Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot (page 5)

Osho Transformatie Tarot

Het Osho Transformatie Tarot is een verzameling tijdloze legenden en leerverhalen uit alle grote tradities van wijsheid ter wereld, verteld en van inzicht voorzien door Osho. Verhalen van het extatische pad van de soefi’s staan naast nuchtere zen-legendes; de vurige liefde van Jezus wordt gecompleteerd door de zuiverheid en wijsheid van Boeddha. En doordat de diepe waarheden van deze belangrijke tradities vervat zijn in eenvoudige verhalen en legendes, dringen ze diep door in ons hart.
In het boek staan de verhalen en wordt de betekenis van elke kaart samengevat. De nadruk bij deze tarotkaarten ligt op transformatie in het dagelijks leven, niet bij profetie of voorspelling. De kaarten leiden ons naar onze verborgen mogelijkheden ons leven hernieuwd te inspireren en te transformeren. Snel en direct, door een enkele kaart te trekken of door een combinatie te leggen, brengen we een stukje eeuwige wijsheid naar de situatie die ons op dat moment bezighoudt.

Om te weten te komen wat de betekenis per kaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

Ego / Ego

Ego / Ego

Het ego is een sociaal verschijnsel: jij bent niet het ego, het ego is de maatschappij. Het verschaft je een plaats in de maatschappij, een plaats in de rangorde van de maatschappij. En als je daarmee tevreden bent, zul je alle kansen om je ware zelf te ontdekken mislopen. Is …

Meer info

Gates of heaven / Poorten van de hemel

Gates of heaven / Poorten van de hemel

Hemel en hel zijn geen geografische maar psychologische grootheden; ze zijn je psyche. Hemel en hel ontmoet je niet aan het eind van je leven, ze zijn hier en nu. Elk moment opent zich de deur, elk moment aarzel je weer tussen hemel en hel. Het is een onzekerheid waar …

Meer info

Devotion / Toewijding

Devotion / Toewijding

Devotie is een manier om volledig met het bestaan te versmelten. Het is geen pelgrimstocht, het is gewoon het uitwissen van alle grenzen die je scheiden van het bestaan: het is een liefdesverhouding. Liefde is een versmelting met iemand anders, een diepe verbondenheid van twee harten en wel zo diep …

Meer info

Conscience / Het geweten

Conscience / Het geweten

De samenleving laat je voortdurend weten: `Dit is goed en dat is fout.’ Dat is het geweten. Het wordt je ingeprent, er bij je in gehamerd. Jij blijft het nazeggen. Dat heeft geen enkele waarde, het is niet het echte. Het echte is je eigen bewustzijn. Het reikt je geen …

Meer info

Transmutation / Omzetting

Transmutation / Omzetting

Pijn hoort bij het leven. Dat moet je begrijpen en kunnen accepteren. Uiteraard zijn we bang voor pijn, we proberen ze liefst te vermijden. Vandaar dat veel mensen het hart zijn gaan ontwijken en in hun hoofd zijn gaan zitten, in hun hoofd leven. Het hart zorgt voor pijn, dat …

Meer info

Intelligence / Intelligentie

Intelligence / Intelligentie

We zijn geboren om gelukkig te zijn, dat is ons geboorterecht. Maar mensen zijn zo dom dat ze zich niet op dit geboorterecht beroepen. Ze stellen veel meer belang in wat anderen bezitten en gaan achter die dingen aan. Ze kijken nooit naar binnen, ze zoeken het nooit in eigen …

Meer info

The Foolish Heart / Het dwaze hart

The Foolish Heart / Het dwaze hart

Het hart heeft zijn eigen beweegredenen waar het verstand niets van begrijpt. Het hart heeft een eigen bestaansdimensie die voor het denken volslagen duisternis is. Het hart heeft hoogtes en dieptes die voor het denken onbereikbaar zijn. Het hart lijkt dwaas te zijn. Liefde lijkt altijd dwaas omdat liefde niets …

Meer info

Energy / Energie

Energy / Energie

Het is één van tweeën: óf je doet met je energie iets creatiefs, óf ze wordt bitter en gaat verwoestingen aanrichten. Energie is niet zonder gevaar. Je zult ze creatief moeten inzetten, anders merk je vroeg of laat dat ze een verwoestende werking heeft. Zorg dat je iets vindt waar …

Meer info

Doing / Doen

Doing / Doen

Het gebeurt elke dag: je had iets kunnen doen maar je hebt het niet gedaan en je redt je eruit met de smoes dat als God wil dat iets gebeurt, hij er wel voor zal zorgen dat het hoe dan ook gebeurt. Of je onderneemt iets en vervolgens ga je …

Meer info

Prayer / Bidden

Prayer / Bidden

Laat je uitingen getuigen van leven en spontaan zijn. Laat je eigen bewustzijn beslissen over je manier van leven, je gewoontes. Sta niemand anders toe dat voor je uit te maken. Het is een zonde als je dat iemand anders voor je laat beslissen. Waarom een zonde? Wel, omdat die …

Meer info