Home => Oosterse Stromingen => Zen => Uitspraken & inzichten van Osho – Deel 2

Uitspraken & inzichten van Osho – Deel 2


“Ik ben nooit spiritueel geweest in de zin zoals jij het woord begrijpt. Ik ben nooit naar tempels of kerken geweest, of heilige geschriften gelezen, of bepaalde technieken gevolgd om waarheid te vinden, of god aanbeden noch naar god gebeden. Dat is absoluut niet mijn manier geweest. Dus je kan zeker zeggen dat ik nooit iets spiritueels heb gedaan. Voor mij heeft spiritualiteit en andere betekenis. Het heeft een oprechte individualiteit nodig. Het staat geen enkele afhankelijkheid toe. Het creëert een vrijheid voor zichzelf, wat het ook kost. Het is nooit in de menigte maar alleen, omdat de menigte nooit waarheid heeft gevonden. De waarheid is alleen gevonden in de alleenheid van de mensen. Dus mijn idee van spiritualiteit heeft een andere betekenis dan jou idee van spiritualiteit.”

“Het boeiendste van het leven zit binnen in je. Je kunt je nu terstond naar binnen keren, in jezelf kijken. Ik noem het meditatie, een stille pelgrimstocht naar je eigen wezen. En zodra je je eigen centrum vindt, vind je het centrum van hele bestaan.”

“Ik ga jullie geen eindbestemming geven. Ik kan je alleen een richting geven – wakker, vibrerend van leven, onbekend, altijd verrassend, onvoorspelbaar. Ik ga je geen kaart geven. Ik kan je alleen een passie geven om het te ontdekken. Ja, een kaart is niet nodig; grote passie om te ontdekken is nodig. Dan laat ik je alleen. Dan ga je op jezelf. Beweeg in het onmetelijke, in het oneindige, en weer en weer, leer erop te vertrouwen. Geef je over in de handen van het leven.”

“Waarom spreek ik mezelf tegen? Ik onderwijs hier geen filosofie. De filosoof moet zeer consequent zijn – perfect, logisch, rationeel, altijd klaar om te discussiëren en zijn standpunt bewijzen. Ik ben geen filosoof. Ik ben je hier geen consequente dogma aan het geven waar je aan vast kan houden. Al mijn inspanning is om je een geen-gedachte staat te geven.”

“Ik ben voor de individueel en zijn eer. Er is niemand boven het individu. We moeten deze geweldig spectaculaire vooruitgang meenemen van georganiseerd leven naar een individuele bloei. Het is mogelijk. Het is mogelijk voor mij – omdat ik niet tot een religie behoor en ik behoor niet tot een natie en ik behoor niet tot een soort organisatie – het is voor jou ook mogelijk.”

“Ik ben niet Billy Graham, ik ben niet hier om je te inspireren. Dit is een totaal ander fenomeen. Feitelijk ben ik niet eens religieus; ik ben niet eens spiritueel. Al deze labels zijn volkomen irrelevant.”

“Je kan niet zeggen van mij of ik gelijk heb of dat ik geen gelijk heb. Op zijn meest kan je zeggen dat ik verwarrend ben. Maar dat is mijn techniek: om jou zoveel mogelijk te verwarren. Hoe lang kan je mij toestaan te verschuiven van dit naar dat, van het ene naar het andere? Op een dag zal je schreeuwen, blijf er met je handen vanaf! Nu wil ik beslissen.`”

“Ik ben een natuurlijk persoon. Ik heb geen charisma, en ik geloof niet in charisma. Ik geloof niet in methoden – zelfs als ik ze gebruik, geloof ik niet in ze. Ik ben een natuurlijk persoon, heel gewoon. Ik kan kwijt zijn in een menigte en je zal niet in staat zijn mij te vinden. Ik leid je niet, ik vergezel je. Ik houd je hand vast, en kan je vriend zijn.”

