Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => Het jaar 2012 en de inwijdingen

Het jaar 2012 en de inwijdingen


Pasen is achter de rug. Op weg naar de Pinkstertijd, dat zijn we. Sommigen van ons hebben mogelijk een inwijding achter de rug, anderen voelen dat ze weer dichterbij zijn gekomen. Met de Paastijd verrijzen veel zielen, ze komen tot een wakkere toestand, ze zien misschien nog beter de grote verbanden in de wereld en mogelijk ook het verband van het eigen lijden met het lijden van de volledige menselijke familie.

Mystieke verhalen vertellen ons over de inwijdingen, en de vertellers gebruiken symboliek voor de goede verstaander.

De stand der sterren, met name de stralende ster, en ook de heldere ster, het pad, de steeds sterker wordende gevoeligheid voor de inprentingen van de Meesters van Wijsheid, (die we ook weer zullen moeten loslaten als de tijd er rijp voor is…) en de wijsheid van de drievoudige last werken samen, en maken dat de ziel steeds duidelijker voelbaar, zichtbaar en hoorbaar wordt voor de mensen die het Zelfbewustzijn aan het ontwikkelen zijn.

Zij zullen er overigens niet veel over spreken, de ingewijde zal zich er niet op laten voorstaan.

De Paastijd is een belangrijke tijd voor degenen die zich voorbereiden op de samenwerking met de ziel. Deze Engel van Tegenwoordigheid geeft de weg aan, voor velen is dat nu de weg naar het groepsbewustzijn, waar de ingewijde zich zal meer en meer zal inzetten voor de mensheid in zijn geheel, met behoud van de eigen talenten. Vanuit het massabewustzijn, klimt de mens op de ladder van bewustzijn naar het ontwikkelen van Zelfbewustzijn, om daarna een inwijding te ondergaan naar Groepsbewustzijn.

We hebben het nodig om het Ego te kennen. Pas als we de ins en outs van ons ego kennen, kunnen we een volgende stap zetten, dat wil zeggen de stap van het verlaten van het materiële begeertebewustzijn en weer later de stap van het zelfbewustzijn naar groepsbewustzijn.

Eigenlijk is de Ziel de grote Inwijder van de mens. Hij laat van zich horen als de mens er klaar voor is, wanneer het denkvermogen is gezuiverd, het emotionele leven kalm is en het kanaal van het hart naar het hoofd zonder obstructies is.

Wanneer we stil worden en ons hoofd rustig wordt, de zintuigen kalm en het lichaam en ons denken de kalmte volgen, zal het hart de stem van de ziel door gaan geven en zullen we intuitief voelen welke weg we dienen te bewandelen. Het hart zal gaan samenwerken met het hoofd. De draad van het leven zal de draad van bewustzijn kruisen en er zal een innerlijke eenheid ontstaan.

De Ik Ben aanwezigheid zal meer en meer tot volle glorie komen voor velen na de Paasenergie (die we als energetische inwijding mogen beschouwen). De stralende ster, de zeven gebroeders en de zes zusters (met de ene onzichtbare zuster), werken hard mee in deze paastijd om de mensen die al een grote gevoeligheid hebben ontwikkeld richting inwijding te laten gaan.

Inwijdingen gaan niet zoals we dat verwachten, ze komen als een dief in de nacht.

Bovendien zijn ze het product van een eenzame weg, een weg vol ervaringen en het benoemen van die ervaringen. Het lichaam is de voeler van de subtiele energie die het universum uitzendt, het denkvermogen heeft de taak om de ervaringen te benoemen. Als er enige gevoeligheid en zuiverheid op deze gebieden is ontstaan worden we ons bewust van de uitstraling van de kosmos en mag de ziel ons meer en meer gaan overstralen.

Hoe zit dat eigenlijk met de mystieke inwijdingen die we kunnen ondergaan in ons aardse bestaan?

In de Christelijk Joodse traditie op ons Westelijk Halfrond kunnen we volstaan met de verwijzing naar het verhaal van De Christus, de geboorte, de doop, de verheerlijking, de Kruisweg en het Lijden en de Hemelvaart.

