Home => Numerologie => Numerologie Algemeen => Kleuren en getallen

Kleuren en getallen


Eind 1998 ben ik begonnen met het schrijven van mijn boek, ‘Graancirkels, Goden en hun Geheimen’. Tijdens mijn onderzoek naar de wereldwijd voorkomende, mysterieuze graancirkels kwam ik regelmatig dezelfde getallen tegen. Keer op keer waren de verschillende delen van een graancirkel te herleiden tot de getallen 3, 6 of 9. Dat was natuurlijk niet bij elke graancirkel het geval, maar toch kwam ik deze getallen zo vaak tegen dat ik niet meer aan toeval dacht, want naar mijn idee bestaat er geen toeval. Toeval betekent: het valt je toe.

Gedurende mijn onderzoek kreeg ik ook te maken met de piramiden van Egypte, omdat graancirkels en de Piramiden van Gizeh met elkaar te maken hebben. Een ding viel mij direct op, namelijk dat de oude Egyptenaren niet het getal 2 als meervoud beschouwden, maar het getal 3. 1 Man en 1 vrouw was geen meervoud volgens de Egyptenaren, maar 2 mannen en 1 vrouw, of 2 vrouwen en 1 man wel. Archeologen hebben zich maar al te vaak verbaasd over het feit dat een farao stond afgebeeld met zijn linkervoet op 9 bogen. Men wist niet wat dit te betekenen had, maar de 9 bogen staan voor 9 vijanden die zijn overwonnen. Vandaag de dag kennen wij de uitdrukking nog van ‘iemand onder de voet lopen’. Maar de farao overwon niet slechts 9 vijanden, maar alle vijanden, aangezien 9 driedubbel meervoud is, namelijk 3 x 3. Het getal 9 is het volmaakte getal, omdat als je alle getallen van 1 tot en met 9 optelt, je 45 als resultaat krijgt en 45 (4 + 5 = 9) is weer te herleiden tot 9. De getallen 3 en 9 waren in het oude Egypte geen onbekenden. Blijft over het getal 6. Dit getal staat precies tussen 3 en 9 in en deze 3 getallen staan in verhouding van 1:2:3 tot elkaar. Deze verhouding van 1:2:3 is op heel veel oude plaatsen terug te vinden, bijvoorbeeld in Teotihuacan, Mexico. In Teotihuacan is een heel complex van piramiden en bouwwerken die volgens Hugh Harleston Jr. ons zonnestelsel voorstellen. De 3 belangrijkste piramiden van Teotihuacan zijn de Piramide van Quetzalcoatl, de piramide van de Maan en de piramide van de Zon, alhoewel deze namen niet de oorspronkelijke namen zijn. Deze 3 piramiden hebben een hoogte van respectievelijk 21, 42 en 63 Hunab hoog. De Hunab, de kleinste in Teotihuacan gebruikte maateenheid, is door Harleston berekend als 1,05954 meter. De hoogte van deze piramiden staat dan in verhouding van 1:2:3 tot elkaar. Als we de hoogte van de 3 piramiden gaan herleiden dan zien we het volgende resultaat: 21 = 3, 42 = 6 en 63 = 9. Alweer dezelfde getallen als in Egypte en als de getallen die ik al vele malen in diverse graancirkels ben tegen gekomen.

Maar wat kunnen we hier verder mee? Op zich is het natuurlijk boeiend om te zien dat over de hele wereld exact dezelfde feiten voor komen. Je zou haast gaan vermoeden dat er ooit een gemeenschappelijke bron is geweest waar alle kennis vanaf stamt. Welke bron zou dat geweest kunnen zijn? Plato vertelt ons over het eiland Atlantis, welke met al haar vergevorderde kennis en techniek in een ver verleden is zee is verzonken. Ook beschreef Plato de kleuren zwart, rood en wit als de architectonische bouwkleuren van Atlantis.