“Gelach ontspant. En ontspanning is spiritueel. Gelach brengt je op de aarde, Haalt je terug van al die stomme ideeën van ik-ben-heiliger-dan-gij. Gelach brengt je terug naar de realiteit zoals het is. De wereld is en spel van god, een kosmische grap. En tenzij je begrijpt dat het een kosmische grap is ben je nooit in staat het ultieme mysterie te begrijpen. Ik ben helemaal voor grappen, ik ben helemaal voor gelach.”

“Mijn toenadering is een discontinuïteit met het verleden. Ik leer je eerst te leven als een Zorba, en alleen op dat fundament zal de tempel verreizen van de boeddha in jou. En op deze manier vervoegen we het uiterlijke en het innerlijke in één volledigheid. Het uiterlijke is ook van jou net zoveel als het innerlijke.”

“Ik praat alleen om je een hint te geven, niet om iets op je teforceren, maar gewoon in je oor fluisteren…. ik fluister je dingen in die niet in woorden zijn uit te drukken, in een taal, dingen die alleen wordt begrepen in de stilte van het hart. Misschien in een gebaar of in de diepte van de ogen kom ik naar jou.”

“Je moet leren zonder mij te werken. Je kan niet altijd hier zijn, je hebt ander werk te doen. Jullie zijn uit verschillende landen van over de hele wereld gekomen. Voor een paar dagen zal je met mij zijn. Als je verslaafd raakt aan mijn lichamelijke aanwezigheid, dan eerder een hulp te zijn, kan het een verstoring worden. Want dan ga je weg, en je zal me missen. Je meditatie moet hier zo zijn, dat het ook kan gebeuren zonder mijn aanwezigheid. Dan, Waar je ook gaat, de meditatie zal niet beïnvloed zijn.”

“Mijn visie van een echte mensheid is dat pure individuen zich tot elkaar verhouden, maar niet vast zitten aan een relatie. Zij zullen liefdevol naar elkaar zijn, maar niet bezitterig van elkaar. Ze zullen met elkaar al hun vreugde delen en al hun zegeningen, maar nooit zelfs niet in hun dromen denken aan het domineren of het verslaven van anderen. Mijn visie van een echte mensheid is van een wereld niet bestaande uit families, niet uit naties, niet uit rassen, maar alleen uit individuen.”

“Mijn werk is niet als dat van een schilder. Het is niet dat ik mijn schilderij kan afmaken; het is één lang schilderij. Ik zal het schilderij blijven bijtippen zelfs als ik mijn laatste adem – nog, zal het schilderij niet af zijn.”

“Mijn bedrijf is wereldwijd. Ik behoor niet tot een natie, tot een religie, en ik wil niet dat jij behoort tot een natie of een religie. Ik wil dat je behoort tot het hele universum!”

“Mijn inspanning is om het priesterschap totaal te vernietigen. Het bleef met god, het bleef een goddeloze religie, nu is de enige manier dat we god en religie beide verwerpen zodat er geen mogelijkheid is voor priesterschap. Dan is de mens absoluut vrij, totaal verantwoordelijk voor zijn eigen groei.”

“Al mijn inspanning is om een vers begin te maken. Het is zeker dat het veroordeling van over de hele wereld gaat creëren. Maar het maakt niet uit – wie kan het wat schelen!”

“Ik heb geen familie. Ik heb mensen waarvan ik houd, die van mij houden, maar er zijn geen familiebanden. Niemand behoort tot mij. Evenmin behoor ik tot iemand. Iedereen heeft zijn eigen individualiteit, totaal puur, zonder een gevangenis in de naam van liefde, in de naam van religie, in de naam van de natie, in de naam van een ras – mooie namen alleen verschuilen ze lelijke gevangenissen.”

“Voor zover ik mij bezorgd maak, ik heb nog nooit iets gepland; Ik heb simpelweg geleefd, afvragend wat er hierna zal gebeuren.”

