Home => Persoonlijke ontwikkeling => The Secret in het daglicht

The Secret in het daglicht

The Secret werd lang van tevoren aangekondigd en schiep daarmee grote verwachtingen. De film verhaalt over een geheim dat eeuwenlang mondeling is doorgegeven en werd verborgen voor het overgrote deel van het onderdrukte volk. Volgens de makers zouden alle grote geesten het geheim gekend hebben: Edison, Einstein, Martin Luther King, Thomas Jefferson, enzovoorts.
Voor de ene persoon zal de boodschap die erin besloten ligt een waardevolle, zelfs essentiële, levenstoevoeging zijn, voor een ander is het oude en reeds doorgeslikte koek. Na het lezen van deze bespreking zul je vermoedelijk weten tot welke groep je zelf behoort.

Een verzameling van professionele sprekers

In de lijn van What The Bleep Do We Know, waar binnenkort een vervolg op komt, is dit een documentaire die aan elkaar geknoopt wordt door diverse sprekers. De anderhalf uur durende digitale video toont enkele hooggeplaatste geleerden aan het woord, waarvan een aantal ook al is aangetreden in What The Bleep. Op de achtergrond zien we afbeeldingen die doen denken aan schetsen van Leonardo da Vinci en dat geeft het geheel een occult tintje. De spirituele kant wordt hoofdzakelijk ingevuld door Esther Hicks, bekend van de Teachings of Abraham. Dat is een andere vindplaats van wijze levenslessen en inzichten op basis van channeling
De sprekers zijn professoren, filosofen, quantumkenners, een dominee en enkele auteurs. Eén daarvan is bestsellerauteur Neale Donald Walsch die de reeks ‘in gesprek met God’ wist neer te pennen. Een andere auteur is John Gray, bekend van het boek “Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus.” De volledige personenlijst vind je op deze link.
De film zelf is filosofisch van aard en dat maakt het voor de kijker gemakkelijk om voorbij de harde begrenzende natuurwetten te kijken. The Secret leidt ons naar de kern van alle wetten. Of beter gezegd: naar de eerste wet waar alle andere uit volgen. Is het moeilijk? Nee, volgens filosoof John F. Demartini is het gewoon kwestie van je ogen open doen.

Law of attraction

Die grote allesbepalende wet noemt men The Law Of Attraction, kortweg LOA, ook wel de wet van aantrekken (en afstoten) genoemd. Deze wet, gebaseerd op het principe van de dualiteit is een van de eerste scheppingsprincipes en daarom is er volgens de filmers geen hogere of hardere wet. Kort gezegd komt het erop neer dat je alles krijgt waarop je bent ingesteld qua gedachten, gevoelens en intenties. Veel meer (of minder) dan dat is The Secret niet. Door de prent heen wordt dit punt met verschillende invalshoeken duidelijk gemaakt.
Focus op je positieve intentie, op hetgeen je wil, en leef op basis daarvan is het devies. Dan schijn je ook te krijgen wat je gevoel onuitgesproken vraagt. Belangrijk is dat je weet wat je wilt. En laat dat nu het grote probleem zijn, want de meerderheid van de mensheid heeft geen flauw idee wat met het leven aan te vangen. Slechts een selecte groep is bezig met de individuele, spirituele, ontwikkeling.
Volgens filosoof Bob Proctor is The Secret alles wat je maar wilt: geluk, geld, gezondheid, carrière. Als je het maar écht wilt, dan trek je het automatisch aan. Metafysicus Joe Vitale voegt daaraan toe dat iedere mens letterlijk alles kan zijn wat hij maar wil, alle ambities liggen in het bereik. Dit wordt onderstreept door een gedachte van Einstein die beweerde dat de mens eigenlijk slechts realiseert wat hij eerder had gefantaseerd. De imaginaire wereld is dus een voorproefje van de toekomst, fantasie wordt feit.
Alles wat je was, bent en zult zijn, dat is The Secret. Dit brede allesomvattende gebied is waar de LOA invloed op heeft. In de film legt men uit dat iedereen uit dezelfde bron tapt. Of je een planeet, eencellig diertje of mens bent maakt weinig uit: alles is afkomstig uit, en onderdeel van, dezelfde bronenergie. Alles om ons heen is energie, trillend op een bepaalde frequentie, en afkomstig van die hogere onuitputtelijke bron.
Velen zullen snel aan God denken, dat is een mogelijke correcte manier van interpreteren. Al wordt die grotere energie in de documentaire gelukkig niet vaak als God of Allah omschreven. Ik schrijf ‘gelukkig,’ want door er een stereotypegevoelig religieus aspect aan te koppelen zou de theorie mogelijk wat charme verliezen. Er werd gekozen voor een wetenschappelijk(-achtige) insteek in combinatie met enige spiritualiteit.

