Home => Lichaam & Geest => Inspiratiepad => Uit het leven gegrepen... => Mag ik je even voorstellen? De Naam was God.

Mag ik je even voorstellen? De Naam was God.


Mag ik je even voorstellen? De Naam was God.

Nu liever niet meer.

Teveel besmet en bezoedeld met dwaasheid. Er zijn teveel kinderlijke en naïeve voorstellingen en afbeeldingen van gemaakt. In afwachting van iets beters, Spreek ik graag van: “De Universel Software” die de ganse Kosmos van alle tijden beheerst en stuurt.

Dit houdt ook in, dat elke beweging en iedere ademhaling, Elk woord en klank, iedere geur en kleur en elke gedachte van alle tijden vaststaan.

Velen zal dit ongetwijfeld zeer oneerbiedig in de oren klinken. Voor anderen zal het absurde prietpraat zijn.

Eventueel kunnen we het zonder meer ook hebben over: “Het Allerheiligste of Allerhoogste”.

In elk geval, kom ik op die manier misschien eindelijk af van die oude bebaarde man, die ik, toen ik nog kon zien, boven het rechter zijaltaar van de heilige Dionisius telkens weer tijdens de mis mocht aanschouwen. Het linker zijaltaar was dat van de Heilige maagd, dat was nu eenmaal de vrouwenkant.

Inzicht, kennis, wijsheid en weten staan dichter bij zwijgen dan bij spreken. Hiermee maak ik een combinatie en geef ik een variatie op oude uitspraken.

Ook las ik ooit: “Hij die spreekt weet niet en hij die weet spreekt niet”.

Of ook nog: “Open slechts uw mond om te spreken, als je overtuigd bent dat wat je gaat zeggen, belangrijker is dan de stilte die je verbreken zal”.

Maar hoe zit dat met schrijven???

Hetgeen ik ga opschrijven, zal ongetwijfeld door velen als krankzinnigenpraat bestempeld worden, maar ik schep gelukkig enige troost en vreugde in de uitspraak: “genialiteit grenst aan waanzin“.
Anderen zullen zeggen: “weer één die als in de bijbel, de stem van god uit een brandend braambos heeft horen klinken!”

Ook ken ik de spreuk: “hoe hoger een aap klimmen wil, hoe beter men ziet zijn blote bil!”

Echter heb ik in zestig jaar zoveel tekens gekregen, onder de vorm van allerlei ingevingen, zodat ik dit alles met grote overtuiging kan neerschrijven.

Nu bv. krijg ik, terwijl ik aan het schrijven ben, de aandrang, hier, met behulp van de pc. het Gebed, dat in de loop der jaren in mij gegroeid is, in te lassen. Dit doe ik omdat het een klein beetje kan helpen mijn gedachtegang te volgen. Maar, voor alles wil ik dank uiten, voor het feit dat ik in 1940 door oorlogsgeweld blind ben geworden. Hierdoor weet ik mij een gunsteling van het Almachtig, eeuwig en Universeel sturende. Ik noem het ook wel de Universele software.

Nu weet ik ook dat alle nieuw leven uit pijn wordt geboren. De graankorrel en de boon, kennen hun kleine pijn bij het openbarsten om te ontkiemen, alle vrouwelijke wezens kennen barensweeën. Maar kennen ze ook allen het grote genot dat aan de conceptie vooraf gaat?

Wordt de geboorte van een sterrenstelsel ook voorafgegaan door een conceptie van zaad’ en eicel?

Is een Zwart gat misschien een onweerstaanbare kosmische Vagina van een Hermafrodiet wezen?

Hoe groot moet dan het goddelijk genot zijn bij het ontstaan van een sterrenstelsel en de goddelijke pijn bij de geboorte ervan?

intussen weet ik nu dat mijn gewelddadige blindheid in 1940 voor mij ook een pijnlijke hergeboorte heeft betekend.

Sinds kort weet ik nu dat in het Universum, werkelijk alles, van het grootste tot het kleinste voortdurend zoekt naar evenwicht. Zo is het ook niet anders bij leed en geluk. Daardoor weet ik nu waarom in mijn leven zoveel geluk is voorgekomen sedert het begin van mijn blindheid die heel wat leed met zich meebracht.

Van al dat geluk is voor mij het voornaamste, het inzicht in veel zaken en een zeer scherp waarnemingsvermogen.

Het is mijn overtuiging dat, indien ieder mens een grondige kennis van het Yin-Yang principe zou bezitten, er veel meer begrip voor inzicht in allerlei zaken en gebeurtenissen zou heersen.

Men zou begrijpen dat, bv. het zich welbevinden, nooit een leven lang kan duren, maar dat daar tegenover een heel deel pijn en ongemak of verdriet zal moeten staan.

Voor dit alles, slechts eerbiedige dankbaarheid.

Bij het woord: “waarnemingsvermogen”, komt weer een eigenaardige vraag de kop opsteken, namelijk, is het mogelijk dat bij die explosie die me blind maakte, heel fijn metaalstof is terechtgekomen in de buurt van of in mijn hersenen, waardoor een ontvangst van boodschappen uit de Universele Software bevorderd wordt?

Gebed.

Het past de Mens slechts, Te aanvaarden, te Aanbidden, te Bejubelen, te Bezingen te Bewonderen en te Bewieroken,

het Allerhoogste, Universele Zijn.

Tot het einde der tijden zullen wij Danken, Dienen, Eren, Loven en Prijzen, met vertrouwen, het Allerheiligste, Eeuwig en Almachtig Scheppende.

Vereren, Verheerlijken en Zegenen zullen wij, de Allerheiligste Naam, de Onnoembare Naam, de Onbeschrijfelijke Naam, de Onverwoordbare Naam en de Onuitsprekelijke Naam, van het Oneindig Hoogverheven Kosmisch Scheppende.

Vereren, Verheerlijken en Zegenen zullen wij tot het einde der tijden, de Onbegrijpelijke Naam, de Onbevattelijke Naam, de Onvoorstelbare en Onverklaarbare Naam, de Onpeilbare en Ondoorgrondelijke Naam, de Onmetelijk Hoogverheven Naam van het Allerhoogste, Allerheiligste Oneindig Scheppende.

Laten wij Loven en Prijzen, onze Machtige, Goddelijke Vader Zon en onze Machtige Goddelijke Moeder Aarde, die als de scheppende handen van het Allerhoogste, ons dagelijks het licht en het leven schenken; de talloze wonderwerken voltrekken, die rondom ons en in ons geschieden, tot het einde der tijden.

Geloofd en Geprezen, zij het Allerhoogste Wezen.

De Universeel en Kosmisch eeuwig Scheppende en sturende, Almachtige en Allerheiligste, Eeuwige en Onbegrensde Aanwezigheid.

Amen. Amen. Amen.

Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Getekend,

Werner Vanneste

Bekijk ook

Spannende dingen...

Spannende dingen…

Ik weet niet wat het is, maar ik voel zo’n enorme veranderingen de laatste tijd? Hebben jullie dat ook dat je die energie bijna niet volhoudt? Ik heb zoveel ideeën en dromen over wat ik nog graag wil gaan doen mijn verdere leven...