IX – De Kluizenaar


De belangrijkste opdracht die deze kaart je geeft is het zoeken naar je eigen innerlijke licht. Vraag jezelf af of je relaties met anderen dit doel ondersteunen of niet. Het is mogelijk dat je je precies op dit moment zeer diepgaand bezighoudt met iemand die jou na staat, maar dat je je niette min volkomen op jezelf teruggeworpen voelt. Schaduwgebieden komen aan de oppervlakte en je voelt dat het niet mogelijk is ze nog langer af te wijzen. Het is tijd om je volledig naar je innerlijk te keren. Een gesprek met iemand die belangrijk is kan daartoe leiden, maar het kan ook een scheiding zijn of het in de steek gelaten worden. Halfslachtige of oppervlakkige relaties bevredigen nu niet meer. Je zou nu tijdelijk in verbinding kunnen staan met je existentiële alleenzijn – een wezenlijk aspect van je menselijke existentie. We zijn alleen aan dit leven begonnen en zullen het in ons eentje weer verlaten. In de korte tijd tussen geboorte en dood proberen de meesten hun existentiële eenzaamheid door de meest uiteenlopende vormen van samenzijn te loochenen en te verdringen. Vandaar de aanvankelijke schok en de beginnende paniek, die optreden als deze afleidingsmanoeuvre niet meer werkt en men voor de eerste keer met zijn daadwerkelijke eenzaamheid wordt geconfronteerd. Je zult deze toestand als troosteloze, hopeloze eenzaamheid ervaren zolang je rood staat, dat wil zeggen: innerlijke gebreken voelt. Je mist iets, je kunt een bestaande relatie – die in feite erg oppervlakkig is en veelal fungeert als vluchtheuvel – niet verbreken, het verlangen naar de ander blijft spoken en knagen en verstoort je levensvreugde. Pas wanneer je je met al deze kwellende gebieden bezighoudt, kun je je ware aard, je innerlijke licht vinden. Op het moment dat je daarin slaagt, slaat je eenzaamheid om in de extatische ervaring van je ware alleenzijn: al-een-zijn. Pas als je deze innerlijke ruimte hebt leren kennen, ben je klaar voor een rijpe relatie. Je zult dan niet langer de smart en pijn van de vele aspecten van het gescheiden zijn blindelings en automatisch op je partner en je vrienden projecteren, maar deze energie voor je innerlijke transformatie gebruiken.

Deze Tarotkaart laat zien dat alle schaduwen verwerkt moeten worden, zodat het nieuwe je leven kan binnentreden. De Kluizenaar kan op de noodzaak van definitieve of voorbijgaande scheidingen wijzen. In beide gevallen zul je jezelf veel ruimte voor zelfonderzoek en afzondering moeten toestaan. Je zult daarbij gaan inzien dat de vervulling, die je bij anderen hoopt te vinden, alleen in jezelf en nergens anders te zoeken is. De ander kan je helpen bij het ontdekken van de sleutel tot je innerlijk. Vervult je relatie deze functie niet, dan is het beter ze te beëindigen. Je zult je ondanks alle scheidingspijn in je alleenzijn goed en echt voelen.

Bekijk ook

VII - De Zegewagen

VII – De Zegewagen

Jou, en dus ook je relatie, staat een fundamenteel nieuw begin, een verandering naar verruimde …