Love / Liefde


Bedenk dat het zaadje nooit gevaar loopt. Welk gevaar kan het zaadje bedreigen? Het is volkomen beschermd. Maar de plant loopt altijd gevaar, de plant is heel zwak. Het zaadje is zo hard als steen, verborgen binnen een harde dop. Maar de plant heeft duizend en een gevaren te verduren. En niet alle planten groeien zo voorspoedig dat ze in volle bloei komen te staan en duizend en een bloemen dragen… Zeer weinig mensen bereiken het tweede stadium en van deze bereiken er zeer weinig het derde stadium, het bloeistadium. Hoe komt het dat ze het derde stadium, dat van de bloei, niet bereiken? Dat komt door begeerte, door gierigheid, ze zijn niet bereid om te delen… Het komt door de staat van liefdeloosheid.

Er is moed voor nodig om een plant te worden, er is liefde voor nodig om een bloem te worden. Een bloem betekent dat de boom zijn hart opent en zijn geur vrijgeeft, zijn ziel prijsgeeft, zijn wezen wegschenkt aan het bestaan. Blijf geen zaadje. Verzamel moed — moed om het ego te laten vallen, moed om je zekerheden te durven opgeven, moed om je veiligheid op te geven, moed om kwetsbaar te zijn.

Een machtige koning had drie zoons en wilde een van hen als zijn opvolger aanwijzen. Het was niet gemakkelijk want ze waren alle drie heel intelligent en heel moedig. Wie moest hij kiezen? Hij vroeg daarom een buitengewoon wijze man om raad en die deed hem een idee aan de hand…

De koning ging naar huis en vroeg zijn drie zoons bij hem te komen. Hij gaf elk van hen een zak met bloemzaad en vertelde hun dat hij een pelgrimage ging maken. `Die zal een paar jaar duren — een, twee, drie jaar, misschien nog langer. Dit is een test voor jullie. Deze zaden moeten jullie me teruggeven bij mijn thuiskomst. Wie ze het best bewaard heeft, wordt mijn opvolger.’ En toen ging hij op pelgrimstocht.

De eerste zoon borg ze op in een stalen brandkast want als zijn vader terugkwam moest hij ze inleveren zoals hij ze gekregen had.

De tweede zoon dacht: als ik ze opsluit zoals mijn broer gedaan heeft, gaan ze dood. En een dood zaadje is geen zaadje meer. En mijn vader zou wel eens kunnen aanvoeren: `Ik heb je levende zaadjes gegeven, die nog konden uitgroeien maar deze zijn dood, die kunnen dat niet.’ En daarom ging hij naar de markt, verkocht daar de zaden en bewaarde het geld. En hij dacht: als mijn vader thuiskomt, ga ik naar de markt, koop daar nieuwe zaden en geef hem zo betere terug dan ik heb gehad.

Maar de derde was de beste. Hij ging naar de tuin en strooide daar de zaadjes overal uit.
Toen de vader na drie jaar thuiskwam, maakte de eerste zoon zijn brandkast open. De zaadjes waren allemaal dood, ze stonken. En de vader zei: `Wat! Zijn dit de zaadjes die ik je gegeven heb? Er hadden bloemen uit kunnen groeien die een heerlijke geur verspreiden maar deze zaden stinken. Dit zijn mijn zaden niet.’

Hij ging naar de tweede zoon. Die rende naar de markt, kocht daar zaad, rende weer naar huis en zei: `Dit zijn de zaden.’ De vader zei: `Je bent geschikter dan mijn eerste zoon maar je bent nog niet zo geschikt als ik graag zou zien.’
Hij ging naar de derde zoon. Vol hoop maar ook wat bang: wat zou die gedaan hebben? De derde zoon nam hem mee naar de tuin en daar stonden over de hele tuin miljoenen planten in bloei, miljoenen bloemen. En de zoon zei: `Dit zijn de zaadjes die u me gegeven hebt. Weldra kan ik de zaadjes oogsten en ze u teruggeven. Ze zijn bijna zo ver dat ik ze kan verzamelen.’
De vader sprak: `Jij bent mijn opvolger. Zo moet je met zaad omgaan.’

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Conscience / Het geweten

Conscience / Het geweten

De samenleving laat je voortdurend weten: `Dit is goed en dat is fout.’ Dat is …