Geen goed of kwaad

Of je een massamoordenaar of een pacifist bent maakt voor Moeder Natuur niets uit. Goed en kwaad, correct en fout, links en rechts, zijn menselijke rationele beoordelingen. Net zoals de zwaartekracht werkt universele verbindende energie voor alles en iedereen. Of je nu een duivel of engel bent, er is geen onderscheid. Wie het niet gelooft wordt aangeraden van een flatgebouw te springen om zo duidelijk te merken dat een goede inborst alleen niet zorgt voor een zachte landing en het overwinnen van de gravitatie. Dergelijke natuurwetten maken geen rationeel verschil, die hogere wetten zijn.
Daarom vertellen de heren sprekers dat een slecht mens ook gebruik kan maken van The Secret. Wie zin heeft een genocide aan te richten en het gevoel heeft dat daar het levensdoel ligt, moet het gewoon doen: slachten die hap! Een menslievend persoon zal het er mogelijk niet mee eens zijn, maar dat maakt de daad niet beter of slechter. Ethisch onverantwoord, inderdaad. Het betreft hier gelukkig een voorbeeld en geen aansporing tot massamoord.
Volgens de Law Of Attraction kunnen we zowel positiviteit als negativiteit aantrekken, het is maar waar je voor kiest of de aandacht op wilt leggen. Zonder ons er misschien bewust van te zijn hebben we er al een leven lang aan keuzes opzitten. Wie je bent, hoe je doet of wat je bent geworden is het resultaat van je mentale ingesteldheid in het verleden. Ben je depressief aangelegd en focus je de gedachten dus op negativiteit en ellende, dan zul je meer van hetzelfde krijgen. Ben je dagelijks bang om kanker te krijgen? Sta niet verbaasd als de dokter je op een bepaald moment onprettig nieuws komt brengen.
Ter illustratie van het aantrekken-afstoten-proces wordt het menselijk individu in regelmatig vergeleken met een magneet. Door ons vast te houden aan wat we echt willen zorgen we voor de realisatie ervan. Vergelijk het maar met de omgeving waar je momenteel in staat. Ben je een achterdochtig mens en wantrouw jij anderen dan is dat dus je bewuste levenskeuze en vraag je erom te worden besodemieterd. Niet zo vaak als je vreest (gedachten maken alles groter) maar wel vaak. Met een beetje geluk hou je er slechts een negatieve of depressieve visie aan over. Het kan erger, want al zijn genoeg zelfmoorden gepleegd door personen die zich slachtoffer van het eigen leven vonden. Zij vergaten stil te staan bij hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Ellende kan je overkomen, maar je ellendig voelen is een keuze.
Er is gelukkig iets aan te doen, bijna niets is onoverkomelijk. Wie problemen gaat zien als situaties of als een uitdaging die overwonnen moet worden, zal automatisch oplossingsgerichter denken en minder aandacht leggen op de zelf opgeworpen barrières. Maar wie geneigd is alles persoonlijk op te vatten zal de meeste randomstandigheden zien als een persoonlijke aanval en denken dat de hele wereld tegen hem is. Veel mensen menen dat het leven hen overkomt en maken keuzes die bevestigend werken. Ze staan op, gaan werken, komen ’s avonds thuis om te ontspannen en vervolgens weer te slapen. Iedere dag opnieuw, zonder stil te staan dat het geheel anders kan en dit feitelijk niet hun bewuste keuze is.
Zonder enig greintje liefde voor zichzelf (alleen wie niet van zichzelf houdt zal zichzelf ongelukkig maken) parasiteren deze mensenwezens op de planeet. Volgens de makers is dat de reden waarom onze beschaving in een dusdanige staat van ontbinding is dat er spoedig iets moet gebeuren. Een New Era, noemen ze het zelf, mogelijk met de revelatie van The Secret als nieuw begin. Zodat zij die zich concentreren op de negatieve beelden of vooroordelen verder kunnen kijken dan hetgeen ze op basis daarvan verwachten en dus ook voor zichzelf verwezenlijken. Anders gezegd: de film raadt de kijker aan om voorbij de waarneming te kijken omdat, zo wordt gewaarschuwd, dit eenzijdig benaderen de (ervaring van de) waarneming alleen maar versterkt. Pick your fights, om het met een Engels volksadvies te zeggen.

Denken is voelen, is verwezenlijken.