“Probeer me alsjeblieft niet op intellectuele wijze te begrijpen. Ik ben geen intellectueel, feitelijk ben ik anti-intellectueel. Ik ben geen filosoof, ik ben heel erg anti-filosofisch. Probeer me te omvatten. Luister in stilte zonder innerlijk geklets, zonder innerlijk gepraat, zonder evaluatie. Ik zeg niet geloof wat ik zeg, ik zeg niet meer dan ik zeg. Ik zeg dat je niet gehaast hoeft te zijn om te accepteren of af te keuren. Luister tenminste eerst – waarom zo gehaast zijn? Als je een rozenbloem ziet, accepteer of keur je het af? Als je een mooie zonsondergang ziet, accepteer of keur je het af? Je ziet het gewoon, en in dat zien is een ontmoeting. Als mijn spreken iets van waarheid in zich heeft, zal het door je hart begrepen worden. Maar je gedachten moeten ruimte geven. En dan hoef je je leven niet volgens die te veranderen, het verandert op zich zelf.”

“Ik probeer op alle manieren die dingen te laten vallen, die in het verleden barrières hebben gevormd voor de revolutie om door te gaan en groeien. Ik wil niet dat er iemand staat tussen de individueel en het bestaan. Geen gebed, Geen priester — jij alleen bent genoeg om je tot de zonsopgang te wenden. Je hebt niemand nodig die voor jou interpreteert hoe mooi de zonsopgang is.”

“Het oude concept van een religieuze man is dat hij anti-leven is. Hij keurt dit leven af, dit gewone leven – hij noemt het mondain, heidens, illusie. Hij heeft er een hekel aan. Ik houd zoveel van het leven dat ik er geen hekel aan kan hebben. Ik ben hier om het gevoel ervoor te versterken “Ik doe niets voor jou; want dat is ook een soort van egoïsme, iemand die denkt dat hij iets voor jou doet. Niemand doet iets. Het is een gebeurtenis.”

“Ik ben opzettelijk inconsequent, tegenstrijdig, zodat je niet iemand van kennis van mij kan maken. Dus als je op een dag iets begint te verzamelen, dan haal ik het op een andere dag weer weg. Ik sta niet toe dat je ook maar iets verzamelt. Vroeger of later, zal je zeker wakker worden voor het feit dat iets totaal anders aan het transpireren is. Het is niet dat ik je een dogma geef om in te geloven, en filosofie om naar te leven, nee, helemaal niet. Ik ben beslist vernietigend, ik neem alles van je af.”

“Ik ben geen idee en ik ben niet permanent. Ik verander. Ik ga absoluut akkoord met Heraclitus dat je niet twee keer in dezelfde rivier kan stappen. Vertaald, je kan dezelfde persoon niet nog een keer ontmoeten. Ik ga niet alleen akkoord met hem, ik ga een stukje verder: ik zeg dat je niet eens één keer in dezelfde rivier kan stappen. Weer voor de menselijke wereld vertaald, het betekend dat je dezelfde persoon niet eens één keer kan ontmoeten, omdat tijdens de ontmoeting is hij aan het veranderen, jij bent aan het veranderen, de hele wereld is aan het veranderen.”

“Ik ben niet hier om je een religie op te dringen. Ik ben hier om je compleet gewichtloos te maken – zonder religie, zonder ideologie – gewoon een diepgaande stilte, een helderheid, een diepte, een hoogte die naar de sterren gaat.”

“Ik ben niet voor dit noch voor dat. Ik zou willen dat je zo kundig word dat je op het marktplein kan zijn en toch meditatief. Ik zou willen dat je je kan verhouden tot andere mensen, lief hebt, in miljoenen relaties kan bewegen — omdat zij verrijken — en toch in staat bent blijft de deur te sluiten en van tijd tot tijd een vakantie te nemen van alle relaties… zodat je ook naar je eigen wezen kan verhouden.”

