Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => De Maya van de Eeuwige Tijd, De Equinox – Deel 6

De Maya van de Eeuwige Tijd, De Equinox – Deel 6


The Precession of the Equinox

Als we nu even een kijkje nemen naar het einde van dit puntje hier, zoals ik reeds zei, dit elliptisch patroon en we vergroten dit, zien we dat er twee punten zijn die zich het verst bevinden van het centrum van de cirkel. Die worden de Apigee en de Perigee genoemd. Deze twee punten zullen meer en meer belangrijk worden wanneer we verder gaan. Volgens de wetenschap duurt het 25.771,5 jaren om één volledige cirkel te maken en als het dat doet beweegt het door alle twaalf tekens van de zodiak. Deze as wijst als het ware naar verschillende zodiaktekens terwijl het verder beweegt. En volgens de oude Hindoes en Tibetanen, elke keer als de as in een nieuw teken beweegt, verandert de mensheid volledig op een zeer specifieke manier. Het is iets meer ingewikkeld, omdat de Hindoes de tijdsperioden opdelen in deze ellips in wat zij yuga’s noemen. Deze zijn iets anders dan de astrologische tekens. Dus op december 2012 begint de as van de aarde te wijzen naar het teken van de Waterman. En volgens de oude wereld zullen we snel veranderen van bewustzijn. En volgens de Maya’s begint deze bewustzijnsverandering niet noodzakelijk op die specifieke datum, maar ergens binnen dit tijdsvenster waar we nu in leven.

Wat is er gebeurd op 24 oktober 2007? Het begin van het einde der tijd. Wat was er speciaal aan deze datum?

The Hopi Prophesy

Er is nog een andere zeer oude stam in de VS, namelijk de Hopi’s. De academici geloven dat deze stam vanuit de Beringstraat uit Rusland kwam, zo naar Alaska en dan verder ging langs de kusten van Canada en uiteindelijk migreerden naar waar ze zich momenteel bevinden in Noord Arizona. Maar volgens grootvader Eric, een lid van de Hopi Raad en de historicus van de stam, want hij is het laatste in leven zijnde lid van dit bepaalde deel van de stam, is dit niet de waarheid. De Hopi’s zijn daar niet op die manier gekomen. Ze kwamen van Guatemala. Op het ogenblik dat ze Guatemala verlieten waren ze Maya’s, geen Hopi’s. De Maya’s stuurden hen naar het Noorden voor redenen, die nog niet zijn vrijgegeven door de Maya’s en de Hopi’s. Maar het feit, dat Hopi’s oorspronkelijk Maya’s waren, werd aan mij bevestigd door de twee stammen. Ik zat bij hen en luisterde terwijl ze me het hele verhaal deden.

In november 2007 reden grootvader Eric en ik in een bus in Guatemala en praatten met elkaar. Hij vroeg me of ik de blauwe bol in de lucht had gezien op 24 oktober 2007. Ik zei hem, dat ik het zelf niet had gezien maar mijn dochter wel en toekeek toen het gebeurde. Ik heb gezocht op het internet maar niet gevonden. Hij vroeg, kan dit de ‘blauwe ster’ voorspelling zijn die door onze stam 200 jaar geleden voorspeld werd? Ik wist het antwoord daar niet op, ik ben geen Hopi. Maar dit is wat gebeurde.

Net voor 24 oktober 2007 verscheen er een komeet ‘Holmes’ in ons zonnestelsel. Een zeer kleine snel bewegende komeet. Geen enkele wetenschapper zag iets speciaals in deze kosmische gebeurtenis. Het stelde niets voor. Maar dan op 24 oktober 2007 explodeerde deze komeet en veranderde snel tot een enorme blauwe bol in de hemel, die zich steeds maar uitbreidde tot hij groter werd dan de zon. Het is nu vermeld als het grootste object dat ooit in ons zonnestelsel is geobserveerd.

Terwijl grootvader Eric terug naar Hopi land reisde, kwam de Hopi Raad samen en was het er over eens dat deze blauwe bol werkelijk de voorspelling van de Hopi’s waarmaakte… Zo werd dit snel aanvaard in zowel Noord- als Zuid Amerika. En het werd ook door de Maya’s aanvaard als het begin van het einde der tijd. Zo is deze periode van het einde der tijd ontstaan. Een blijkbaar gewone kleine zaak bleek uiteindelijk een van de grootste gebeurtenissen die zich ooit in ons zonnestelsel voordeed, waar wij ooit weet van hebben gehad.

Er is nog een tweede deel van deze Hopi voorspelling met de komst van een rode ster. De Maya’s en de Hopi’s wilden dit niet met me bespreken al hoewel ik weet dat het in boeken beschreven staat. Daar zal ik nog later over spreken. Maar ik ben er echter zeker van dat ze dat in de toekomst wel gaan doen.