Gedachten zijn frequenties, ook wel signalen in het universum. Iedere aparte gedachte is een aparte frequentie. Je hebt positieve, mooie, constructieve of gelukzalige gedachten maar natuurlijk ook het tegenovergestelde: doemdenken, destructiviteit, achterdocht of paranoia. Laatstgenoemde zijn allemaal projecties van innerlijke angsten, net zoals de eerste reeks dat zijn van innerlijke vreugdes. Volgens dominee Dr. Michael Beckwith is het wetenschappelijk bewezen dat een positieve gedachte honderd keer krachtiger is dan een negatieve. Gelukkig maar want gezien de gemakkelijke negatieve benadering waar vanuit een meerderheid lijkt te handelen zou dit niet veel moois voorspellen. Niet voor niets ziet de dominee het als een belangrijke les je te concentreren op positieve aspecten. Want daar kun je naar zijn idee pas echt iets mee.
Een van de opvallende sprekers in What The Bleep was quantumfysicus Fred Alan Wolf. Hij maakt ook in The Secret zijn opwachting. Doyle legt uit dat alles in het universum bezeten is van dezelfde geest. Zonder bezieling, zonder geest, geen verwezenlijking. Hiermee schaart hij zich, zonder het uit te spreken, achter alle oude religies op de aardbol. Kennis van deze geest is volgens hem een dieper bewustzijn, een essentiële factor voor de moderne mens. Het zorgt ervoor dat we als Michelangelo’s aan onze David kunnen werken. Michelangelo is daarin de metaforische vergelijking voor de menselijke scheppende geest en David is natuurlijk het equivalent voor onszelf, alles dat geen geest of bezieling is maar wel een afgeleide ervan. Ook de woorden van het spiritueel icoon Boeddha worden aangehaald: ‘alles wat we zijn is een resultaat van wat we hebben gedacht’.
Wie rationeel is ingesteld kan aannemen dat je slechts heel hard moet denken om iets te realiseren, maar zo eenvoudig ligt het niet. Het denken, de ratio, is afkomstig uit het brein en is slechts een gereedschap tijdens het bewandelen van de weg waar de LOA over spreekt. De hersenen zijn eigenlijk een soort afleesapparaat die alle gegevens uit alle zintuigen verwerkt. Onze vrije wil krijgt dat beeld voor ogen, kan inzoomen op een gebied en laat toe uit die informatie te kiezen. We kunnen ook geheel vrijwillig kiezen om aan bepaalde aspecten van dat beeld waarde te geven of belang te hechten.. Het is dus niet zozeer wat je denkt maar eerder wat je voelt. Ofwel: hoe je staat afgestemd op de omgeving, je gekozen configuratie in het geheel. Als menselijk wezen functioneer je als een zender die exact uitstraalt wat hij voelt en op basis daarvan ook aantrekt wat hem toekomt. Hoe zou je immers iets anders kunnen uitstralen dan hoe je in elkaar zit? Zelfs de beste acteur slaagt daar niet in. De grote vraag is dus: werk je mee met jezelf of ga je jezelf in de weg zitten?

Geschikt voor groot en klein.