“Het maakt niet uit met wat voor onzin je hoofd gevuld is als je hier komt, ik hak je hoofd eraf zonder enige verscheidenheid. Wie er op je hoofd zit maakt niet uit – mijn interesse is hakken! Ik ben gewoon een hout hakker.”

“Soms komen dwaze mensen naar mij toe en vragen: Wat is uw leer in het kort? Welke van uw boeken beslaan uw hele leer? Ik heb geen leer! Dat is waarom er zoveel boeken mogelijk zijn. Hoe kunnen anders zoveel boeken mogelijk zijn? Als je een bepaalde leer hebt, dan zijn één of twee boeken genoeg. Dat is waarom ik voor altijd door kan gaan met praten, omdat ik geen leer heb. Elke leer vroeger of later uitgeput zijn; ik kan niet uitgeput raken. Er is geen begin en geen eind… we zitten altijd in het midden. Ik ben geen leerraar.”

“Al mijn inspanning is om de mens terug naar zijn natuurlijke zelf te brengen. Ik zal zwaar veroordeeld worden, ik zal bekritiseerd worden. Elke religie, elke traditie, elk moreel, elke ethische code zal mij zwaar gaan veroordelen. Dat verrast me niet! Ik verwacht het, want wat ik zeg en doe zal de koers van menselijk bewustzijn veranderen.”

“De meester als een vriend kan een immense hulp zijn, maar de meester moet geen eigenaar worden. Hij moet de discipelen niet bezitten als slaven, hij moet niet vragen voor geen enkele overgave. De overgave moet voor het hele bestaan zijn, niet voor een individueel…”

“Ik ben niet hier om je een dogma te geven. Ik ben niet hier om een belofte voor de toekomst te maken – Elke belofte voor de toekomst maakt iemand verzekerd. Ik ben gewoon hier om je alert en bewust te maken. Dat is: om hier en nu te zijn – met alle onzekerheid dat leven is; met alle twijfel dat leven is; met al het gevaar dat leven is.”

“Wat de Boeddha`s ook deden in het verleden was goed, maar niet genoeg. Zei creëerde voor zich zelf de hoogste piek van bewustzijn. Ik zou die hoogste piek voor iedereen willen creëren — in ieder geval voor diegenen die ernaar op zoek zijn.”

“Ik ben helemaal voor een sceptische gedachte. Geloof nergens in tenzij je het hebt ervaren. Geloof nergens in – blijf vragen stellen, ongeacht hoe lang het duurt.”

“Ben zo onafhankelijk als ik ben. Ben zo vrij van gedachten als ik ben. Ben zo gecentreerd als ik ben. Ervaar dezelfde extase, dezelfde onmetelijke ervaring van de uiteindelijke verrukkelijkheid. Dan alleen kunnen jullie mijn vrienden zijn. Nu moet je meer volwassen zijn. Een discipel kan achterlijk zijn, maar een vriend kan niet vergeven worden als hij achterlijk blijft. Dus elke dag zal ik je kansen geven. Het is een poging je intelligentie aan te scherpen, om je integriteit en individualiteit te geven, om je vrijheid van alles te geven, om je de schoonheid van het alleenzijn te geven.”

“Ik heb nooit gewild om een Meester te zijn voor iemand. Maar mensen willen een Meester, ze willen discipelen zijn; vandaar, ik speelde de rol. Het is de tijd dat ik jullie kan vertellen dat velen van jullie klaar zijn om mij te accepteren als een vriend.”

“Ik zou willen dat de mensen in rust leven, met alles dat beschikbaar is in de buitenwereld. Ben niet gehaast, want alles wat niet doorleefd is zal je terug trekken. Maak het af En dan is er geen behoefte om te ontsnappen van je huis of je bankrekening, want zei zijn niet langer een gewicht op je. Misschien hebben ze een bepaalde nuttigheid, maar er is niets mis met ze. Zelfs een Gautama Boeddha heeft eten nodig, maar iemand anders verdient het. Hij heeft kleren nodig, en iemand anders verdient ze voor hem. Jij verdient je eigen eten. Het is heter je eigen kleren te verdienen, je eigen onderdak.”

