Home => Lichaam & Geest => Parapsychologie => Ontwakend bewustzijn => Over spiegelneuronen, Asperger en mystiek

Over spiegelneuronen, Asperger en mystiek


Ik kwam een interessante YouTube bijdrage tegen over Asperger.

Weliswaar van 6 jaar geleden, maar het bevat nog genoeg relevante informatie die ouders misschien nodig hebben om zelf een standpunt over hun kind te kunnen innemen. Ik mag en kan dat niet voor ze doen. Wel kan ik helpen door soms prikkelende, misschien wel tegendraadse zaken te delen met iedereen.

Veel kinderen krijgen momenteel de diagnose Asperger mee.

Het zijn intelligente, vaak hoogbegaafde kinderen. Vaak jongens.

Veel ouders vragen me: is mijn kind autist? Er is kennelijk iets mis bij hem of haar met de verwerking van prikkels. Ik geef dan meestal het antwoord: kan je kind zich afstemmen op de omgeving? Spiegelt het jou? Leeft het mee als het naar de televisie kijkt? Denkt het veel na over wat het beleeft?

Hoogsensitieve kinderen bijvoorbeeld stemmen zich zeer goed af. Is dat het geval, ga er dan eens mee leven dat je kind sensitiever is dan gemiddeld, veel prikkels op kennelijk sensitieve wijze verwerkt (geur, kleur, beeld, herinneringen, gevoelens en sensaties worden daarbij met elkaar verbonden) en daar heeft het meer tijd voor nodig.

In de vijftiger jaren beschreef Alice Bailey, een zeer esoterisch onderlegde vrouw die juist hierom niet door iedereen wordt begrepen, in haar boek ‘Opvoeding in het nieuwe tijdperk’ dat er een tijd zou komen dat er kinderen worden geboren waar we ons geen raad mee weten. In die tijd leven we nu.

De kinderen vergen veel van ons, ze vragen eigenlijk om onze bescherming, en hebben veiligheid nodig om deze wereld te leren kennen en van ons te leren hoe ze zichzelf kunnen handhaven. Daar zal veel liefde en compassie bij nodig zijn. Veel kinderen automatiseren niet, beleven alles steeds alsof het voor het eerst is, ze zijn zeer ervarend, gaan op in het geheel en kunnen hun eigen plaats in de ruime daardoor niet bepalen, zijn niet gevoelig voor tijdsbeleving etc. Oude paradigma’s gelden niet meer voor deze kinderen. Ze vragen er juist om dat we uit de doos klimmen en vanuit verschillende perspectieven naar ze kijken en steeds de best passende oplossing bedenken.

Bailey sprak in dit boek tevens over de mystieke kinderen. Dat thema houdt me bijna dagelijks bezig: ik zie in de hoogsensitieve kinderen die de wereld in hoge mate spiegelen, namelijk vaak de mystieke kinderen terug. Ik beschouw mezelf als een mystiek kind. Deze kinderen zijn over het algemeen geen beta kinderen, maar alfa’s. Ze zijn vaak natuurgericht en nieuwsgierig naar hoe het allemaal zo tot stand is gekomen in onze wereld. Waar bevind ik me nu op de tijdlijn van onze menselijke wording? Waar komen we vandaan? Zo iets. Deze kinderen kunnen zich overigens ook hoogbegaafd tonen. Dan hebben ze alfa en beta in zichzelf verenigd. Ze zijn zowel mentaal, als emotioneel begaafd. Ze hebben idealen, zijn hulpvaardig en rechtvaardig. Die groep groeit ook volgens mij.

Nu zijn er echter ook steeds meer jonge wetenschappers onder de kinderen te vinden. De kinderen die de wereld soms – en steeds vaker- niet of minder goed spiegelen, maar wel zeer intelligent zijn. Zij zullen hun scheppingskracht ook gaan inzettennet als wij. Juist daarom verdienen ze onze bescherming. Gezien het feit dat ze hun omgeving niet spiegelen, is het mogelijk dat hun scheppingskracht ons parten gaat spelen. Ze zijn vooral mentaal gericht. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig. Zelfs kan het zijn dat ze zullen worden misbruikt door de hoofdrolspelers op economisch gebied. De wereld kan daardoor meer en meer een technologische wereld worden, wellicht bijna een mechanistische wereld.

We kunnen de wereld volmaakt maken met behoud van de aardse en voedende waarden. We kunnen hem ook meer en meer volmaakt maken door hem slechts uiterlijk te vervolmaken. Dan staat de wereld bijvoorbeeld vol prachtige, geometrische gebouwen, maar wat erindie gebouwen gebeurt is dan niet meer relevant. Overigens wordt nu al gezinspeeld dat de arbeidsmarkt meer zou moeten doen om deze groep kinderen (en autistische volwassenen) voor arbeid te behouden. Maar het gebeurt eigenlijk niet om deze kinderen en volwassenen te beschermen! Integendeel: het gebeurt vanuit de groei die er dan weer mogelijk is! En omdat er goedkope arbeidskrachten nodig zijn! Welke groei willen we eigenlijk?

We kunnen de wereld ook een beetje vervolmaken door te mogen zijn die we zijn en onze talenten in te mogen zetten naar eigen keuze. Die keuze kun je alleen maken als je je bewust bent van jezelf, van de richting die je wilt uitgaan en wat je wilt bijdragen aan het totaal. Het onderwijs zou juist hier op gericht kunnen worden.

Alle wijze ouders zouden hier eens over na kunnen denken. De ethiek is langzamerhand verdwenen uit onze samenleving, maar misschien hebben we hem harder nodig dan ooit! Welke kant willen we op in onze wereld? Willen we langzaam boven de aarde gaan staan? Of willen we er deel van blijven?

Hoe veel willen we eigenlijk weten? Is kennis wel macht, of maakt het ons juist machteloos? Ethische vragen kunnen ook zijn: willen we nog wel dat kinderen zich aanpassen aan onze waarden en normen? Of mogen ze die zelf ontwikkelen? En hoe helpen we ze daarbij?

Dus al met al inderdaad een strijd… die tussen de natuur (God) en haar aanhangers en de wetenschappelijke mens?

Hier het filmpje. Veel moed en wijsheid gewenst!

http://www.youtube.com/watch?v=_8WV1zAh9zU

Sylvia van Zoeren

www.energyswitch.nl

www.de-praktijk.org


Sylvia van Zoeren

Sylvia van Zoeren – Alkmaar (NL)(klik om meer te lezen)

Sylvia van Zoeren is auteur van De Energy Switch De Zintuigenboom, hypnotherapeute – ze volgde een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren en Hypnotherapie – en werkt met gevoelige kinderen en volwassenen. Zeven jaar geleden startte ze haar fulltime praktijk, omdat ze een nieuwe weg in wilde slaan wat werk betreft.

www.de-praktijk.org

www.energyswitch.nl

Bekijk ook

Het jaar 2012 en de inwijdingen

Het jaar 2012 en de inwijdingen

Pasen is achter de rug. Op weg naar de Pinkstertijd, dat zijn we. Sommigen van ons hebben mogelijk een inwijding achter de rug, anderen voelen dat ze weer dichterbij zijn gekomen. Met de Paastijd verrijzen veel zielen, ze komen tot een wakkere toestand, ze zien misschien nog beter de grote verbanden in de wereld en mogelijk ook het verband van het eigen lijden met het lijden van de volledige menselijke familie.