Kleine of grote veranderingen, voor de LOA is er geen onderscheid. Want het universum, de energie die sommigen Allah of God noemen, doet alles met hetzelfde gemak. De menselijke geest maakt het verschil in proportie, dus de mens kan op individueel niveau zelf de grenzen daarvan bepalen. Of je iets groot of klein vindt is niet opzichzelfstaand, het is een graadmeter die alleen betekenis heeft als je het met iets anders vergelijkt. Een pingpongbal is bijvoorbeeld enorm groot vergeleken met een watermolecule. Wie zich geestelijk verplaatst in het ‘zijn’ van de watermolecule kan de grootsheid van het pingpongballetje ervaren.
De les die daaruit volgt slaat op het bereik van de Law Of Attraction: alles wat in potentie in de mens aanwezig is kan gerealiseerd worden. En dat door alleen maar te willen of je bewust te zijn van hetgeen je wilt. Belangrijk hierin is natuurlijk dat er geen greintje twijfel in een goede afloop is. Twijfel is onzekerheid en dus niet helemaal geloven in hetgeen je doet. Hopen alleen is niet voldoende omdat het gevoel van zekerheid dan ontbreekt. Wie de Law Of Attraction wil gebruiken moet zeker weten wat hij wil. De overtuiging moet in alle, zoniet zoveel mogelijk, vezels en lichaamscellen aanwezig zijn. Want, zo vertellen ze, je lichaam is het resultaat van je gedachten.
Door bang te zijn voor een ziekte, bijvoorbeeld kanker, vergroot je volgens de LAO de kans de ziekte onder de gelederen te krijgen. De theorie daarachter is dat vrezen van een ziekte, dat is een actief proces, zorgt voor het ontstaan van cellen van die ziekte. Of op zijn minst je lichaamscellen voorbereiden erop. Hetzelfde effect als het niet denken aan blauwe olifanten. Waar denk je nu aan? Inderdaad. Grote kans dat je de vraag waarom ze niet roze zijn ook nog ziet langskomen in de mentale gedachtegang…
Volgens de sprekers ontstaan alle ziektes vanuit stress, door het vrijkomen van het stresshormoon. Zonder deze (waarschijnlijk) moderne kwaal zou het lichaam voldoende afweer- en immuniteitsstoffen hebben om zich levenslang te beschermen. Het vrijkomen van de stresshormonen kun je zien als de vernietigende lava uit een geestelijke vulkaan. Alleen is het dan een vulkaan die we met de kracht van de geest in bedwang kunnen houden, en is de uitbarsting een signaal dat het niet helemaal goed gaat tussen de oren. Tektonische activiteit, zullen we maar zeggen.
Daarom is visualisatie een belangrijk gegeven in de LOA-theorie. In deze context valt het te zien als het verstevigen van je wil, het meer concretiseren ervan. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek bij sporters maakt de docu duidelijk dat mentale voorbereiding een goede manier is om je lichaam (en omgeving) klaar te maken voor de realisatie. Het experiment gebeurt door sporters in gedachten een wedstrijd te laten lopen. Onderwijl wordt de hersenactiviteit gemeten. Uiteindelijk resultaat is dat het brein op dezelfde manier functioneert als tijdens een echte wedstrijd. Aangezien ook de spieren worden aangestuurd kan dus eenvoudig gesteld worden dat het mentaal en lichamelijk resultaat van een marathon in theorie na te bootsen is vanuit de luie sofa. Hersenen maken, als je dat wil, geen onderscheid tussen wat je denkt en wat je doet.
In The Secret vertellen enkele personen ervaringen of resultaten die ze aan het bewust gebruik van The Law Of Attraction toeschrijven. Je hoort een vrouw die na drie maanden genezen is van borstkanker door bewust het negatieve te negeren en het positieve op te zoeken. Ze twijfelde niet aan haar genezing en kreeg deze ook. Waarom dit voor iemand als Sylvia Millecam niet werkte is dan weer onduidelijk. Twijfelde Sylvia ergens aan haar genezing of liet ze haar angst onderhuids leiden waardoor deze gerealiseerd werd?
Een andere wonderbaarlijke genezing die naar boven komt is die van Morris E. Goodman, de Miracle Man, een bijnaam die gezien zijn verhaal geheel terecht is. De man stortte jaren geleden met zijn vliegtuigje neer met als gevolg dat hij helemaal verlamd was en slechts zijn ogen nog kon doen knipperen. Mentaal gezien was hij nog helemaal in orde dus hij zat letterlijk gevangen in het lichaam. Door zijn beschadigde ruggengraat gaven de dokters hem weinig hoop en voorspelden een leven als kunstmatig beademde plant.
Miracle Man leerde zich uitdrukken via de ogen, een x aantal keer knipperen stelde een bepaalde letter voor en zo communiceerde hij met de omgeving die nauwgezet het knipperen gade sloeg. Dat hij een sterke wil had werd duidelijk toen hij op een bepaald moment voorspelde vóór Kerstmis het ziekenhuis uit te zullen wandelen. En effectief, hij kreeg het voor elkaar! De man was finaal afgeschreven en dankzij een sterke, niet wegkwijnende geest zorgde hij voor een lichamelijke reactie. Natuurlijk moest hij veel oefenen want het lukt niet alleen maar met gedachtekracht; daar begint het doorgaans pas mee.
Nog een voorbeeld uit de film. Als experiment, om te kijken of de LOA werkt, stelde een van de sprekers (de auteur Jack Canfield) een doel voor zichzelf. Hij verdiende op dat moment nog geen tienduizend dollar per jaar en wilde er vijfentwintigduizend krijgen door alleen maar te geloven in de verwezenlijking. Tijdens het bepalen vond hij het doel zelf absurd, daarom was het ook een goede test. Hij slaagde erin en verhoogde zijn lat naar honderdduizend dollar. Om zijn doel niet te vergeten tekende hij nulletjes op bankbiljetten en zorgde hij ervoor dat hij die iedere dag onder ogen zag. Door ze bijvoorbeeld aan het plafond in de slaapkamer te kleven. Wat volgde was een samenloop van gunstige omstandigheden die als bewijs voor de wet wordt gezien. De man werd rijk, hetgeen hij wilde bekomen.

Kleinere praktische voorbeelden worden ook aangehaald. Denk hierbij aan een persoon die wanhopig op zoek is naar een parkeerplaats en er geen vindt, terwijl een kenner van de LOA zeker weet dat hij snel een vrije plaats zal opmerken en in meer dan 90% van de gevallen geen probleem heeft met parkeerplaats. Vermoedelijk worden de overige procenten ingevuld op momenten dat de parkeerplaats overbevolkt is van LOA-kenners. Op zulke momenten is er geen speld tussen de universele buigbaarheid te krijgen.
Toen mijn gezin nog een auto had deed mijn vrouw hetzelfde, vanuit bepaalde filosofieën uit de hekserij. Gewoon een staat van zijn oproepen waarin je weet dat er een beschikbare parkeerplaats is. Gek genoeg herinneren we ons nu alleen maar gevallen waarin het ‘willen’ werkte. Law Of Attraction of een mank geheugen?