The Prophesy Begins…

Toen Don Alejandro in Sedona was in juli 2007 sprak hij over één aspect van de Maya profetie. Er zijn er veel meer, maar hij zei – en dit is echte Maya profetie- dat er een fysieke poolverschuiving van de aardas zou plaatsvinden ergens binnen dit tijdsvenster. Dat is niets nieuw. Daar Edgar Cayce lang geleden dezelfde voorspelling deed, ergens in de dertiger jaren. Misschien moet ik enkel zeggen dat ze het daarmee eens zijn. Cayce zei, dat enige tijd na de winter 1988 de as van de aarde zou verschuiven naar een nieuwe locatie. Hij gaf zelfs de precieze locatie waar de as zou naartoe gaan. Het is een zeer precies punt in Rusland, ongeveer 16 graden van waar het zich nu bevindt. Gezien het feit dat Edgar Cayce zowat 12.000 voorspellingen heeft gedaan van de jaren 1920 tot de jaren 1970 en slechts éénmaal fout was bij een kleine voorspelling. Hij gaf een reading toen hij in de VS was over een man in Frankrijk en bereikte per vergissing zijn tweelingbroer. De voorspellingen van Edgar Cayce zijn van de meest accurate in de wereld. En de moderne wetenschap heeft deze mogelijkheid naar een poolverschuiving intens gevolgd. Een fysieke poolverschuiving begint altijd eerst met een magnetische poolverschuiving en wetenschappers hebben gemerkt, dat het magnetische veld van de aarde is beginnen te verzwakkan vanaf zo’n 2000 jaar geleden. Zowat 500 jaar geleden was er een dramatische verandering in de krachten van het magnetische veld, omdat dit zwakker en zwakker werd.

Ongeveer 40 jaar geleden begon het magnetisch veld op zo’n manier te veranderen, terwijl de magnetische lijnen lange tijd vast stonden, dat ze alle richtingen uitgingen. Het gevolg was, dat walvissen die deze lijnen volgen terwijl ze migreren begonnen te stranden op het land. Dat had de wereld nog nooit gezien. De magnetische lijnen veranderden van hun vaststaande posities en sommige bevinden zich nu in landmassa’s waar ze voorheen nooit voorkwamen. Niemand had ooit gezien dat walvissen dat deden en dat de magnetische lijnen veranderden. Dan begonnen vogels op te duiken op plaatsen die geen deel uitmaakten van hun migratiepatronen. Opnieuw doordat de magnetische lijnen veranderden. En ze veranderden omdat het magnetische veld van de aarde zwakker en zwakker werd. In de jaren ’90 moesten de vliegkaarten van de wereld, die gebruikt worden om de vliegtuigen te leiden op de vliegvelden veranderd worden. Wereldwijd. Omdat de oude niet meer konden gebruikt worden. En vandaag zijn de magnetische lijnen zo onbetrouwbaar, dat de magnetische kaarten moeten nagekeken worden elke keer dat een vliegtuig landt om zeker te zijn dat hun leidsysteem goed functioneert. In 2003 werd er een televisie-uitzending gegeven vanuit Nova waar een team wetenschappers de kans gegeven werd om over de mogelijkheden van een poolverschuiving te praten. Deze wetenschappers verklaarden dat de magnetische polen van de aarde zullen verschuiven ergens in de nabije toekomst. Dat het zelfs een vaststaand feit is.

En dan, iets meer dan 2 jaar geleden gingen deze wereldwetenschappers, die het magnetisch veld van de aarde observeren, op het internet om de wereld te waarschuwen. Ze kregen 11 dagen voordat de regering hen van het internet verbande zodat ze stopten met praten. Waarschijnlijk omdat ze bang waren dat de mensen te bezorgd zouden worden. Deze wetenschappers zeiden dat er zoveel anomalieën in het magnetisch veld van de aarde aanwezig zijn, dat ze denken dat binnen 25 jaar de magnetische velden van de aarde niet enkel zouden verschuiven, maar zouden omkeren van polariteit. De Noordpool zou dan de Zuidpool worden en tegenovergesteld.

Dan 8 of 9 maanden geleden kwamen dezelfde wetenschappers terug op het internet en gaven een nog krachtigere waarschuwing. Ze zeiden dat de anomalieën zo groot waren dat ze de waarschijnlijkheid van een magnetische poolverschuiving elke minuut konden verwachten. Wat de wetenschap weet als feiten, is dat zowat 13.000 jaar geleden er een fysieke poolverschuiving was. Een poolverschuiving die samenviel met de andere kant van waar we ons nu bevinden in de precessie van de equinoxen. Dat is ongeveer 13.000 jaar geleden. Precies het tegenovergestelde van waar we ons nu bevinden. Ze geloven dat de Hudson baai aan de kant van de Noordpool lag voor de as verschoof. Dan iets minder dan 26.000 jaar geleden, op hetzelfde moment dan waar we ons nu bevinden in de precessie van de equinoxen, het einde van de tijd waarin we ons nu bevinden, dicht tegen 21 december 2012, verschoof de magnetische pool van de aarde ook de tweede keer. En als dat nog niet schokkend genoeg is en wat de wetenschap weet is dat wanneer de fysieke as van de aarde verschuift naar een nieuwe locatie dit slechts 20 uur in beslag neemt. Minder dan één dag. Dat zeggen de Maya’s niet, dat heeft de wetenschappelijke wereld gedocumenteerd. Je wordt op een morgen wakker en op één dag is je wereld totaal getransformeerd.

