Home => Astrologie => Westers Astrologie => Westerse Astrologie - Algemeen => Wat is Westerse astrologie

Wat is Westerse astrologie


De westerse astrologie werkt met planeten. Die planeten zijn: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, de Maan en de Zon. Ze symboliseren delen van ons zelf. Zo symbolyseert de Maan het gevoel en de zon ons centrale ik. Mercurius de manier waarop wij denken en spreken en Venus onze relaties.horoscopen

De horoscopen zijn een soort van beeldopnamen van de stand van de planeten op het moment van de geboortedag van iemand. Er zijn dan als het ware tekens in te herkennen die staan voor: Ram, Stier, Tweeling, Maagd, Vissen, Boogschutter, Schorpioen, Kreeft, Steenbok, Weegschaal, Waterman en Leeuw.

Ieder teken neemt één twaalfde deel van de hemel in beslag. En aan ieder teken worden eigenschappen aan gekoppeld zoals Ram voor snelheid en vurig staat, staat de stier voor traags en aards.

Als een planeet, bijvoorbeeld Venus, in het teken staat van de Ram staat (in de hemel) dan betekend et da degene met het sterrenbeeld Ram op een snelle en vurige manier met relaties om gaat. En als Mercurius in Ram staat dan praat en denkt diegene snel en vurig.

De eigenschappen van de sterrenbeelden

De Ram (Mars) is het beginteken van de dierenriem en wijst op het aanvangen van arbeid, de ijver en volharding en het nastreven van hogere doelen. Een Ram is ook wilskrachtig, een aanvoerder, een idealist en een politicus.

De Weegschaal (Venus) zoek evenwicht en gelijkmatigheid. Een weegschaal is kunstzinnig en creatief, erg opgewekt en onverschillig. Ook gevoelig, natuurlijk, vriendelijk en aantrekkelijk. Minpunten zijn: onbezorgd, gemakzuchtig, overdreven, eigenwijs en ijdel.

De Kreeft (Maan) is veelal het symbool van moederlijke genegenheid en diep gevoel. Ze zijn gevoelig en grappig. Het zijn echte dromers en zijn zeer romantisch. Ze zijn zorgzaam en het zijn echte vertrouwenspersonen.

De Steenbok (Saturnus) geldt bij vele mensen als het vaderteken, het wijst op vaderlijk leiding. Ze zijn ernstig, stabiel, zelfbeheerst en ambitieus. Ook zijn het doorzettende, geduldige voorzichtige mensen. Maar let op ze kunnen ook een grote air om zich heen hebben en bekrompen doen.

De Stier (Venus) beheerst een fors gebouwd menstype, die langzaam denkt en gericht is op stoffelijke zaken. Ze raken moeilijk in opwinding, maar eenmaal ze zijn geprikkeld zijn ze niet meer te houden.

De Schorpioen (Mars) is een persoon die weinig eerbied heeft voor zijn medemensen, die hem verstandelijk of moreel lieten merken dat ze meer waren dan hij is. Ook is hij een verleider. Maar enkele positieve eigenschappen zijn dat een schorpioen ijverig is, moedig en krachtig.

De Leeuw (Zon) is een teken van een trotse heersende mens die graag de toon aangeeft. Het is een heel erg positief ingesteld persoon, een echte levens genieter. Kreeften zijn creatief en heel erg blij. Ook zijn het wel eens ijdele mensen die denken dat zij de baas zijn.

De Waterman (Saturnus) heeft een open en eerlijk karakter en is idealistisch aangelegd. Erg vriendelijke mensen en een warme vrieden. Ze hebben veel energie en ze zijn creatief en geniaal. Ze houden van mensen. Maar ze kiunen af en toe abnormaal uit de hoek komen een beetje exentriek zijn ze ook.

De Boogschutter (Jupiter) is sportief, avontuurlijk, vriendelijk en behulpzaam Ze zijn zorgzaam, edelmoedig, liefdadig, ontspannend en opgewekt. Het zijn grappige mensen waar je snel vrienden mee kan worden. Maar ze zijn ook zorgeloos, onoprecht en oneerlijk.

Vissen (Neptunus) zijn eenzame soms hysterische mensen. Het zijn gelovige religieuze mensen. Ze zijn idealistisch. Alhoewel dat ze eenzaam zijn toch heel vriendelijk en ze hebben een heel groot hart. Ze zijn zeer zorgzaam. Af en toe kunnen vissen stiekem zijn en geniepig.

De Tweelingen (Mercurius). Ze zijn heel erg intellectueel en zoekend. Verstandelijk en concreet. Ze zijn heel erg leergierig, eerlijk en levendig. Maar ze nerveus, onrustig, verstrooid en in de war. Huizen

Huizen

Iedereen weet dat de aarde in 24 uur om haar as draait. Alle tekens komen dan voorbij. Gemiddeld zie je elke twee uur één teken boven de horizon komen, maar dit is een gemiddeld. Het verschilt van teken tot teken. Huizen staan hiermee in verband. Er zijn twaalf Huizen, net als de tekens. Zij zijn verdeeld over twaalf gedeelten van de binnencirkel. De buitencirkel staan voor de twaalf tekens van de dierenriem.

De huizen zijn ontworpen door de Italiaanse astroloog Placidus die het ook wel het Tijdbogen-systeem noemt. De Huizen verschillen in Zodiakale Lengte in grootte. De Zodiakale Lengte is de lengte van de binnencirkel. Aan de evenaar zijn de Huize bijna even groot. De verschillen worden groter naarmate men op hogere breedten komt. De huizen kunnen zo groot zijn dat ze meer dan één teken overspannen. Dan worden die tekens ook wel onderschepte tekens genoemd. Maar een huis kan ook in zijn geheel binnen één teken vallen. In dat geval is het Huis onderschept.