“Ik zal gewoon vergeven en vergeten willen worden. Het is niet nodig om mij te herinneren. Het is nodig om jezelf te herinneren! De mensen hebben Gautama Boeddha en Jezus Christus en Confucius en Krishna herinnerd. Dat helpt niet. Dus wat ik zou willen: vergeet mij compleet, en vergeef mij ook, omdat het moeilijk zal zijn om mij te vergeten. Dat is waarom ik je vraag om mij te vergeven dat ik je zoveel last heb bezorgd. Herinner jezelf.”

“Ik ben niet hier om jou geloof te ondersteunen: ik moet al je overtuigingen van je afnemen. Ik ben hier niet om je te inspireren, want alle inspiratie creëert slavernij. Als je door mij geïnspireerd word, zal je mijn slaaf worden, je zal afhankelijk van me worden, ik ga steeds door met jou te verbrijzelen, te schokken.”

“Een meester is altijd een vriend, maar zijn vriendschap heeft een totaal andere geurigheid. Het is minder vriendschap en meer vriendelijkheid. Het intrinsieke gedeelte is medeleven. Hij houd van je omdat hij niets anders kan doen. Hij wil zijn ervaring delen omdat hij kan zien dat jij ernaar opzoek bent, je bent er dorstig naar. Hij maakt de bronnen van het puurste water beschikbaar voor jouw. Hij geniet en voelt dankbaarheid als je zijn geschenk van liefde, van vriendelijkheid, van waarheid ontvangt.”

“Het bijeen komen van vrienden hoort ook niet om een bepaald centraal individu plaats te vinden, omdat die persoon, ik of iemand anders, het centrum van aanbidding kan worden. Wij zullen geen aanbidding hebben, evenmin zullen we geen volgelingen zijn, noch zullen we een leider hebben. We hebben een collectieve liefde voor een visie, een boodschap, en het voelt wanneer het meer mensen bereikt alsof zei kunnen profiteren; dat is waarom wij vrienden bijeen zijn gekomen, met deze wens deze visie aan de mensen te geven.”

“Mijn functie is niet afgelopen door mijn eigen verlichting. Feitelijk, Begon mijn werk na mijn verlichting. Ik zou willen dat miljoenen mensen branden met hetzelfde licht, met dezelfde visie, met dezelfde droom. Ik zou willen dat er een nieuwe mensheid werd geboren, een nieuw mensdom, waar lelijke discriminaties verdwijnen, waar geen oorlogen zijn, geen atomische of nucleaire wapens, geen natie, geen ras; waar mensheid alle grenzen van het bestaan kan delen en alzijn ervaringen van zijn innerlijke zelf. Ik wil dat deze mensheid een oceaan van bewustzijn is.”

“Ik Praat alleen om je een hint te geven, niet iets op je forceren, maar gewoon in je oor fluisteren ….
ik fluister je dingen in die niet in woorden zijn uit te drukken, in een taal, dingen die alleen wordt begrepen in de stilte van het hart. Misschien in een gebaar of in de diepte van de ogen kom ik naar jou.”

“Het is niet toevallig dat priesters tegen mij zijn, politici tegen mij zijn, ouders tegen mij zijn, alles wat tot nu toe bereikt is is tegen mij; het is niet toevallig. Ik kan absoluut helder de logica er van zien. Ik probeer alles ongedaan te maken wat zei gemaakt hebben. Ik saboteer het hele patroon van den slaven maatschappij.”

Osho (Bhagwan Shree Rajneesh)

Bekijk ook

Zazen - De zitmeditatie

Zazen – De zitmeditatie

Een keuze voor de Zen-weg heeft praktische consequenties voor je dagelijkse leefritme. Je hoeft je niet uit de maatschappij terug te trekken, je hoeft geen monnik te worden, maar je ruimt wel tijd en plaats in voor de beoefening van de zitmeditatie.