LOA beoefenen

Er worden meerdere tips gegeven die kunnen helpen om de LOA bewuster te ervaren en er gebruik van te maken, al is het op dat vlak best karig. Mogelijk omdat elk voor zich moet uitzoeken wat het beste werkt. Het is uiteindelijk niet voor niets een kwestie van bewustzijn.
Allereerst moet je er natuurlijk bij stilstaan dat de eigen gedachten wereldvormend zijn. Daarvoor moet je bewust zijn van de eigen perceptie en iets minder belang hechten aan de (doorgaans cultureel bepaalde) oordelen die je aan dat wereld- of zelfbeeld koppelt. Met andere woorden, je moet in contact komen met de kracht en kern van je eigen onafhankelijke wil en zijn. Mogelijk heb je daar nu geen flauw idee van, dan behoor je tot een ruime meerderheid van de menselijke zoogdieren. Zoeken naar wat je wil is hetzelfde als zoeken naar hetgeen je intuïtief bezig houdt, waar je kern om schreeuwt. Hetgeen je steeds weer aantrekt of hetgeen jou steeds weer aantrekt, afhankelijk van waaruit je de situatie waarneemt.
In de film wordt een voorbeeld aangehaald van een acteur, tevens schilder, die visualiseert op basis van schilderijen. Hij geeft zijn visualisatie extra kracht (of reikwijdte) door het doel te schilderen. Eerst had hij gemerkt dat hij door vrouwen werd afgewezen, het was nochtans een bink van een kerel. In zijn huis waren hoofdzakelijk zelfgemaakte schilderijen van neerbuigend kijkende vrouwen te vinden, de expressie van zijn imaginair beeld. Totdat hij via de Feng Shui consulente Marie Diamond de LOA leerde kennen en ging schilderen wat hij wilde. Het mentale plaatje, zijn wil, werd sterker en sterker en het resultaat laat zich –tot een huwelijk aan toe- raden.
Nog een manier om je doelen helder te visualiseren is door ze op te schrijven. Gewoon een lijstje maken en goed nadenken. Eerste zin: “wat wil ik echt?”
Schrijf dus niet “wat wil ik niet?” want volgens de theorie zul je het dan net aantrekken en dat wil je niet.
Een ander wezenlijk aspect van The Secret is dankbaarheid. Wees dankbaar voor hetgeen je ziet, krijgt of misschien eenvoudigweg voor het feit dat je bestaat. Een lijst maken van hetgeen je dankbaar voor bent kan handig zijn om je ervan bewust te worden. Ook tijdens het bepalen van wat je werkelijk wil kan achterhalen van dankbare (positieve) aspecten van het leven van praktisch nut zijn.
Om te zorgen dat de gedachte, net zoals een zaadje, kans krijgt om te groeien in de fysieke wereld is het belangrijk om geheugensteuntjes voor jezelf te maken. Kleine zaken die je een mentale oppepper of verfrissing geven. De een doet dat met schilderen, maar de film toont een ander voorbeeld met een gewone kei uit een stromende rivier. Door een vreugdevolle, helende associatie aan een steen te koppelen en erin te geloven krijgt die steen daadwerkelijk die eigenschappen. Of althans, lijkt het die uitwerking te hebben. Dat wordt in The Secret onderstreept met een wonderlijke genezing van een klein Afrikaans jongentje dat op sterven lag en letterlijk gered werd door keihard geloof. Vergelijkingen met Voodoo, de meer duistere kant, zijn niet ver weg.
De manier waarop je zaken benadert, de kleur van het mentale beeld of ook wel de ingesteldheid van je perceptie, is van belang tijdens het praktiseren van de LOA. Één van de bekende namen die de docu als voorbeeld gebruikt is Moeder Theresa. Zij deed ooit de uitspraak nooit anti-oorlog demonstraties te bezoeken. Een mars pro vrede zag ze daarentegen wel zitten. Hiermee wordt bedoeld dat het beeld anti-oorlog versterkt wat je niet wilt: oorlog. Is de benadering van een probleem gebaseerd op hetgeen je wil ontlopen, dan zul je krijgen waar je voor vlucht. Carl Gustav Jung, een andere naam die in de documentaire naar voren komt, besteedde hier meermaals aandacht aan. Het geeft een verklaring waarom terrorisme, oorlog, armoede, ziekte en misdaad zo aanwezig lijken terwijl er nog nooit zoveel tegen is gevochten.
