17 – De Ster


Uw jaar van De Ster is gewoonlijk een tijd van bezinning en hoop. U bent helemaal ‘bloot’, daar u in het jaar daarvoor ontkleed bent van al het valse en valse ambities. U verheugt u over uw vrijheid en ontwikkelt moeiteloos nieuwe aspiraties, waarbij u voorheen onaangeboorde vermogens benut. Misschien voelt u zich overweldigd door de mogelijkheden en nog onbekende gebieden, maar tegelijkertijd beseft u dat alle antwoorden in uzelf rusten.

Een andere mogelijkheid in een jaar van De Ster is dat u uit de ontreddering van het voorgaande jaar te voorschijn komt als een soort lichtgevende hemellichaam: in een toestand van genade verkerend, wordt u door anderen bewonderd als een vaste ster aan het firmament.

Het jaar van De Ster biedt u de kand om de patronen van uw bestemming te gaan zien en u bewust te worden van de beelden die uw leven het sterkst beïnvloeden en het licht dat u leidt. Door u spontaan aan het lot en uw beschermsterren over te geven, zult u op uw reis geleid worden.

In een jaar van De Ster, die met Waterman correspondeert, hebt u aspiraties voor de mensheid: u neemt de grote patronen waar en de verbindende schakels tussen bepaalde groepen en de behoeften van mensen. U vereenzelvigt u misschien met een goede zaak, voor welke u geheel onbaatzuchtig uw energie stop in goed werk en humanitaire projecten. U valt daarbij op door uw gratie en innerlijke verlichting. Vraag uzelf af: waar gaat mijn hoop naar uit en hoe kan ik dat tot stand brengen?

Bekijk ook

3 – De Keizerin

De Keizerin verschijnt voor het eerst volgend op het jaar van De Hogepriesteres; daarmee verlengt …