet dat ook dit eigen keuze was. Als een Maagd rond de vijftig is kent hij inmiddels al zijn ‘slechte’ eigenschappen wel, en als het goed is het al te pietluttige nu wel verdwenen. Het lastige van deze fase kan de zelftwijfel zijn. Vaak is het voor mensen die gewend zijn zich overal zorgen om te maken, steeds moeilijker naarmate ze ouder worden dit niet meer te doen.Een Maagd heeft veel innerlijke, nerveuze energie, en wanneer er overdag niet voor de nodige ontspanning wordt gezorgd kunnen en ’s nachts slaapproblemen op gaan treden.

Bekijk ook

Vissen: Een klein overzicht

Vissen: Een klein overzicht

(20 februari tot 20 maart)