22 – De Dwaas


In uw jaar van De Dwaas, een jaar van voort-bewegen, zult u hoogstwaarschijnlijk een belangrijke stap zetten, op een zorgeloze manier reizen of minstens ongebruikelijke of onverwachte tochtjes maken. U neemt risico en doet dingen die helemaal niet bij u lijken te passen.

Reizen biedt u de kans om met nieuwe ‘persona’s’ te experimenteren en een tijdje uw verantwoordelijkheden te vergeten. U leeft in het heden en volgt elke gril van het moment. De toekomst lijkt ver weg en het verleden is vergeten.
Doordat u alleen oog voor het moment hebt, doet u mogelijk dwaze dingen in een perspectief op de langere termijn, maar daar kunt u nu niet bij stil staan. Orde interesseert u niet; u geeft toe niets te weten, draagt kleren die niet bij elkaar passen en spot met gedragsnormen. U ergert anderen misschien doordat u hun dwaasheid naspeelt, weigert de dingen beter voor te stellen dan ze zijn en hun waarden parodieert. dat maakt u tot De Dwaas en het is duidelijk dat u buiten de norm valt.
Tegelijkertijd bent u echter goddelijk geïnspireerd. U luistert naar uw instinct en duikt geregeld op het juiste moment op de juiste plaats op. Dank zij uw naïviteit en onnozelheid kunt u dingen vanuit een verfrissend perspectief bezien en opwindende mogelijkheden ontdekken waar anderen met hun afgestompte zintuigen niets waarnemen.
U zult slagen met dingen die anderen, met hun onvoorzichtigheid, niet eens zullen proberen.
Uw lukrake houding kan voor problemen zorgen in het volgende jaar, dat hoogstwaarschijnlijk uw jaar van De Hiërofant is. Door tradities overhoop te halen en anarchie te ‘belijden’ veroorzaakt u een hoop moeilijkheden. Daar staat tegenover dat uw geloof dat het leven principieel vreugdevol is en spontaan moet zijn, aanstekelijk werkt. U bent een origineel mens, die een prachtige waarheid uitleeft: de wereld loopt over van de mogelijkheden, mits je maar uit de ingesleten sporen wenst te stappen.

Bekijk ook

1 - De Magiër

1 – De Magiër

Niemand in onze tijd kan de Magiër als jaarkaart krijgen. Sinds 1 januari 998 is …