17 – De Patriot


Ik ben een aparte tak van deze sterke boom.
Ik vervul mijn plichten ervan,
maar ik blijf afzonderlijk om als individu te bloeien.

De patriot vertegenwoordigt dat deel van u dat kracht en zekerheid zoekt bij de stam of clan. Hij verwijst naar uw band met de familie, geboortestad, sportvereniging of land. Hij moedigt u aan na te denken over uw raciale achtergrond, groepsinstinct, trots voor uw eigen en familiegeschiedenis of zelfs de angst voor buitenstaanders. Bent u een supporter van de groep of ondersteunt de groep u? Bent u misschien moediger in een grote groep?

Als uw psyche te zeer doordrongen is van dit archetype kunt u familieziek, fanatiek, racistisch of homofoob worden. Te weinig van de patriot wijst op een gebrek aan trouw of plicht met geen enkel gevoel voor uw thuisland of bezittingen. Op welke manier opereert het archetype in uw leven? Ligt uw kracht binnen uw familie, soortgenoten of land? Of streeft u naar onafhankelijkheid?

De zaken die bij deze kaart onderzocht moeten worden, omvatten familie-ethiek, gewoonten, ingaan tegen de clan en gehoorzaam of ongehoorzaam zijn aan de familieverwachtingen.

Kernwoorden:

  • banden met de omgeving

  • bezittingen

  • verbonden zijn met de stamboom

  • geschiedenis

  • patriottisme

  • deel uitmaken van de groep, massa of club

  • ik en m’n clubje

  • partij kiezen

  • niets is sterker dan de familieband

  • als je niet met mij bent, ben je tegen mij

Bekijk ook

12 - De Aspiratie

12 – De Aspiratie

Ik heb geen rivalen.Ik vecht niets van mijzelf in anderen aan.In het brede perspectief van …