Home => Astrologie => Westers Astrologie => Zwarte maan => De Zwarte Maan Lilith

De Zwarte Maan Lilith


Sinds de Zwarte Maan ontdekt is in de astrologie betekent dit voor vele astrologen dat het mogelijk is een nog betere en diepere, maar vooral een juister inzicht te verkrijgen in de individuele menselijke structuur. Inzicht in het hoe en waarom van die crisissituaties waarin een mens onbewust verzeild kan geraken.

De Zwarte Maan geeft dan ook meer inzicht over de meest duistere, de meest gevaarlijke, de meest controversiële en de meest perverse kant van de menselijke geest. Ook is gebleken dat de Zwarte Maan op een extreme manier verwant is met het vrouwelijke. In psychologisch georiënteerde astrologie staat het Zwarte Maan-punt voor het verdrongen vrouwelijke principe.

De Zon vertegenwoordigt in de geboortehoroscoop je bewuste zijn. De Maan staat voor je onbewuste zijn, je vrouwelijke zijde. Ook is de Maan symbool voor evolutie en verandering, dit is af te zien aan het voortdurend veranderen van gestalte (nieuwe maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan), maar dit is slechts schijn (het is namelijk de Zon die zorgt voor deze verandering en niet de Maan zelf) De Zwarte Maan symboliseert dan ook het ware gezicht van de Maan, dus zoals deze werkelijk is. Ze toont je het verborgen gezicht van de Maan. In je geboortehoroscoop symboliseert ze dan ook dat deel van jezelf dat je zo diep mogelijk, in het donker, verborgen wilt houden voor jezelf én voor anderen.

Mannen zowel als vrouwen hebben hun sterkste wortels in hun diepste onbewuste waar niemand graag vrijwillig naar afdaalt. Toch is het precies in die diepte dat je je paradoxen vindt en dat je kunt leren je dualiteiten als geest/ lichaam, seksualiteit/ spiritualiteit, leven/ dood en mannelijk/ vrouwelijk in harmonie te brengen met elkaar en heelheid te bereiken.

Lilith is niet alleen schenkster van leven, maar zij brengt ook de dood, de pijn en het onheil. Reeds in de Babylonische en Assyrische astrologie speelde zij een belangrijke rol, die opnieuw ontdekt werd toen de vrouwen in de zestiger en zeventiger jaren emancipeerden en voor hun rechten opkwamen, die seksuele zelfbestemming, anticonceptie, abortus en gelijke behandeling inhielden. Het is daarom niet te verwonderen dat juist vrouwen zich door het thema Lilith bijzonder aangetrokken voelen en dat de literatuur over de interpretatie van Lilith hoofdzakelijk van vrouwen afkomstig is.

In het licht van de moderne psychologie geïnterpreteerd geeft de positie van Lilith informatie over onvervulde wensen, verdrongen schaduwzijden van de persoonlijkheid, ervaringen met pijn, ontberingen en duisternis. Vergelijkbaar met het karakter van Pluto zouden de daardoor losgemaakte processen tot zelfinzicht en acceptatie van de donkere kanten in ons moeten leiden. Er moet niet meer worden onderscheiden in goed en kwaad, maar in het mens zijn moet het gehele bestaan met zijn vele facetten worden begrepen.

In de horoscoop van een man zou Lilith kunnen aanduiden welke typen vrouwen hem angst inboezemen en hem ook daadwerkelijk aan het twijfelen kunnen brengen.

Het punt waarop de Zwarte Maan in iemands horoscoop terechtkomt aangeeft waar het hoogste vermogen verborgen ligt. at daar een ontwikkelingsproces aan vooraf gaat dat veel overeenkomst vertoont met de reis door de onderwereld zal niemand verbazen. Ook zal het niet als een verrassing komen dat hier een incubatieperiode aan vooraf moet gaan die door afzondering wordt gekenschetst. Dit is de diepere reden waarom, in 1ste instantie, bij de Zwarte Maan de afwijzing van de normale norm moet plaatsvinden. Degene wiens horoscoop door de Zwarte Maan is aangeraakt zal een lange periode van zijn leven heen en weer geslingerd worden tussen de problematiek op het ene punt en steeds terugkerende periodes van ontspanning aan de andere kant. Daar waar de leerprocessen een stuk makkelijker gaan. Toch is alles dat betrekking heeft op het verschijnsel van de Zwarte Maan beslist niet geen pretje en daarom is het maar goed dat dit punt lang niet altijd wordt geactiveerd in een horoscoop.

Zodra je te maken hebt met astrologie kom je niet uit onder mythologie omdat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zodoende is het dan ook belangrijk je te verdiepen in het archetype waar de Zwarte Maan toebehoort. Deze mythe draagt de naam: Lilith. Lilith had vele zusters, in veel verschillende landen en culturen. Bekend onder de namen Kali, Hecate, Inanna of Baba Jaga.