Ben je gericht op oplossen, dan is het logisch te verwachten dat die eerder in het handbereik ligt. De insteek van benaderen is bepalend voor je wereld- en zelfbeeld. Probeer dingen die je negatief ervaart een positieve twist te geven en dat als uitgangspunt te gebruiken. Volgens de LAO zal deze kleine verandering al een grote uitwerking hebben.
Afstemmen op het groter geheel.
Om van de LOA gebruik te maken moet je afgestemd zijn op de grotere energie om ons heen. Dit afstemmen, niets meer of minder, is religie in zijn puurste vorm. The Secret legt uit dat onze gevoelens een terugkoppelingsmechanisme zijn. Intuïtief kun je zeggen of je al dan niet goed in je vel zit. Als dat zo is, dan ben je afgestemd en volg je het pad dat volgens jouw persoonlijke potentie mogelijk is. Zeggen de emoties daarentegen dat het niet zo lekker gaat, dan heb je de mogelijkheid om daar op mentaal niveau iets aan te doen.
‘Volg je gevoel,’ is een wijze les die aan iedereen meegegeven kan worden. Het komt ook naar voren in de documentaire. Net zoals het boeddhisme dat zegt dat alle antwoorden reeds in je aanwezig zijn, vertelt de The Secret dat je intuïtief weet of een bepaalde situatie goed of fout zal aflopen. Je gevoel, de basis van je verdere leidraad, spreekt boekdelen vol raad die beter niet in de wind wordt geslagen.
Gevoel is geen eenzijdig iets. Door middel van visualisatie kan je het met de vrije wil gaan vormen. Even vooropgesteld dat vrije wil bestaat, maar dat is een ander vraagstuk.
Een eenvoudig voorbeeld: de volgende keer als je slecht in je vel zit, denk dan aan hetgeen je op dat moment het liefste wil. Kies natuurlijk wel een positief iets. Ga het je voorstellen, alsof je het in handen hebt. Of, als het voedsel betreft: alsof je het ruikt, smaakt en op de tong voelt. Wat je op dat moment doet is gebruik maken van een herinnering uit het verleden. Volgens wetenschappelijk onderzoek kun je dergelijke geheugenfilms opnieuw regisseren op het moment dat je ze ophaalt uit de grote database tussen de oren. Naast het ophalen van een droge herinnering put je tezelfdertijd ook uit een register aan gevoelens of emoties. Zelfgemaakte geneesmiddelen tegen mentale problemen, als het ware. Feitelijk gezien doe je dan niets anders dan hormonen laten vrijkomen dus een bewuste vorm van zelfregulering of controle over het lichaam en de geest.
Belangrijk is het vormen van een concrete gedachte. Daarvoor moet je het einddoel, hetgeen je wil, visualiseren/ervaren alsof je het reeds hebt. Keer op keer tus opnieuw, tot het een staat van zijn wordt die verder gaat dan hopen. In de documentaire wordt uitgelegd dat het universum zich dan gaat vormen rondom de versterkte gedachte, alleen maar omdat die gedachtefrequentie aanwezig is. Dit aspect is essentieel tijdens het begrijpen van het proces van zelfrealisatie, want dit is de reden waarom het nodig is werkelijk te geloven in wat je doet. Hoe kan het universum zich immers vormen als jijzelf al twijfelt aan hetgeen je wil? Of als je het niet eens weet?
Men plaatst het sterk door te beweren dat wat je denkt, wat je voelt en hetgeen je overkomt, zonder enige uitzondering met elkaar verbonden zijn. Strikt gezien betekent dit dat een auto-ongeluk, armoede, ruzie, kanker, AIDS, letsel of schade zaken zijn die je over jezelf afroept. Geruststellend geeft The Secret nog mee dat iedere vormende gedachte uit het verleden ongedaan kan worden gemaakt. Of zoals Winston Churchill al zei: “you create your own universe as you go along.”
Eenmaal afgestemd zijn de mogelijkheden van het geheim bijna oneindig, slechts begrensd door de menselijke potentie. We moeten niet plots willen vliegen door met de armen te wapperen. Dat wordt duidelijk gemaakt met Aladdin en de geest uit de lamp die hem drie wensen verleent. Oorspronkelijk was het aantal wensen onbegrensd, zo schijnt. Dat zou meer stroken met de werkelijkheid want dat is exact wat de capaciteit van The Secret volgens de makers en medewerkers is: een persoonlijke geest die oneindig veel menselijke wensen vervult. Goed, slecht, klein en groot.

