XV – De Duivel


De Duivel valt onder het sterrenbeeld Steenbok, het principe van kristallisatie en materialisatie, dat wat vast, aards en grijpbaar is vertegenwoordigt. De verzoekingen waaraan de Duivel ons blootstelt, kunnen we elke dag weer waarnemen: de mensen verliezen zich in het materiële en vergeten aldus de verbinding met de ware oorsprong van hun bestaan. Doordat de Duivel ons met materiële goederen ‘verlokt’ en de dualiteit tussen goed en kwaad op de voorgrond plaatst, toont hij ons echter ook de weg naar onze zelfontdekking.

We kunnen de mens vergelijken met een vis die in het water leeft. De vis kan zich pas van zijn element bewust worden, als hij eraan onttrokken wordt en hulpeloos op het land ligt te wachten op de dood. Zoals de vis in het water leeft, zo leven wij allemaal in de kosmische oceaan. Vervolgens worden we uit de oceaan op aarde geworpen, waar we – vaak erg pijnlijk en vol leed – onze gescheidenheid ervaren. Pas dan weten we dat er ook een oceaan bestaat: als we lang genoeg gedwaald hebben, zullen we naar de weg gaan zoeken die ons terugleidt.

Ons leven op aarde – het grote experiment der dualiteit – is een kosmisch spel van bewustwording, waarin de Duivel een hoofdrol vertolkt. Om misverstanden uit te sluiten: deze Tarotkaart wil niet zeggen dat het materiële ontkend zou moeten worden. De weg naar onze essentie leidt veeleer rechtstreeks door het materiële heen. Zonder botsing met de materie is spirituele groei onmogelijk. Je innerlijke rijkdom kan zich alleen ontvouwen, als hij zich in de buitenwereld kan verankeren. Spiritualiteit is alleen mogelijk na een volmondig ja tegen het aardse bestaan.

Trek je de Duivel in verband met een als problematisch ervaren relatie, dan verwijst de kaart naar subtiele machts- en afhankelijkheidsstructuren. Zelden zijn dergelijke duistere banden van tijdelijke aard. Meestal is het nodig onverwerkte karmische gebieden aan het licht te brengen en zich ervan te bevrijden. Karmische banden zijn onafgeloste, schulddragende verwikkelingen, die uit vroegere levens afkomstig zijn en in de huidige relatie naar zuivering en inlossing streven. Deze kaart verschijnt beslist niet overwegend in actuele relaties tussen een man en een vrouw. Vaak wordt ze getrokken als er sprake is van onverwerkte en onopgeloste banden tussen mensen die voor elkaar belangrijk zijn. Ook in de context van problematische verhoudingen tussen ouders en kinderen speelt de Duivel een vooraanstaande rol. Zelfs in het geval dat een partner fysiek al overleden is, speelt hij een grote rol, want in dergelijke situaties zijn onopgeloste banden vaak drukkend voelbaar.

Trek je de kaart voor de werkelijkheid van een momentane relatie, dan is vooral van belang dat je samen met je partner uitzoekt op welke gebieden jullie relatie onvrij, dwingend en kwellend is. Jullie zullen het erover eens moeten worden dat jullie geen van beiden je aanwezige potenties kunnen ontwikkelen, zolang jullie enorme hoeveelheden energie blijven besteden aan het continueren van jullie afhankelijkheid van elkaar.
Heel algemeen toont de Duivel de, bewuste of onbewuste, behoefte om de partner van zich afhankelijk te maken of omgekeerd, maar in de regel even onbewust, het eigen verlangen naar afhankelijkheid, onvrijheid en verbondenheid. De mechanismen van emotionele en seksuele afhankelijkheid zijn uiterst gecompliceerd en veelzijdig. De Duivel staat in dit verband vaak voor ziekelijke jaloezie, seksuele macht en onderdrukking, overspannen driften en gebrek aan vertrouwen, openheid en vrijheid. Het overdreven streven naar macht heeft vaak ten doel de eigen zwaktes en impotentie te verhullen.
Voor het inzicht in alle vormen van macht en afhankelijkheid is het belangrijk in te zien, dat ‘dader’ en ‘slachtoffer’ in het algemeen twee aspecten van dezelfde dynamische energie vormen. Degene in de rol van het slachtoffer zoekt net zo lang naar zijn complement in de dader (en omgekeerd) tot hij zijn ‘ideale’ partner heeft gevonden. Bekijken we zo’n relatie vanuit het perspectief van uitstraling en aantrekking, dan valt gemakkelijk in te zien hoe de energie van de partners wederzijds nodig is om in de uitwisseling te leren en door bewustwording vrij te worden. De vraag wie de schuld moet hebben, wordt daarmee inhoudsloos. Wie zich in een afhankelijkheidsrelatie bevindt welke aan de energie van de Duivel ontspringt, zal allereerst de verantwoordelijkheid voor zijn eigen situatie moeten nemen. Alleen door onvoorwaardelijk de eigen realiteit te erkennen, zijn een diep inzicht in de problematiek en de overwinning daarvan een echte mogelijkheid.

Bekijk ook

IV - De Keizer

IV – De Keizer

De Tarotkaart de Keizer vertegenwoordigt in een relatie tussen de geslachten de man. Hij belichaamt …