In 2012 zal de massa op het Westelijk halfrond mogelijk een inwijding ontvangen, misschien al tijdens de Paastijd. December ligt meer voor de hand. Dan vieren we de geboorte van het ‘Kindeke’ immers, en zo wordt de inwijdeling van Massabewustzijn naar Zelfbewustzijn genoemd. Als de voorhoede, die zich realiseert dat ze de hemel op aarde kan creëren, wellicht de derde of zelfs vierde inwijding ontvangt, zal de massa misschien wakker worden. Het is gaande, lees het nieuws maar, onderdrukking wordt gebroken, een nieuwe groep wordt politiek bewust, bestuurders worden in het licht gezet en er wordt afgewogen of ze wel een rechtvaardige bestuurder zijn…

‘Het was volbracht. Donder overal. En de aarde beefde, het werd donker als de nacht. Overal in de stad gingen de graven open en stonden de doden op. De soldaten schrokken en werden zich hiervan bewust, er deed zich iets bijzonders voor…

Het magische kind in ons zou best eens het eind der tijden kunnen zien in alle gebeurtenissen van dit moment: de aarde schudt en beeft, er is oorlog in het Midden Oosten… Wordt het nu ook drie dagen donker? Maar als ingewijde kunnen we wat hier staat, lezen met andere ogen en de diepere laag ervan gaan ‘zien’.

Welke mystieke inwijdingen kan de mens volgens deze spirituele traditie ontvangen?

  • De geboorte in Betlehem. Tenzij de mens opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Deze verwijzing naar Johannes III.3 helpt je mogelijk om meer te weten te komen over deze inwijding.
  • De doop in de Jordaan. Daar zegt Johannes de Doper dat er na hem iemand zal komen die vele malen groter is dan hij. De heilige Geest werkt door deze mens en kleedt hem met licht. Lees Mattheus III.11 over deze inwijding.
  • De verheerlijking. Nu wordt de mens de volmaaktheid getoond die ze kan verwerkelijken, de hemel op aarde kan ze creëren! ‘Weest Gij dus volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’. Volg de verwijzing naar Mattheus, V.48 om meer te weten te komen over deze inwijding.
  • De Kruisweg en kruisiging. Het ego sterft dagelijks. Paulus laat ons dit weten als hij zegt: Ik sterf dagelijks. Zo kan de uiteindelijk dood worden ontmoet en dragelijk worden.
  • De opstanding en hemelvaart. De dood bestaat niet en de hel kan niet op ons overwinnen.

Over de hele aarde worden mensen van goede wil momenteel voorbereid op een volgende inwijding, dat voorbereiden gebeurt door diegenen die iets meer weten en een paar stappen verder zijn, en het enige wat zij, die voorbereiden, weten is: eigenlijk weet ik niets. Maar zij volgen blindelings het pad, vol vertrouwen en met een weten in hun hart en het hoofd gericht naar het oosten. Want daar komt de wijsheid vandaan! De oostelijke ademtocht is erg van belang en zal de inwijdingen ondersteunen. De massa zal een volgende stap zetten in deze ontwikkeling.

Er zal tevens weer een nieuwe groep zijn die zich losmaakt van autoritaire leringen van wie dan ook! Zelfs de meesters van Wijsheid zullen sommigen verlaten om hun inwijdingsweg te kunnen vervolgen.

De ziel is volmaakt. De mens kent vele ervaringen om contact te maken met de ziel.

Luister naar de fluistering van de ziel! Word stil want anders hoor je niets!

Sylvia van Zoeren

www.energyswitch.nl

www.de-praktijk.org

In juni 2011 geeft Sylvia (o.a. in Amsterdam) op zaterdagen workshops voor sensitieve personen en ouders met sensitieve kinderen. Kijk op www.energyswitch.nl


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)(klik om meer te lezen)

Sylvia van Zoeren is auteur van De Energy Switch De Zintuigenboom, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Ik

Ik, de anderen en de wereld.

Betekent het eind der tijden soms: het eind van onze ongebreidelde materiële creatiekracht? De mens ervaart sinds een paar decennia een kracht in zich die kan maken (en breken). We gaan meer en meer inzetten op de positieve kracht. De negatieve kracht hebben we door en door leren kennen, denk aan de tweede wereldoorlog. Een culminatie van kwade energiëen werd daar zichtbaar!