Wat als iedereen The Secret kent?

Op internetfora die voorafgingen aan de Secret-hype werd er lustig gespeculeerd over de impact van de film. Wat als iedereen de inhoud kent? Persoonlijk, op basis van mijn inschatting van de mensheid, denk ik dat er weinig zal veranderen. Alleen ‘het geheim’ weten is niet voldoende, zonder bewust(te)zijn ervan heb je er weinig aan. Die nieuwe gevestigde filter op de realiteit, tijdens het dagelijkse leven, krijg je niet zo snel door het kijken naar een film. In die context denk ik zelfs dat een sciencefictionfilm als The Matrix meer aan het denken heeft gezet dan The Secret zal doen, mogelijk omdat The Matrix destijds wel iets nieuws was en The Secret voor mij 100% aanvoelde als bekend terrein. Los van mijn persoonlijk beeld, waarop je zeker geen eigen mening mag baseren, is deze online video of DVD een aanrader en zou iedereen hem moeten zien. Als je de inhoud reeds kent, jammer, maar als het allemaal nieuw voor je is dan zit je mogelijk op een mentale achtbaan.
De makers hebben ook rekening gehouden met de optie van ultieme openbaring, miljoenen mensen die iets nieuws en wereldschokkends zien. Dat vinden ze niet erg, integendeel. Als je het geheim vergelijkt met toegang tot een bron van energie, wat deze film duidelijk uitbeeldt, dan is er genoeg voor iedereen. Meerdere sprekers bevestigen dit. Een van de menselijke angsten is dat er ‘niet genoeg’ is. Toegeven hieraan, wat op collectief niveau zeker gebeurt, is hetzelfde als preventief niet delen. Een logisch gevolg daarvan is de situatie die we nu hebben: rottende reserves, extreem veel afval en slecht verdeelde voorraden. Om maar te zwijgen over de miljoenen mensen die aan de andere kant een dikke buik hebben van te weinig of eenzijdig eten. Laat we daar maar niet teveel bij stilstaan, want mogelijk maakt dat de buiken nog dikker. Zowel positieve als negatieve gedachten en gevoelens versterken immers het gegeven, volgens de LOA.
Dan is er nog de zaak van levensdoelen. Als iedereen hetzelfde geheim weet, gaat iedereen dan niet hetzelfde doen? Hoogstwaarschijnlijk, gezien vanuit de huidige maatschappij, zou er dan alleszins chaos zijn. Maar dat iedereen hetzelfde gaat doen is onwaarschijnlijk. Zoveel karakters, zoveel andere wegen. Dat de bron waaruit geput wordt collectief dezelfde is betekent niet dat alle uitkomsten ook hetzelfde zullen zijn. Om het minder abstract te houden: planeten, bloemen, bomen, alles kent een variëteit in omvang, locatie en wezen. Waarom zou dat voor de mens en zijn creatieve uitspattingen dan niet gelden?

Is het écht een secret?

Nee, het is en was geen secret. Dat er in de documentaire vele bekende namen worden bijgehaald is mijns inziens onterecht en eerder gedaan als lokkertje. Ook van geheime genootschappen, hetgeen in de trailers werd geinsinueerd, was geen spoor te bekennen. Als er al een bepaald geheim tussen de geciteerde (allen gestorven) personen is, dan is het wel dat ze religieus waren ingesteld. Meer niet, geen complot. De samenhang van de vele bekende historische figuren is (zo lijkt het) gebaseerd op bepaalde citaten die zijn ingepast in de context van de theorie. Bewust geheimhouden, zoals de film zelf zegt, is dat niet.
Het probleem is overigens nooit geweest dat de mens geen contact kon maken met de bronenergie in zichzelf. Het probleem (op zowel collectief als individueel niveau) is dat men het sleuteltje niet in het contact durft om te draaien. Als men het contact al heeft gevonden in de wazige wereld van de vele religieuze boeken en de vervormde interpretatie ervan.
De verankering in de maatschappij, op mentaal niveau, valt ook niet zo snel uit te gummen. De vrees voor de opvolgende chaos en het mogelijk persoonlijk verlies is te groot. Daarom bouwt men ook in de hedendaagse politiek, maar zowat op ieder niveau, verder op ruïnes. Regeltje op regeltje, puinhoop op puinhoop. Bang om drastisch te veranderen en dus alleen maar op weg naar hetgeen men niet wil. Het werkt zo op individueel niveau en op meer collectief niveau.
De invalshoek, mysterie en sensatie, maakte het geheel spannender dan nodig. Minder integer zelfs, want feitelijk gezien gaat het om dezelfde universele leer als alle andere geloofsovertuigingen: het welzijn van het zelfzijn en de gevolgen daarvan. Alleen dit keer verpakt in een modern mysterieus, enigszins sensationeel maar aan de andere kant ook typisch Amerikaans jasje. Net zoals What The Bleep kan deze film inhoudelijk gezien gecategoriseerd worden met religie, filosofie en quantumfysica. Hoewel laatstgenoemde in mindere mate aanwezig is. Ter verduidelijking: met religie wordt de strikte individuele zin van het woord bedoeld: (her)verbinding met het Al. Hier wordt dus niet gesproken over institutionele religies die mensen allerlei regels opleggen. Religie is (naar mijn mening) slechts mooi als het beschouwd wordt vanuit het individu.
Waarom lijkt het dan een geheim, waarom doen ze het zo voorkomen? Eenvoudig, kijk om je heen en stel jezelf de vraag hoeveel westerse gelovigen er zijn. Hoeveel mensen zijn aan de andere kant uit (schijnbare) noodzaak primair bezig met hun eigen leventje en focussen zich op de (negatieve) zorgen in dat (negatieve) leven? Hoeveel mensen zien de zin van het leven uberhaupt? Hoeveel mensen in onze maatschappij stoppen met meedraaien in de economische molen en kiezen voor zichzelf, met de vele opofferingen (zo lijkt het althans) die daaruit volgen? Je zult het met me eens zijn: een zeer selecte minderheid neemt het leven geheel in eigen hand.
Dat verklaart de selectie groep van mensen die bewust durven het hoofd boven het maaiveld te steken om hun eigen ding te doen. Basale menselijke angst, onzekerheid, houdt de meesten tegen van hetgeen ze eigenlijk willen. Bang om afgekeurd te worden of, eenmaal je hoofd boven het veld uitsteekt, bang zijn van de gevolgen en beïnvloed worden erdoor. Er zijn zoveel verschillende angsten en onzekerheden om aan toe te geven en allen staan ze in de weg van hetgeen we werkelijk willen. Geheel menselijk, dat is het geheim. The Secret is pas een secret als je dat ervan wilt maken en dat is vreemd genoeg de keuze van de producenten geweest. The Revelation, die titel lijkt me achteraf gezien meer geschikt.

