Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot (page 5)

Osho Transformatie Tarot

Het Osho Transformatie Tarot is een verzameling tijdloze legenden en leerverhalen uit alle grote tradities van wijsheid ter wereld, verteld en van inzicht voorzien door Osho. Verhalen van het extatische pad van de soefi’s staan naast nuchtere zen-legendes; de vurige liefde van Jezus wordt gecompleteerd door de zuiverheid en wijsheid van Boeddha. En doordat de diepe waarheden van deze belangrijke tradities vervat zijn in eenvoudige verhalen en legendes, dringen ze diep door in ons hart.
In het boek staan de verhalen en wordt de betekenis van elke kaart samengevat. De nadruk bij deze tarotkaarten ligt op transformatie in het dagelijks leven, niet bij profetie of voorspelling. De kaarten leiden ons naar onze verborgen mogelijkheden ons leven hernieuwd te inspireren en te transformeren. Snel en direct, door een enkele kaart te trekken of door een combinatie te leggen, brengen we een stukje eeuwige wijsheid naar de situatie die ons op dat moment bezighoudt.

Om te weten te komen wat de betekenis per kaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

Transmutation / Omzetting

Transmutation / Omzetting

Pijn hoort bij het leven. Dat moet je begrijpen en kunnen accepteren. Uiteraard zijn we bang voor pijn, we proberen ze liefst te vermijden. Vandaar dat veel mensen het hart zijn gaan ontwijken en in hun hoofd zijn gaan zitten, in hun hoofd leven. Het hart zorgt voor pijn, dat …

Meer info

Intelligence / Intelligentie

Intelligence / Intelligentie

We zijn geboren om gelukkig te zijn, dat is ons geboorterecht. Maar mensen zijn zo dom dat ze zich niet op dit geboorterecht beroepen. Ze stellen veel meer belang in wat anderen bezitten en gaan achter die dingen aan. Ze kijken nooit naar binnen, ze zoeken het nooit in eigen …

Meer info

The Foolish Heart / Het dwaze hart

The Foolish Heart / Het dwaze hart

Het hart heeft zijn eigen beweegredenen waar het verstand niets van begrijpt. Het hart heeft een eigen bestaansdimensie die voor het denken volslagen duisternis is. Het hart heeft hoogtes en dieptes die voor het denken onbereikbaar zijn. Het hart lijkt dwaas te zijn. Liefde lijkt altijd dwaas omdat liefde niets …

Meer info

Energy / Energie

Energy / Energie

Het is één van tweeën: óf je doet met je energie iets creatiefs, óf ze wordt bitter en gaat verwoestingen aanrichten. Energie is niet zonder gevaar. Je zult ze creatief moeten inzetten, anders merk je vroeg of laat dat ze een verwoestende werking heeft. Zorg dat je iets vindt waar …

Meer info

Doing / Doen

Doing / Doen

Het gebeurt elke dag: je had iets kunnen doen maar je hebt het niet gedaan en je redt je eruit met de smoes dat als God wil dat iets gebeurt, hij er wel voor zal zorgen dat het hoe dan ook gebeurt. Of je onderneemt iets en vervolgens ga je …

Meer info

Prayer / Bidden

Prayer / Bidden

Laat je uitingen getuigen van leven en spontaan zijn. Laat je eigen bewustzijn beslissen over je manier van leven, je gewoontes. Sta niemand anders toe dat voor je uit te maken. Het is een zonde als je dat iemand anders voor je laat beslissen. Waarom een zonde? Wel, omdat die …

Meer info

Failure / Mislukking

Failure / Mislukking

Als het ochtend is, is het ochtend. Als het avond is, is het avond. Er is geen sprake van een keuze. Houd op met keuzes te willen maken en je bent overal vrij. Vrijheid bestaat enkel in keuzeloosheid. Als je jong bent, is dat prachtig; als je een klein kind …

Meer info

The Journey / De reis

The Journey / De reis

Verdriet en pijn en tegenslag — je moet de dingen niet zo ernstig nemen want hoe ernstiger je ze neemt, hoe moeilijker je ervan verlost raakt. Hoe minder serieus je bent… je kunt pijn verduren, door een donkere nacht gaan onder het zingen van een lied. En als het mogelijk …

Meer info

No Mind / Niet-denken

No Mind / Niet-denken

De toestand van niet-denken is de toestand van het goddelijke. God is niet een gedachte maar de beleving van niet in gedachte zijn. Het is niet een denkconcept, het is het uiteenspatten van het denken als het geen concepten meer heeft. Het is niet een ding dat je kunt zien; …

Meer info

Misuse of power / Machtsmisbruik

Misuse of power / Machtsmisbruik

Het enige middel tegen het misbruik maken van bovennatuurlijke krachten is liefde. Zonder liefde corrumpeert alle macht. Of het nu om rijkdom gaat of om gezag, of de macht politiek of geestelijk is, dat maakt niets uit. Als je je machtig voelt en je beschikt niet over het tegengif liefde, …

Meer info