12 – De Gehangene


In een jaar van De Gehangene moet u afstand doen van zaken uit uw verleden. Soms zult u, wanneer het om het verlies gaat van iemand aan wie u gehecht was, het gevoel hebben een verrader te zijn. De pijnlijke en verwondende ervaringen van zo’n jaar dienen nochtans het doel van innerlijke spirituele groei. U laat oude patronen los, zodat er zich nieuwe kunnen vormen in overeenstemming met uw nieuwe visie. In een jaar van De Gehangene worden er offers gebracht, waarbij u andersmans behoeften op de eerste plaats laat komen of het ene opoffert ter wille van het andere.

Het kan een jaar zijn waarin u zich verward of tegengewerkt voelt en uw activiteit pas op de plaats maakt. Misschien wijdt u zich onzelfzuchtig aan een taak of krijgt u te maken met een ‘onmogelijke situatie’, waarin van u verlangd wordt dat u zonder te twijfelen gelooft in een kracht die u te boven gaat. De Gehangene is een symbool van mystieke isolatie als een ritueel ter zuivering. Door het opofferen van uw eigenbelang ter wille van een hogere zaak zult u daarom de diepere betekenis van uw handelen gaan begrijpen.

Raakt u verzeild in situaties waarin u zich machteloos en niet in staat tot handelen voelt, dan vlucht u misschien in uw fantasie, alcohol, drugs of werkverslaving – wat dan ook om er maar een te ontsnappen. Een totaal ander perspectief kan u hier helpen. Verspil geen energie aan het ontkennen van een probleem; richt uw aandacht en energie in plaats daarvan op het tegengestelde. Dat kan een omkering inhouden van alles waar u tot dan toe voor stond. Nederigheid is van vitaal belang; in uw jaar van De Gehangene zult u ontdekken dat er vele dingen zijn die u niet kunt beheersen. Niettemin kunt u ervaren hoe de goddelijke geest door u stroomt en u van uw beknotting bevrijdt in uw verbeelding, kunst of toewijding aan een taak.

Bekijk ook

16 - De Toren

16 – De Toren

Uw jaar van De Toren is er een van omwenteling, waarbij onnodige vormen en structuren …