V – De Hogepriester


Net als De Hogepriesteres stelt ook de Hogepriester het spirituele aspect van een relatie op de voorgrond. Belangrijker nog dan de seksuele dimensie van de band tussen man en vrouw is jullie inzicht in een zielsverwantschap, die onafhankelijk is van de toevalligheid van vergankelijke liefdesaffaires. Je partner is niet alleen vriend of geliefde, maar in zeker opzicht ook je leraar en gids. Als je dat kunt inzien en accepteren, zul je hem ook in jullie dagelijkse omgang en in conflictueuze situaties anders tegemoet kunnen treden. Dit nieuwe perspectief betekent niet dat je naar je partner moet gaan opkijken – alsof je alleen van hem kunt leren als je je onderdanig opstelt. In de liefde is alleen plaats voor gelijkwaardigheid – in dezelfde mate geven en nemen. De ene ziel heeft evenveel te leren als de andere. Let er ook op dat je je partner als gelijkwaardig tegemoet treedt, ook als je van en met hem leert. Het getuigt van je eigen intelligentie, inzicht en rijpheid als je een andere persoon een ‘leraarfunctie’ voor jou kunt geven. Vaak zien we in relaties dat de ene partner vanaf het begin de rol van de superieure ‘leraar’ op zich genomen heeft en de andere die van de opblikkende ‘leerling’. Een dergelijke ongelijkwaardige band valt meteen uit elkaar zodra de ‘leerling’ zelfstandig of de ‘leraar’ overbodig is geworden. De kaart de Hogepriester zal in dit verband vermoedelijk zelden worden getrokken. Gebeurt dat toch, dan wil ze de partner met de rol van de leraar duidelijk maken dat hij zijn ogen moeten openen voor het feit dat ook hij, als de schijnbaar superieure, nog heel veel van de ander te leren heeft. Als je de rol van leerling speelt en deze kaart trekt, dan geeft dat aan dat je je er bewust van moet worden op welke levensgebieden je je partner als leermeester kunt zien en op welke niet. Praat er openlijk met je partner over. Vaak zijn dergelijke starre vormen van rolgedrag gebaseerd op onbewuste en onuitgesproken overeenkomsten. Hoe bewuster jullie daar beiden mee omgaan, hoe sneller jullie samenzijn van alle neurotische ballast kan worden bevrijd. Daarna kunnen jullie sneller en gerichter tot de diepere niveaus van jullie hogepriesterlijke band doordringen. Jullie behoren misschien tot die enkele gelukkige mensen die het lukt het dagelijks samenzijn te koppelen aan hun gemeenschappelijke spirituele taak.

De Hogepriester wijst er altijd op dat zich in je contacten met anderen belangrijke leer- en bewustwordingsprocessen voltrekken. Het kan zijn dat het seksuele aspect van een relatie op den duur naar de achtergrond verdwijnt. De ervaring van het samen op weg zijn naar een gemeenschappelijk doel schept echter, op een als tijdloos te karakteriseren manier, een band tussen jullie twee. Veel wijst erop dat jullie band al heel lang bestaat. Toen jullie elkaar ontmoetten, waren jullie waarschijnlijk zeer snel vertrouwd met elkaar en wellicht hadden jullie toen reeds het idee dat jullie elkaar al kenden. Maar zelfs als jullie elkaar niet in een eerder leven zijn tegengekomen, dragen jullie niettemin beiden oude kennis met je mee, die jullie nu bij elkaar kunnen activeren. De kaart zinspeelt er tevens op dat voor jou nog andere spirituele relaties van belang zijn. Misschien betreft het mensen die je op de een of andere ‘raadselachtige’ manier fascineren; het kan echter even goed gaan om een spirituele leraar, wiens nabijheid je zou moeten zoeken. Wellicht hebben op dit moment bepaalde boeken een belangrijke functie voor jou.

Bekijk ook

XVIII - De Maan

XVIII – De Maan

In je onderbewustzijn heb je het wellicht altijd al gevoeld. Je vriend of vriendin heeft …