Home => Kaartleggen-orakelen => I-Tjing => Gebruik I-tjing => Wat is I-tjing ?

Wat is I-tjing ?


I-Tjing wordt ook wel het Boek der Veranderingen genoemd. Het is een uit China afkomstig orakel en wordt al duizenden jaren gebruikt als raadgever bij alledaagse zaken.
De I-Tjing is gebaseerd op het Yin en Yang principe, de twee oermachten die de wisselwerking tussen alle tegengestelden weergeven.
TAO, Yin, Yang

Alles om ons heen is voortdurend in beweging. De wereld is een eeuwige stroom van veranderingen. Door de natuur met al haar veranderingen te observeren, kwamen de oude Chinese wijsgeren tot de conclusie dat al die veranderingen voortvloeiden uit de wisselwerking tussen twee elementaire krachten: Yin en Yang. De voortdurende wisselwerking tussen deze Yin en Yang krachten, het “zijn”, werd het Tao genoemd. Tao kent begin, noch einde. Hierdoor beweegt en verandert alles.
Yin en Yang zijn twee krachten die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Er is geen goed zonder kwaad, er is geen licht zonder duisternis. Yin en Yang zijn niet gelijk en trekken elkaar daardoor aan:
YANG
YIN
mannelijk
vrouwelijk
positief
negatief
sterk
meegevend, zwak
leider
volgeling
ontvangend
scheppend
licht
donker
goddelijk
wereldlijk
ziel
lichaam
impulsief
rationeel
De I-Tjing bestaat uit slechts twee lijnen, een hele lijn en een onderbroken lijn:
  • De gebroken lijn staat voor de Yin kracht en heeft betrekking op het negatieve en destructieve.
  • De hele lijn staat voor de Yang kracht en heeft betrekking op het positieve en constructieve.
De onderliggende gedachte is dat deze twee krachten constant op elkaar inwerken en veranderingen bewerkstelligen, dat alles met elkaar verband houdt en met elkaar versmolten is.

Bekijk ook

Trigrammen

De acht trigrammen van de I Tjing(pinyin: bāguà; 八卦; Wade-Giles: pa kua; Kantonees: Paak Kwaa) zijn gebaseerd op de vijf elementen. Deze trigrammen staan in het Boek van Veranderingen. Volgens de overlevering zijn de trigrammen lang geleden door Fu Xi (2952 - 2836 v.Chr.), de legendarische grondlegger van de Chinese cultuur, overgetekend naar de tekening op het schild van een schildpad.