Conclusie?

Een geheim is het niet, maar de grote les van deze film is universeel: de mens bestaat uit en in een kracht, een alles overkoepelende energie. We hebben de mogelijkheid deze energie bewust te beïnvloeden als je er maar genoeg in gelooft. Dat klinkt inderdaad als de magie uit de occulte geschriften of uit de moderne hekserij. Voodoo, de andere kant, werd eerder ook al genoemd. Op een bepaald moment vergelijkt één van de sprekers het secret-bewustzijn met kunnen kiezen uit de catalogus van het universum. De levensweg bestaat uit het verzamelen van data (mét je ratio, óver je gevoel) en focussen op hetgeen je werkelijk wilt. ‘Innerlijk geluk is de brandstof op weg naar succes,’ is een ander citaat.
Feitelijk komt de kern van de docufilm op hetzelfde neer als What The Bleep, One en Waking Life. Maar, er kan net zo goed gezegd worden dat de essentie identiek is aan die uit de Bijbel, de Koran, de Veda’s of andere religieuze geschriften. Maakt dat de film er minder om? Nee, zeker niet. Wie zich niet bewust is van de inhoud moet hem bekijken want het is allemaal toch eventjes samengevat in anderhalf uur kijkplezier. De laatste tien minuten van de docu duurden misschien iets te lang, die hadden er mogelijk zelfs uit gekund zonder meteen afbreuk te doen aan de boodschap.
Samenvattend: we zijn allen verbonden met elkaar via een hogere energie en als we niet opletten dan worden we als mens verstoord door een verkeerd (zelfgemaakt) wereldbeeld op basis van eenzijdige perceptie. Eenzijdig in die zin dat het grotendeels een opvoeding- en cultuurgebaseerd plaatje is en dus per definitie niet dat van jezelf als individu. Je kunt invloeden overnemen van je omgeving of cultuur, maar dat is een vrije keuze. Punt is net dat vele mensen deze keuze niet bewust maken maar simpelweg hun omgeving overnemen en zichzelf daarin proberen te passen. Dit soort onbewuste beslissingen wil je als mens niet maken want in essentie heb je de wereld aan je voeten. Als menswezen ben je, dankzij je existentiële zijn en denken, tot alles in staat. Alles binnen menselijk bereik, natuurlijk.
Jij bent dus God, je vormt geheel de eigen individuele realiteit en dus ook die van anderen. Dit alles op basis van hoe je omgaat met de gecreëerde wereld in je witgrijze brein. Maak daarom contact met de positieve kern in jezelf. Centraliseer het gevoel dat je hierbij ervaart en negeer (dat is iets anders dan onderdruk) de negatieve impulsen die remmend werken. Een andere boerenwijsheid die deze film mogelijk verduidelijkt luidt: waar een wil is, is een weg. Probeer die weg helemaal imaginair zo hard mogelijk te funderen. Spelletjes met jezelf, in de fysieke werkelijkheid, zijn ook aan te raden. Alles dat ervoor zorgt dat je gedachten meer vorm en kracht krijgen wordt aanbevolen.
Krijg je niet wat je wilt, ben je een slachtoffer, dan heb je dat volgens de Law Of Attraction geheel aan jezelf te danken. Met deze vrolijke klap in het gezicht rond ik deze bespreking af. Hoewel… Misschien is een oplossing op het slachtofferschap, aangedragen door Martin Luther King, misschien een positiever einde. Hij zei ooit: “Neem de eerste stap met geloof (faith). Je hoeft de volledige trap niet te zien, de eerste trede is genoeg.”
Op een bepaald moment wordt het leven vergeleken met het rijden op een donkere weg met alleen de koplampen van de auto als visueel hulpmiddel. Je ziet nooit alles, alleen het kleine verlichte stukje net voor het voertuig. En toch kom je op de bestemming aan, als je maar in die richting blijft rijden, als je er maar op vertrouwt dat je er zult komen.
Het geheim is nu de wijde wereld in en elk doet er het zijne mee. Henry Ford, een van de zovele bekende namen wist het correct samen te vatten: ‘Of je nu denkt dat je iets kan of niet kan: je hebt gelijk.’ Handig, dat gooien met citaten…

Bekijk ook

4 simpele anti-stresstips

4 simpele anti-stresstips

Niemand wil die heethoofd zijn die door de stress niets kan verdragen en bij de minste ergernis iedereen afsnauwt. Zeg daarom vaarwel tegen die eeuwige stress dankzij de volgende 4 makkelijk uit te voeren tips!