Kerntrigrammen


Zoals eerder vermeld, wordt deonderste trigram gevormd door de lijnen 1,2 en 3, en hetbovenste trigram door de lijnen 4,5 en 6; ieder trigram is de helft van het hexagram.
Erzijn echter nogtwee andere trigrammen hiervan te maken, namelijk met de lijnen 2,3 en4 en met de lijnen 3,4 en 5.
4 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 5 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
3 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 4 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
2 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 3 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Deze worden kerntrigrammen genoemd. Zij hebben ook weer ieder hun eigen betekenis:
  • het onderste kerntrigram geeft het diepe onbewuste weer wat niet naar buiten wil komen, en
  • het bovenste kerntrigram komt overeen met het diepe onbewuste wat wel naar buiten wil komen.
Deze onbewuste handelingen zijn erg belangrijk, omdat ze vaak de drijfveer van onze handelingen zijn.

Bekijk ook

Trigrammen

De acht trigrammen van de I Tjing(pinyin: bāguà; 八卦; Wade-Giles: pa kua; Kantonees: Paak Kwaa) zijn gebaseerd op de vijf elementen. Deze trigrammen staan in het Boek van Veranderingen. Volgens de overlevering zijn de trigrammen lang geleden door Fu Xi (2952 - 2836 v.Chr.), de legendarische grondlegger van de Chinese cultuur, overgetekend naar de tekening op het schild van een schildpad.