De nu volgende mythe van Lilith stamt uit een belangrijk joods-kabbalistisch geschrift uit de 12e eeuw, het Boek der Schittering (Sepher Zohar), het geeft heel duidelijk de patriarchale cultuur van die tijd aan. Het boek is geschreven door mannen voor mannen, om deze te waarschuwen voor de gevaarlijke donker krachten van de vrouw. In joods-kabbalistische en ook in christelijke, maar ook in islamitische geschriften vindt je waarschuwingen voor de verleiding , de sluwheid en de slechtheid van de vrouw. Het dualistische denken in deze monotheïstisch religies, het denken in termen van lichaam versus geest, licht versus donker, goed versus kwaad bracht uiteraard het goede in verband met het mannelijke aspect en het slechte in verband met het vrouwelijke aspect, het donkere, de chaos, het lichaam. Vrouwen werden dus ook uitgesloten van het priesterambt, ze waren het niet waardig. Door de eeuwen heen ging dit vrouwonvriendelijke denken ook invloed uitoefenen op alle niet-kerkelijke wetten en denkpatronen. Denkpatronen waarmee we tot de dag van vandaag nog opgescheept zitten, het dualistisch denken zit er nog stevig ingebakken.

Vrouwen die zich volgzaam opstellen, zichzelf wegcijferen,, te veel in een relatie tolereren, en niet voor zichzelf op durven komen zijn de “Eva” vrouwen.

Maar, alle geleverde inspanningen en toegevingen ten spijt, loopt ineens alles mis. Hun man heeft een jongere, mooiere en nog volgzamere Eva ontmoet. Hun kinderen slaan met veel misbaar voorgoed de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht, hun eigen moeder sterft en ze beginnen zich ontredderd af te vragen waartoe een vrouwenleven eigenlijk dient, omdat ze zich herkennen in datzelfde leefpatroon dat ze onbewust van hun moeder hebben overgenomen.

Alles, hun hele leven loopt ineens uit op ontreddering en volkomen chaos; er is een soort crisissituatie ontstaan waarin een hoop vuiligheid naar boven komt. Lieve Eva-vrouwen veranderen in woeste hellevegen, ze gillen en tieren en gaan tekeer als ordinaire viswijven. Wraakzuchtig binden ze de strijd aan of ze trekken zich jankend terug, de confrontatie is keihard.
Maar, ze zijn slechts op het punt gekomen waar iedere Eva vrouw vroeg of laat wel moet komen, wil ze ooit een echt levende vrouw worden. Eva heeft eindelijk een glimp opgevangen van het dierbaarste wat ze onbewust diep in zich draagt: haar donkere Lilith energie.

De kans is groot dat Lilith een hele poos de boventoon gaat voeren; vrouwen die zich loswrikken, hun eigen weg willen gaan, een eigen carrière willen opbouwen, zich artistiek willen gaan ontplooien, een eigen plek willen zoeken in hun relatie of met hun relatie willen kappen, doen dat in verreweg de meeste gevallen op een bruuske, koppige en egoïstische manier. Anders zou het immers niet lukken! Je kunt niet ‘een beetje scheiden’ of ‘een beetje creatief zijn’ of ‘een beetje jezelf worden’.
Het is een kwestie van alles of niets.
En bij zo’n proces is Lilith de ideale bondgenote, elegantie of franje kent ze niet. De geschenken die ze geeft zijn niet mooi versierd, soms zelfs giftig.
Maar wel waardevol, onvoorstelbaar waardevol voor iedere vrouw die hongert naar rechtvaardigheid en heelheid; het gaat om de integratie van de Lilith-energie in het vrouwelijke bewustzijn.

Niet alleen bestaat deze mythe van Lilith; er blijken in alle culturen, in alle beschavingen dezelfde verhalen te bestaan over de diepste vrouwelijke kracht. De Indische mythe van Kali en Devi, de mythe van Inanna en Ereshkigal uit het oude Soemerië, in de Griekse mythologie de mythe van Demeter, Persephoné en Hekate, in Rusland het sprookje van Baba Jaga, sommige verhalen al vier- tot vijfduizend jaar oud. Het thema heeft altijd al gespeeld! En niet alleen vrouwen, ook mannen hebben een dergelijk verhaal, zoals blijkt uit het sprookje van de gebroeders Grimm over de IJzeren Hans, naverteld door Robert Bly in zijn boek De Wildeman, een mannelijk inwijdingssprookje.

Alle genoemde mythes zijn erin opgenomen en een heel duidelijke astrologische uitleg van de consequenties van de zwarte maan in een teken en in een huis. Zowel de liefhebber van verhalen, als astrologen komen aan hun trekken, maar ook de tarotist die zich geconfronteerd ziet met de uitwerking van de Eva of de Lilith-energie bij zijn of haar cliënt.