Deze kleuren zijn, voor zover ik weet, bij alle oude volkeren en culturen terug te vinden. De hedendaagse Turken bijvoorbeeld hebben het niet over de Middellandse zee, maar spreken van ‘Ak Deniz’, wat weer ‘Witte Zee’ betekent. De Rode- en Zwarte zee noemen zij respectievelijk ‘Kizil Deniz’ en ‘Kara Deniz’. Het Turks is een taal die eigenlijk in geen enkele categorie is onder te brengen, net zoals bijvoorbeeld het Baskisch en het Egyptisch. Ik vermoed dat deze talen rechtstreeks of zijdelings afstammen van het Atlantisch. Als we de Turkse benamingen voor de verschillende zeeën door een ‘Egyptische bril’ bekijken, dan kan er in plaats van Ak Deniz ook Ka Deniz staan omdat het Egyptisch geen klinkers kent. Zo zou er dus Ka kunnen staan in plaats van Ak. Ka betekent in Egypte ziel. In plaats van de Witte Zee kun je dus ook zeggen ‘de Zielen Zee’, of ‘de Zee van de Ziel’. Volgens de oude Grieken werd de Zon iedere morgen opnieuw uit de Zwarte Zee geboren, de Kara Deniz. Ka betekent zoals we hebben gezien ziel en Ra betekent Zon. Kara betekent dan ‘de Ziel van de Zon’. Ook kent men in Turkije een benaming voor de Atlantische oceaan, namelijk de ‘Yesil Deniz’, wat weer de Groene Zee betekent. In Egypte werd Osiris altijd groen afgebeeld. Mogelijk dat Osiris uit Atlantis afkomstig was en Atlantis lag in, de naam zegt het al, de Atlantische oceaan die door Turken Yesil Deniz, de Groene Zee genoemd werd. Groen speelt ook een belangrijke rol, alhoewel ik er nog niet precies achter ben welke rol dat is, maar vermoedelijk wordt hier de vegetatie mee bedoeld. Wel is bekend dat toen Al Mahmun (820 n. Chr., zie Al Makrizi) de Grote Piramide open brak, er een farao werd gevonden in een kist van Malachiet. Malachiet is groen van kleur. Naast het hoofd van de farao lag een rode robijn. Het zal mij niet verwonderen als de farao in wit linnen was gewikkeld. De farao’s waren dol op Malachiet, temeer omdat groen een troostgevende kleur is. Daaruit zou je kunnen zeggen dat, als alles 1 bron heeft, namelijk Atlantis, men niet bepaald blij was met de ondergang van het continent van hun voorouders. Zij verdwenen in de Yesil Deniz, de Groene Zee, de ‘Malachieten Zee’.

Na enig speurwerk ben ik tot de conclusie gekomen dat de kleur zwart staat voor de dood, de onderwereld, rood voor leven en wit voor de eeuwigheid of eeuwig leven. De kleur rood is levengevend en komt over de hele wereld bij diverse oude culturen, volkeren en stammen voor. De Piramiden van de Maya’s bijvoorbeeld waren aan de buitenkant met rode verf beschilderd en zo zijn er nog vele voorbeelden te geven waar deze 3 kleuren terug te vinden zijn. Een van die voorbeelden is wel de Piramide van Menkaura in Egypte. Van onder naar boven is deze Piramide opgebouwd uit 2 lagen zwarte stenen, 16 lagen rode stenen en de rest van de piramide was gebouwd van witte stenen.

Al eerder was ik tot de conclusie gekomen dat de aan de kleuren zwart, rood en wit respectievelijk de getallen 3, 6 en 9 toegekend kunnen worden. Zwart is 3, rood is 6 en wit is 9. Dit geldt voor de kleuren die wij met onze aardse ogen waar kunnen nemen, want het getal van ‘het Licht’, of hoe men het ook noemen wil, is naar mijn idee de nul, ofwel een oneindige cirkel. Maar aangezien de 0 eigenlijk geen getal is, wordt het hier op Aarde als het getal 9 weergegeven. Zo blijkt dat de Piramide van Menkaura is opgebouwd volgens de getallen 3, 6 en 9. Bij elkaar opgeteld zijn deze getallen te herleiden tot 9, wat weer goed is om te weten voor het volgende.

Plato beschreef in zijn werk ‘de Staat VIII’ dat ‘wat van goddelijke oorsprong is, heeft een om-wenteling die vervat ligt in een volmaakt getal’. Geleerden hebben dit getal berekend als het getal 216, en het getal 216 is weer te herleiden tot 9. (Een zeer belangrijk getal welke regelmatig in mijn boek terug komt, temeer omdat ik het in 2 zeer belangrijke graancirkels ben tegengekomen. Graancirkels die de geschiedenis van de mensheid beschrijven, maar dan geen geschiedenis zoals wij denken hoe het gegaan is). Als we terug gaan naar de Piramide van Menkaura, dan zien we opeens een heel andere betekenis achter de 3 kleuren waaruit deze piramide is opgebouwd. 2 Lagen zwart, 16 lagen rood en de rest is wit. We zien dan opeens het getal 216 opduiken. Aan het wit van de bovenkant van deze piramide kunnen we volgens mij ook het getal ‘0’ toekennen. Als we vervolgens het getal 216 in mindering brengen van 369, dan is het resultaat 153 wat ook weer een belangrijk getal is. Dit is de numerologische waarde van Quetzalcoatl, een godheid uit het oude Mexico. Deze waarde wordt bereik om alle letters van deze naam een getal te geven. A is1, B is 2, etc. tot Z is 26. Frappant is ook het feit dat de ingang van de Grote Piramide ligt ten hoogte van de 17e rij stenen. Tel 1 tot en met 17 bij elkaar op en het resultaat is… 153!

