Gratefulness / Dankbaarheid


Zodra je dankbaar kunt zijn voor zowel pijn als plezier, zonder onderscheid te maken, zonder een voorkeur te hebben, zodra je je gewoon dankbaar kunt voelen voor alles wat je wordt geschonken… Als het God is die het je geeft, moet er wel een reden voor zijn. We kunnen het fijn vinden, we kunnen het niet fijn vinden, maar het is kennelijk noodzakelijk voor onze groei. Winter en zomer zijn allebei onontbeerlijk voor het groeiproces. Als ons hart daarin vrede kan vinden, kan elk levensmoment er een van dankbaarheid zijn.

Laat dit je meditatie en je gebed zijn:
bedank God elk ogenblik — voor de lach, voor de traan, voor alles. Dan zal je hart van een stilte vervuld worden die je niet eerder gekend hebt. Dat is gelukzaligheid.

Allereerst moet je het leven aanvaarden zoals het is. Door die aanvaarding verdwijnt het verlangen. Door de aanvaarding van het leven zoals het is, verdwijnen de spanningen, verdwijnt de ontevredenheid. Door het te aanvaarden zoals het is ga je je heel blij voelen — en dat zonder enige reden! Als er een reden voor blijdschap is, is ze niet van lange duur. Blijheid zonder reden zal je nooit meer verlaten.

Het heeft zich voorgedaan in het leven van een befaamde zen-vrouw die Rengetsu heette…Er zijn maar weinig vrouwen die in zen het hoogste hebben bereikt. Rengetsu is een van die zeldzame vrouwen.

Ze maakte een pelgrimstocht. Ze kwam bij zonsondergang in een dorp aan waar ze een onderkomen voor de nacht vroeg. Maar de dorpelingen smeten de deur voor haar neus dicht. Ze moesten niets van zen hebben. Zen is zo revolutionair, zo uitermate rebels dat het heel moeilijk te accepteren is. Als je het accepteert zul je een transformatie ondergaan, zul je een vuurproef moeten doorstaan en zul je nooit meer zijn wie je geweest bent. Traditiegetrouwe mensen zijn altijd gekant geweest tegen alles wat waarachtig is in religie. Traditie is alles wat onwaarachtig is in religie. In dit dorp zullen dus wel conservatieve boeddhisten hebben gewoond en die voelden er niets de vrouw te laten overnachten. Ze zetten haar het dorp uit.

Het was een koude nacht en de oude vrouw had geen onderdak… en was hongerig. Ze moest in het open veld beschutting zoeken onder een kersenboom. Het was steenkoud en ze kon niet echt goed slapen. En het was er ook gevaarlijk — wilde beesten en zo. Rond middernacht werd ze van de felle kou wakker en ze zag toen tegen de nachtelijke hemel de kersenbloesem in volle bloei lachen tegen de nevelige maan. Overweldigd door de schoonheid van deze aanblik maakte ze een eerbiedige buiging in de richting van het dorp, met de woorden:

Doordat zij in hun goedheid
mij onderdak hebben geweigerd
bevond ik me onder de bloesem
in de nacht van de nevelige maan.

Zij voelt zich dankbaar. Ze betuigt grote dankbaarheid aan de mensen die haar geen onderkomen hebben geboden. Want anders had zij nu onder een gewoon dak geslapen en was ze deze zegening misgelopen, deze kersenbloesems en wat ze te fluisteren hadden met de nevelige maan, en de stilte van de nacht, deze volmaakte nachtelijke stilte. Ze is niet kwaad, ze aanvaardt het. Niet alleen aanvaardt ze het, ze verwelkomt het, ze voelt zich dankbaar.

Een mens wordt een boeddha op het moment dat hij alles wat het leven hem brengt, in dankbaarheid aanvaardt.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

The Foolish Heart / Het dwaze hart

The Foolish Heart / Het dwaze hart

Het hart heeft zijn eigen beweegredenen waar het verstand niets van begrijpt. Het hart heeft …