Huizen zijn, meer dan tekens, menselijke uitvindingen. Ze worden door een ingewikkelde wiskundige manier bepaald, waar wij hier niet verder op in zullen gaan.

Elk van deze twaalf huizen heeft voor de astroloog zijn eigen kenmerkende betekenis.

1e huis : Dit is het huis die bekend staat om het ‘ik ben’. Persoonlijkheid, karakter en mentaliteit zijn kenmerkend. Ook wilskracht en levens energie. Houding, gedrag en manieren. Actief handelen en persoonlijk optreden zijn kenmerkend.

Dit huis is een redelijk positief huis.</P>

2e huis : Het ‘ik heb’. Je talenten en hoe je dingen doet. De natuurlijke aanleg en begaafdheid waarmee je je brood kan verdienen. Gevoel voor waarden en eigen wezen. Geld en eigendom, daarbij zijn belangrijk het inkomen en schulden.

Hier speelt geld een belangrijke rol.

3e huis: Ik denk. Kennis verwerven en uitwisselen, snel denken, persoonlijke problemen, behoeften aan contacten, broers en zussen, buren en kennissen, regelingen, contracten, correspondentie, opvoeding, reisjes en uitstapjes, transportmiddelen, verkeer en vervoer, ontwikkelingsproces.

Dit huis laat je denken op verschillende gebieden. Je contacten met andere mensen zijn in dit huis ook aanwezig.

4e huis: Ik voel. Afkomst, ouderlijk huis, vaderland, omstandigheden in het ouderlijk huis en de verhouding met ouders, jeugd, geërfde neigingen, het leefmilieu waaruit je komt, familietradities, gezins- en familieleven, eigen thuis en eigen huismanieren, omstandigheden en levenssituatie op latere leeftijd, emoties, gevoelsleven, onroerend goed, voedingsbodem.

Bij dit huis is familie dus een belangrijk huis.

5e huis: ik wil een huis. Zelfexpressie en creativiteit, bevrediging van begeerte en genoegens, seksuele drift en genoegens, erotiek en liefdesavonturen, die liefde die je zelf geeft, omgaan met het andere geslacht, levensgenoegens, conceptie en zwangerschap, sport en spel, ontspanning, amusement en recreatie, weddenschappen, gokken, lotto, feestjes, toneelspel, theater, tentoonstellingen, voortbrenging.

Dit huis heeft veel te maken met liefde en ontspanning.

6e huis: Ik analyseer. Arbeid, werk en werkzaamheden, medewerkers, collegas ondergeschikten, werkplaats, controle op werk, Vrije beroepen, detail- en precisiewerk, sociaalwerk en gezondheidszorg, hulp geven, verzorging van het lichaam en gezondheid, kleding, hygiëne, voeding, gezondheidstoestand, gezondheid, en ziekte, genezing na ziekte, kleine huisdieren en plantenverzorging.

In dit huis staat arbeid centraal maar ook verzorging (op vele wijzen).

7e huis: Ik weeg. Huwelijkspartner met bekwaamheden en karakter, samenleving, compagnon, houding tot het publiek, contacten met de maatschappij, gerechtelijke processen, openlijke tegenstanders en contractuele verplichtingen.

Dit huis heeft veel te maken met mensen en eerlijkheid.

8e huis: Ik verlang. Organisatie en reorganisatie, geheimen en verborgenheden, overgang in andere bewustzijnstoestand: mystiek, geheimen en spiritisme, parapsychologie, lichamelijk dood, (levens-)verzekeringen, erfenissen legaten, testamenten, rouw en begrafenis, wezen en voogdijschap, verliezen en schulden, operaties en levensachtergrond.

Aan dit huis hangt een vreemd luchtje.

9e huis: Ik zie. denkbeelden en idealen, verdieping en inzicht van kennis, hoger geestelijk leven, godsdienst, filosofie, hoger onderijs, abstract denken, contacten met het buitenland door brieven of voor zaken, dromen en visioenen, wereldbeschouwing, grote reizen, emigratie, douane, visa en paspoorten, rechtspraak door advocatuur, vrijheidsdrang, propaganda, ethiek, pedagogie en paarden.

In dit huis is het begrip buitenland heel belangrijk.

10e huis: Ik gebruik. Maatschappelijke positie, bekwaamheid, succes, eer en aanzien, plaats in de wereld, carrière, het beroep, het openbare leven, ambities, roeping, gezag en autoriteit.

In dit huis zijn het maatschappij en werk, waar het om draait.

11e huis: Ik weet. Vrienden en geestverwanten, aspiratie, wensen en verlangens, clubs en verenigingsleven, protectie en begunstiging, de tijdsgeest, sociaal aanpassing vermogen en sociale instelling.

In dit huis vind je vrienden en sociale aspecten terug.

12e huis: Ik geloof. De anonimiteit, achter de schermen werken, teruggetrokkenheid en afzondering, restricties, onverwachte zaken en beproevingen, zelfverloochening en loutering, afstaan, offeren en loslaten, drugs, langdurige ziekte, geheime vijanden, grote instellingen met de mogelijkheid van lang blijven zitten in bijv. ziekenhuizen, kloosters en sanatoria.

Dit huis wordt ook wel het slechte huis genoemd en is daarmee niet erg geliefd.

Gebruik van astrologie door Westerse mensen.

Ik denk dat de Westerse mensen minder waarde hechten aan hun astrologie dan de Chinezen. Astrologie is meer een soort van ontspanning en amusement. Denk maaraan de horoscopen die in tijdschriften, kranten en nu zelfs per SMS te krijgen zijn. De meesteWesterse mensen hebben geen flauw idee wat astrologie nou werkelijk inhoud in tegenstellingtot de Chinezen die dit heel belangrijk vinden.