Hope / Hoop


Je kunt alleen het genot van de liefde ervaren als je het genot van alleenzijn kent, want alleen dan bezit je iets dat je met anderen kunt delen. Want anders is er sprake van twee bedelaars die wanneer ze elkaar ontmoeten zich aan elkaar vastklampen, en niet gelukkig worden. Zij bezorgen elkaar een hoop ellende doordat elk van hen hoopt — en tevergeefs hoopt: `Die ander kan me geven wat ik mis.’ De ander hoopt hetzelfde. Ze kunnen elkaar niet geven wat ze missen. Ze zijn allebei blind, ze kunnen elkaar niet helpen.

Er is een verhaal over een jager die verdwaald was in het oerwoud. Drie dagen lang kon hij niemand vinden die hij de juiste weg kon vragen en hij werd daar steeds angstiger van. Drie dagen zonder iets te eten en drie dagen van aanhoudende angst voor wilde dieren! Drie dagen lang kon hij niet slapen; hij bleef in een boom zitten uit angst dat hij zou worden aangevallen. Er waren slangen, er waren leeuwen, er waren wilde dieren.

Na drie dagen, op de vierde dag vroeg in de morgen, zag hij een man onder een boom zitten. Je kunt je voorstellen hoe blij hij was. Hij rende naar de man toe, omhelsde hem en zei: `Wat ben ik blij!’ En de andere man omhelsde hem en beiden waren immens gelukkig. Toen stelden ze elkaar de vraag: `Waarom ben jij zo opgetogen?’ De een zei: `Ik was verdwaald en ik hoopte iemand tegen te komen.’ En de ander zei: `Ik ben ook verdwaald en ik hoop ook iemand tegen te komen. Maar als we allebei verdwaald zijn, is onze opgetogenheid absurd. Nu zijn we immers samen verdwaald.’

Dat is wat gebeurt: jij bent eenzaam, de ander is eenzaam en nu komen jullie elkaar tegen. Eerst de wittebroodsweken: die opgetogenheid omdat je de ander hebt gevonden, nu zul je niet meer eenzaam zijn. Maar binnen drie dagen, of als je intelligent bent binnen drie uur… het hangt er vanaf hoe intelligent je bent. Als je dom bent, heb je meer tijd nodig omdat je er niets van leert; een intelligent iemand daarentegen heeft het al na drie minuten bekeken… `Wat proberen we te bereiken? Het heeft geen kans van slagen. De ander is net zo eenzaam als ik. Nu gaan we samenleven, twee eenzaamheden tezamen. Twee wonden kunnen elkaar niet helpen genezen.

We maken deel uit van elkaar — niemand is een eiland. Wij behoren tot een onzichtbaar maar oneindig continent. Grenzeloos is ons bestaan. Maar die ondervinding is alleen weggelegd voor mensen die zichzelf verwerkelijken, die zichzelf zo kunnen liefhebben dat ze hun ogen kunnen sluiten en alleen kunnen zijn en dat in de grootste gelukzaligheid. Daar draait het bij meditatie om.

Meditatie wil zeggen dat je opgetogen bent in je alleenzijn. Maar als je opgetogen bent in je alleenzijn, wordt dat gauw meer dan je kunt bevatten en dan stroomt het over. En als je ervan overvloeit, is dat liefde. Meditatie maakt liefde mogelijk. En mensen die niet weten wat meditatie is, zullen nooit weten wat liefde is. Ze kunnen wel doen alsof ze liefhebben maar ze zijn er niet werkelijk toe in staat. Ze kunnen alleen maar doen alsof want ze hebben niets te geven, zij vloeien niet over.

Liefde is delen. Maar voordat je iets kunt delen, moet je het hebben! Meditatie moet dus op de eerste plaats komen. Meditatie is het middelpunt, liefde is de cirkel vanuit dat middelpunt. Meditatie is de vlam, liefde is de gloed ervan. Meditatie is de bloem, liefde is de geur ervan.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Prayer / Bidden

Prayer / Bidden

Laat je uitingen getuigen van leven en spontaan zijn. Laat je eigen bewustzijn beslissen over …