Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot (page 3)

Osho Transformatie Tarot

Het Osho Transformatie Tarot is een verzameling tijdloze legenden en leerverhalen uit alle grote tradities van wijsheid ter wereld, verteld en van inzicht voorzien door Osho. Verhalen van het extatische pad van de soefi’s staan naast nuchtere zen-legendes; de vurige liefde van Jezus wordt gecompleteerd door de zuiverheid en wijsheid van Boeddha. En doordat de diepe waarheden van deze belangrijke tradities vervat zijn in eenvoudige verhalen en legendes, dringen ze diep door in ons hart.
In het boek staan de verhalen en wordt de betekenis van elke kaart samengevat. De nadruk bij deze tarotkaarten ligt op transformatie in het dagelijks leven, niet bij profetie of voorspelling. De kaarten leiden ons naar onze verborgen mogelijkheden ons leven hernieuwd te inspireren en te transformeren. Snel en direct, door een enkele kaart te trekken of door een combinatie te leggen, brengen we een stukje eeuwige wijsheid naar de situatie die ons op dat moment bezighoudt.

Om te weten te komen wat de betekenis per kaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

Laughter / Lachen

Laughter / Lachen

De lach is eeuwig, het leven is eeuwig, het feest gaat door. Er komen andere spelers maar het drama wordt vervolgd. Jij lacht, na jou lacht iemand anders maar de lach verstomt niet. Jij viert feest, na jou viert iemand anders feest maar het feest gaat door. Het bestaan is …

Meer info

Recognition / Erkenning

Recognition / Erkenning

Het denken koestert het verlangen om iets buitengewoons te zijn. Het ego hunkert naar de erkenning dat je iemand bent. De een verwezenlijkt die droom door rijk te worden, een ander verwezenlijkt die droom door politieke macht te verwerven en nog een ander verwezenlijkt die droom met wonderen of toverpraktijken. …

Meer info

Blessings in disguise / Verhulde zegeningen

Blessings in disguise / Verhulde zegeningen

Het enige probleem met verdriet, vertwijfeling, woede, wanhoop, angst en lijden is dat je ervan verlost wilt worden. Dat is de enige wat je in de weg staat. Je zult ermee moeten leven. Je kunt daar niet aan ontkomen. Ze zijn de gegeven situatie waarin het leven tot een eenheid …

Meer info

The Quest / Op zoek

The Quest / Op zoek

Raap alle moed bijeen en waag de sprong. Je zult het overleven maar je leven wordt zo heel anders dat je het verband met je oude leven niet meer ziet. Het is er niet meer het vervolg van. Het oude leven was zo miezerig, zo kleingeestig, zo zelfzuchtig en het …

Meer info

Beyond Greed / Voorbij hebzucht

Beyond Greed / Voorbij hebzucht

Een mens is een volheid als hij in harmonie leeft met het bestaan. Als hij niet in harmonie leeft met het bestaan, is hij leeg, volkomen leeg. En uit die leegte wordt hebzucht geboren. Hebzucht moet die leegte opvullen – met geld, met huizen, met meubels, met vrienden, met geliefden, …

Meer info

Questioning / Vragen stellen

Questioning / Vragen stellen

Wie zich in vragen verdiept, verdwaalt in het doolhof van de filosofie. Laat vragen komen en gaan. Kijk naar een zwerm vragen zoals je naar een drom mensen op straat kijkt — zonder er een boodschap aan te hebben, enigszins afstandelijk, alsof je op een afstand staat… Hoe meer ruimte …

Meer info

Self-acceptance / Jezelf accepteren

Self-acceptance / Jezelf accepteren

Je kunt geen verbeteringen aanbrengen aan jezelf. Je hoort mij niet zeggen — luister goed — dat er niet iets verbetert maar je kunt die verbeteringen niet zelf aanbrengen. Zodra jij ophoudt met jezelf te willen verbeteren, zal het leven dat doen. In die ontspanning, in die aanvaarding ontfermt het …

Meer info

Hope / Hoop

Hope  / Hoop

Je kunt alleen het genot van de liefde ervaren als je het genot van alleenzijn kent, want alleen dan bezit je iets dat je met anderen kunt delen. Want anders is er sprake van twee bedelaars die wanneer ze elkaar ontmoeten zich aan elkaar vastklampen, en niet gelukkig worden. Zij …

Meer info

Disciplehood / Discipelschap

Disciplehood  / Discipelschap

Elke situatie houdt een les voor je in, geen enkele uitgezonderd. Alle situaties zijn vol betekenis maar je moet die wel ontdekken. Het kan zijn dat je die niet aan de oppervlakte vindt. Je dient oplettend te zijn, je dient aandacht te schenken aan alle aspecten van een situatie. Aan …

Meer info

Dropping / Knowledge

Dropping / Knowledge

De waarheid moet je zelf ervaren, moet je zelf zien. Als ik de waarheid heb gezien en ik vertel jou die, dan zal de waarheid zodra ik die aan jou vertel al een leugen, geen waarheid meer zijn. Het was de waarheid voor mij, ze was voor mijn ogen bestemd. …

Meer info