Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Tarot van de liefde => II – De Hogepriesteres

II – De Hogepriesteres


De Hogepriesteres benadrukt het spirituele aspect van een relatie. Zij belichaamt de verbinding met het onbegrensde en vormt een voorstelling van het immateriële, het licht dat voorbij hel en duisternis gloort. Je voelt de diepe zielsverwantschap met je partner en de bijzondere taak die jullie bijeengebracht heeft. De component van het andere geslacht, die ieder van jullie in zich draagt, moet nu niet meer uitsluitend op de partner in de buitenwereld geprojecteerd worden. Indien jullie dit gebied innerlijk tot ontwikkeling brengen, zullen jullie beiden in wijsheid en vrijheid groeien, zodat jullie elkaar als zelfstandige persoonlijkheden tegemoet kunnen treden. Wat jullie met elkaar delen, ontspringt aan jullie innerlijke rijkdom, jullie persoonlijke ervaring. Op deze manier verwerven jullie samen een rijpheid, die jullie naar nieuwe dimensies van het met elkaar delen zal voeren. Ook indien jullie met belangrijke problemen moeten zien klaar te komen, voel je heel diep in je binnenste toch een band, die niet tot het niveau van tijd en ruimte beperkt blijft. Zelfs wanneer de seksuele aantrekkingskracht van je partner afneemt, blijft de subtiele energieband tussen jullie bestaan. Het is mogelijk dat jullie het ‘hogere’ niveau van je relatie nog niet helemaal in zijn volle omvang beseffen. Het is nu echter een goed moment om je voor dergelijke dimensies open te stellen en hun waarde te erkennen. Kleine relatieconflicten kunnen naar de achtergrond worden gedrongen.

Jullie relatie is zo sterk, dat jullie rustig tijd kunnen uittrekken om je op je individualiteit en onafhankelijkheid te bezinnen. Je moet ontvankelijk worden voor vrij en harmonieus te geven en te ontvangen. Je dient je onbevangen op te stellen jegens relaties met andere mensen. Accepteer dat je niet zozeer door lijden met je partner bent verbonden, als wel dat jullie in wezen veeleer op een kosmische manier bij elkaar horen. De stilzwijgende, onuitspreekbare kennis van je verbondenheid met elkaar voert je naar een niveau van bevrediging dat met een simpel lichamelijk lust-orgasme nooit bereikt zal worden. Vrijheid en vriendschap treden nu op de voorgrond. De vrijheid die je waarneemt bij je partner, vindt haar oorsprong in je eigen vervulling, in de integratie van je mannelijke en vrouwelijke componenten. Neem je nu tijd en ruimte voor jezelf, dan beantwoordt dat aan een diepe innerlijke behoefte. In je alleenzijn geef je op geen enkele manier het samenzijn met je partner op. Je schept eerder nieuwe kracht en innerlijke kennis, die je vervolgens op vruchtbare wijze met je partner kunt delen. Het ‘vrij laten’ wordt hoe langer hoe meer een ‘vrij worden’, dat jou en je partnerrelatie omhult. De Hogepriesteres wijst er ook op dat jullie elkaar wederzijds bij de ontwikkeling van jullie intuïtieve vermogens kunnen helpen. Het is mogelijk dat daaruit zelfs een nieuw gemeenschappelijk project voortkomt. Ook in perioden dat jullie door grote afstanden van elkaar worden gescheiden, kunnen jullie langs telepathische weg contact met elkaar houden.

Bekijk ook

XVII - De Ster

XVII – De Ster

Als er op dit moment iemand in je leven is met wie je je liefde …