Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Tarot jaarkaarten => 5 – De Hogepriester

5 – De Hogepriester


Het jaar van De Hogepriester is het tweede van de cyclus van macht en gezag. Mensen gaan vaak terug naar school, voltooien en studie of cursus of krijgen een interne opleiding of wellicht terzake kundige raad. Bent u zelf een leraar, trainer of adviseur, dan kan dit een belangrijk jaar zijn om u op het terrein te vestigen of uw beroepsvaardigheden te ontwikkelen.

Zoals de Vijven uit de kleine arcana (die alle problematisch zijn) aangeven, leert u dit jaar het beste door tegenstand of wanneer u problemen moet overwinnen. Het kan daarom een jaar vol stress zijn, waarin de stabiliteit die u in het jaar van De Keizer probeerde te scheppen, bedreigd wordt. U reageert mogelijk door star aan de traditie vast te houden, hetgeen ook aangegeven wordt door de correspondentie met Stier.

U kunt dit jaar profiteren door naar uw eigen innerlijke raadgever te leren luisteren. Stier wordt geregeerd door Venus (De Keizerin) en de Maan (De Hogepriesteres) staat erin verhoogd – hetgeen betekent dat het een goede tijd is om op innerlijke kennis te vertrouwen.

Opleidings- of opvoedingsinrichtingen, religieuze organisaties en bedrijven kunnen in dit jaar de rol van gezagsfiguur gaan spelen. Het verzet dat u er misschien tegen voelt is eerder algemeen dan persoonlijk, al zou u het op één persoon in het bijzonder kunnen richten. Of u wordt wellicht de woordvoerder of spreekbuis van zo’n organisatie.

U bezint u op alle geïndoctrineerde ‘geboden’ en ‘verboden’, die u ofwel overeind probeert te houden of verwerpt. Evalueer uw waarden en overtuigingen om te bepalen aan welke u nog wat hebt: welke beperken en welke bevorderen uw groei?

Vaak kunt u weten dat een Hogepriester-situatie geactiveerd is doordat u er emotioneel bij betrokken raakt. Volg die emotionele reacties terug naar de oude lessen die ze voortgebracht hebben; beoordeel dan of ze nog gepast zijn.

In een jaar van DeHogepriester is er vaak een autoriteit naar wie u opkijkt, misschien een goeroe of een spiritueel leider, of wellicht is het gewoon iemand die u raadpleegt. Vermoedelijk zult u merken dat mensen zich tot u wenden voor steun, aangezien u in deze tijd over specifieke kennis beschikt. Ook bij het uitdragen van traditionele ideeën moet u goed opletten wat u zegt. Spreekt u vanuit uw hart, in overeenstemming met uw innerlijke wijsheid, of verkondigt u routineus dogma’s?

Probeer uw eigen antwoorden te vinden, u kunt het !

Bekijk ook

12 - De Gehangene

12 – De Gehangene

In een jaar van De Gehangene moet u afstand doen van zaken uit uw verleden. …