In het oude Mexico stond deze god bekent als Quetzalcoatl, de gevleugelde of gevederde slang, maar in Egypte heette hij Thoth. De godheid welke vaak werd afgebeeld met de kop van een Ibis. Deze Thoth heeft de Piramiden van Gizeh rond 14.000 v. Chr. gebouwd. Hetgeen ik mijzelf altijd heb afgevraagd is waarom Thoth met het hoofd van een Ibis werd afgebeeld. Volgens mij hierom: de in Zuid-Amerika levende Ibis wordt met een zwarte kleur geboren. Als de vogel opgroeit dan verandert zijn kleur van zwart naar grijs tot wit en als deze Ibis eenmaal volwassen is dan kleurt deze vogel, door het voedsel wat de Ibis tot zich neem, rood. Deze Zuid-Amerikaanse Ibis heeft dus de kleuren zwart, rood en wit in zich. Ik denk dat Thoth daarom met de kop van een Ibis werd afgebeeld. Volgens diverse bronnen is er in de Grote Piramide ook nog een kamer die is gebouwd uit zwarte, rode en witte stenen. Alweer dezelfde 3 kleuren zwart, rood en wit.

Ik heb aan veel mensen gevraagd om zich een groot zwart vlak voor te stellen, naast een groot wit vlak. De vraag die ik vervolgens stelde was: ‘welke kleur MOET er tussen het zwarte en witte vlak in’. Naast de logische overgangskleur grijs werd er heel vaak rood geantwoord. Te vaak als je het mij vraagt. Om een of andere reden is rood de kleur die tussen zwart en wit in MOET en wisten de meeste van de ondervraagden dit onderbewust, want op de vraag ‘waarom’, wist men vaak geen antwoord te geven.

Volgens de oude Sumeriërs hebben de bewoners van de 12e planeet, goden in de ogen van de toen levende primitieve mens, genetisch ingegrepen in het verloop van de mensheid op Aarde. Deze goden hadden slaven nodig om voor hen in de Afrikaanse mijnen te werken om daar goud te delven. Het eerste exemplaar wat naar tevredenheid werd geschapen en in staat was bevelen op te volgen was ‘de Adam’. Het woord Adam heeft ook nog een andere betekenis, maar word dan uitgesproken als ‘adom’, wat ‘rood worden’, of ‘rood zijn’ betekent. Uitgesproken als ‘adem’ betekent het ‘ roodheid’ of ‘rode kleur’ (rouge). Het Hebreeuwse woord voor ‘rood’ verschilt slechts 1 letter met het woord ‘adam’, maar dit wordt ook als ‘adom’ uitgesproken. Hebreeuwse woorden hebben 1 of meerdere betekenissen. Zo ook het woord uitgesproken als ‘awad’, wat slaaf betekent. Als men het uitspreekt als ‘ewed’, dan betekent het ‘werken’ of ‘dienen (van god)’. Volgens de Sumerische geschriften was dat de reden waarom de goden van de 12e planeet de Adam creëerden door middel van genetische manipulatie. Is het toeval dat ‘slaaf’ en ‘dienen’ uit exact dezelfde medeklinkers bestaan? Volgens mij niet. Feit is dat het Hebreeuwse woord voor Adam zowel ‘Adam’ als ‘rood worden, rood zijn, roodheid of rode kleur’ betekent. Rood was de levenschenkende kleur. Rood is de kleur van het bloed, het leven. En als men in het Hebreeuws ‘dam’ zegt, dan bedoelt men bloed. ‘Dam’ is slechts een letter verschil met Adam.

Afrikaanse overleveringen spreken over het feit dat God een mens vormde van klei, welke hij vervolgens bakte. Maar het ‘kleipoppetje’ werd te vroeg uit de oven gehaald en was nog wit van kleur, welke niet de juiste kleur was. Daarna werd het ‘kleipoppetje’ te lang gebakken en werd het zwart, wat ook niet goed was. Pas na de derde keer werd het juiste resultaat behaald, namelijk het ‘poppetje’ werd rood/bruin. Alweer de 3 kleuren zwart, rood en wit.

De kleuren zwart, rood en wit en de bijbehorende getallen 3, 6 en 9 vormen een drie-eenheid. Ze horen bij elkaar. Dit zijn niet zomaar toevallig gekozen kleuren of getallen. In vroeger tijden deed men nooit ‘zo maar’ iets. Alles had een reden, een reden waar we naar de oorsprong en de bedoeling ervan slechts kunnen gissen.

Bekijk ook

Numerologie en synchroniciteit

Numerologie en synchroniciteit

Numerologie is de leer van de ritme van de schepping uitgedrukt in getallen. Alles heeft een eigen ritme en een eigen trilling. Voor de bekende filosoof en wiskundige Pythagoras waren getallen mystiek en vol betekenis. Hij ontdekte dat alles uit te drukken is in getallen en dat het hele universum een harmonie is van getallen.