Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Rider Waite => De Kleine Arcana => Overzicht van de Zwaarden

Overzicht van de ZwaardenZwaarden Aas

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mercurius in harmonieuze verbinding met Mars.
Kernwoorden: overwinning, moed, besluitvaardigheid, zelfvertrouwen, kracht.

Zwaarden Aas belichaamt -net als elke andere Aas- een potentie, iets dat we in ons hebben. Deze kaart correspondeert met onze hogere rede, ons onderscheidingsvermogen die tot helderheid leidt. Het gaat erom een probleem in alle facetten te doorgronden zonder het geheel uit het oog te verliezen


Zwaarden II

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Maan in Tweelingen.
Kernwoorden: tegenstrijdigheden, twijfel, strijd, ziekte, onbegrip.

Zwaarden Twee verwijst naar situaties die door een hardnekkige, knagende twijfel worden gekenmerkt. Werkelijk overtuigd zijn is pas mogelijk wanneer onze inzichten ook door onze gevoelens worden gedragen, en kennelijk zijn we van dat laatste afgesneden.


Zwaarden III

Element: Lucht.
Astrologische associatie: de Maan in conflict met Mars.
Kernwoorden: onvoorziene gevolgen, oude wonden, verdriet, lijden, breuk.

Zwaarden Drie wordt vaak erg makkelijk als een pijnlijke ervaring gezien, vooral als liefdesverdriet. Dat zou kunnen, maar de hoofdbetekenis van deze kaart is dat er een beslissing is genomen die tegen het gevoel ingaat. En dat kan net zo goed een juist als een onjuist besluit zijn geweest. Het is in ieder geval een besluit dat met pijn in het hart is genomen.


Zwaarden IV

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Saturnus in het 5e of 6e huis.
Kernwoorden: teruggetrokkenheid, isolatie, treurigheid, afstand, offer, afzien.

Zwaarden Vier is de kaart van stilstand, van belemmerde activiteit en afgedwongen rust. De betekenis van de kaart wordt vooral duidelijk uit het beeld van een ziekte, waarnaar ze ook feitelijk zou kunnen verwijzen.


Zwaarden V

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mars in Schorpioen.
Kernwoorden: Phyrrhus overwinning, nederlaag, verlies, smaad, angst, verraad.

Zwaarden Vijf symboliseert op de spits gedreven conflicten, akelige ruzies en vernederingen. Of de hatelijkheden nu van ons uitgaan of ons worden aangedaan, de winnaar beleeft weing plezier aan de overwinningZwaarden VI

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mars in het 4e huis Mercurius in het 9e.
Kernwoorden: muizenissen, ergernis, oude angsten, uitstel, hindernis.

Zwaarden Zes toont verandering. Bij deze kaart hangt het in hoge mate van onszelf af of de aangegeven verandering ons nieuwsgierig maakt of juist met angst vervult. Om op de nieuwe oever aan te komen moeten we de oude verlaten, en dat laatste kan voor onzekerheid en angst zorgen.


Zwaarden VII

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mercurius als listige bedrieger.
Kernwoorden: recht halen, bedrog, heimelijkheid, afgang, listigheid.

Zwaarden Zeven toont de schaduwzijde van de Magiër. Het helder denkende en scherpzinnige verstand wordt hier als list, geniepigheid en bedrog weergegeven. Deze kaart kan ook een ‘er tussenuit knijpen’ symboliseren. Of we zelf schurk of slachtoffer zijn, hangt van de omstandigheden af


Zwaarden VIII

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Saturnus in het 4e huis.
Kernwoorden: krachteloosheid, stilstand, onzekerheid, machteloosheid.

Zwaarden Acht geeft aan dat we een belangrijk deel in onszelf niet tot leven laten komen, en symboliseert remmingen of blokkades. Ze kenmerkt een beetje de ‘Ja maar…’ houding. Bij alles is het enige wat tussen ons en de dingen die we willen doen, worden of hebben in staat, ons eigen ‘maar’.


Zwaarden IX

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Saturnus in gespannen aspect met de Maan.
Kernwoorden: zelfbeschuldiging, depressie, fiasco, vertwijfeling.

Zwaarden Negen toont meestal slapeloze nachten en geeft een toestand van bezorgdheid en terneergeslagenheid weer. Dat kan door een slecht geweten komen, maar ook door ziekte of een pijnlijk verlies.


Zwaarden X

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mars in conflict met Saturnus.
Kernwoorden: ondergang, geweld, katastrofe, lijden, vernietiging.

Zwaarden Tien staat net als De Dood voor einde en afscheid, voor het grote loslaten. Maar anders dan bij De Dood, die een natuurlijk einde symboliseert, kan er bij Zwaarden tien sprake zijn van een willekeurig en/of ontijdig einde. De veelheid van zwaarden vertegenwoordigt de samengebalde kracht van het verstand dat ergens met geweld een streep onder zet.


Zwaarden Page

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mars in het 3e huis met een lastig aspect naar Mercurius.
Kernwoorden: verraad, indiscretie, conflict, strijd, discussie.

Zwaarden Page -of Schildknaap- staat net als de andere Pages voor een kans of gelegenheid die ons wordt geboden, voor een impuls van buitenaf. Soms kan dat een verhelderende impuls zijn, maar meestal betreft het een conflict of een strijd. De Page kun je hier zien als waarschuwing om dingen niet onnodig te laten escaleren.Zwaarden Ridder

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mars in verbinding met Mercurius.
Kernwoorden: bekwaamheid, moed, onverwachte doorbraak, hulp.

Zwaarden Ridder kan voor een sfeer van onenigheid zorgen, maar de daarop volgende afkoeling kan ons helderheid verschaffen. Meestal ervaren we Zwaarden Ridder als koele distantie, scherpe confrontaties en/of bijtende ironie.


Zwaarden Koningin

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Zon in Waterman.
Kernwoorden: voorzichtigheid, ontbering, scheiding, onvruchtbaarheid.

Zwaarden Koningin vertegenwoordigt de vrouwelijke vorm van het element lucht. Ze staat voor verstandigheid en waakzaamheid. Ze is het symbool om met ons verstand problemen op te lossen en zo tot hogere inzichten te kunnen komen.


Zwaarden Koning

Element: Lucht.
Astrologische associatie: Mercurius in Tweelingen.
Kernwoorden: besluitvaardig, strijd, discussie, scherpzinnig, cynisme.

Zwaarden Koning vertegenwoordigt de mannelijke zijde van het luchtelement. Het gaat hier om de kracht van het slimme, snelle en gewiekste verstand. Met dit talent kunnen we dingen inzien, begrijpen, analyseren en doorgronden. Maar wanneer er teveel nadruk op ligt kunnen schaduwkanten, zoals koppigheid en cynische kritiek, de kop opsteken.

Bekijk ook

De Hofkaarten

De vier reeksen duiden op de 4 elementen. De vier personen, waaruit elke reeks bestaat, omvatten de karakteristieken van een specifiek element in alle vier de Werelden. De hofkaarten van de Kleine Arcana voelen wat meer menselijk aan vergeleken met de objectieve, statische en onpersoonlijke genummerde kaarten van de Kleine Arcana. Ze stellen heel dikwijls mensen of stemmingen voor.