We gaan terug naar de magnetische polen. Wat de wetenschap ook gemerkt heeft is dat net voor de poolverschuiving op de aarde plaatsvindt, er altijd een magnetische poolverschuiving is, gevolgd door een periode van geen magnetische velden. Dat is volledig afgesloten. Wat nu enkel een theorie is, omdat de moderne mens toen niet leefde. Er is nooit iemand getuige van geweest. Maar deze theorie is de enige theorie die verklaart hoe dit mogelijk is. Wanneer je er over nadenkt, de aarde is massief, en om de as van de aarde te veranderen is er een enorme hoeveelheid energie nodig. Dat is bijna onmogelijk. Wetenschappers zijn nog niet bekwaam geweest om dit te verklaren. De hoeveelheid energie zou zoiets zijn als de maan die de aarde zou raken. Iets van dat niveau. Hoe zou de aarde zijn as kunnen bewegen? De hoeveelheid energie daarvoor is niet te bevatten. Het zou zijn alsof een maan op de aarde zou inslaan, iets van dien aard. Maar dat is niet nodig, de aarde heeft zijn as reeds honderden malen verplaatst gedurende de laatste miljoenen jaren. De wetenschap heeft nog nooit kunnen verklaren hoe dit mogelijk was. Tot er recent een theorie verscheen, 20 tot 30 jaar geleden. De theorie ging als volgt.

Op de aarde is een korst, tussen de 30 en de 60 km dik. Daaronder bevindt zich de mantel. Er is een bovenmantel die de korst verbindt met het binnengedeelte van de aarde. Deze bovenmantel bestaat uit rotsen. Echter, de wetenschappers hebben ontdekt dat als het magnetisch veld van de aarde naar nul daalt, totaal wegvalt, en dat verwacht men binnenkort, dat na ongeveer 2 weken deze rotsformatie die rond de aarde aanwezig is vloeibaar wordt, net als olie. Dan komt de buitenkorst van de aarde volledig vrij om te draaien in elke willekeurige richting. Er zou dus nog een zeer grote energie nodig zijn om dit alles te bewegen, maar helemaal niet zoals het vereist zou zijn om de hele aarde te bewegen naar een nieuw aspunt.

Ze geloven nu dat het ijs op de Zuidpool niet helemaal in het centrum staat, het is uit het centrum. Dat is een gigantische hoeveelheid ijs, ongeveer 4 kilometer dik. Als dit ijs zou smelten zou het de oceanen laten stijgen met ongeveer 65 meter. Dat is veel water. Wanneer dus de oppervlakte van de aarde, de aardkorst is vrij om te roteren, de massa ijs verder uit het centrum geraakt. Ze denken dat het dan naar een nieuw centrum balanceert en wanneer dat gebeurt zal de korst meebewegen. De wetenschappers van de wereld hebben dus nu uitgerekend waar zij geloven, voorspellen dat de as van de wereld naar toe zal gaan en dat is bijna identiek aan wat Edgar Cayce heeft gezegd. Zeer interessant. Edgar Cayce zei dat het op 16 graad zou zijn ergens in Rusland en de wiskundige wetenschappers berekenden op 17 graden in Rusland. Bijna dezelfde plaats dus. Of het waar is weten we niet, maar dit is een theorie. Niemand heeft het ooit zien gebeuren. Tenminste geen modern mens.

De verschuiving van de polen op deze as zal hoe dan ook plaatsvinden. Het is over deze wereld dat de Maya’s met jullie willen spreken, want zij weten het zeer goed. Zij herinneren hun verleden en zij herinneren zich die beide poolverschuivingen die de wetenschap heeft vastgesteld in recente tijden. Volgens de Maya’s hebben zij door die twee doorgeleefd. Zij zijn dus reeds op aarde gedurende tenminste 26.000 jaar. De wetenschap kan dat niet tegenspreken want ze weten niet waar ze vandaan kwamen en ze weten niets over hen. Maar volgens Don Alejandro zijn tijdens de laatste poolverschuiving miljoenen mensen omgekomen, gewoon omdat ze niet begrepen wat er gebeurde. Moesten ze het geweten hebben en de situatie hebben begrepen konden ze eenvoudig hun ervaring transformeren naar iets krachtig, gracieus en mooi. Maar Don Alejandro zegt dat als ze niet begrijpen wat er gebeurt en in de angst stappen, ze gemakkelijk kunnen sterven. Daarom wil hij hierover spreken.

Don Alejandro spreekt ook over 30 uur duisternis die zich zal voordoen wanneer de poolverschuiving aanbreekt. Ik ben me bewust dat er een aantal mensen zijn die over 3 dagen van duisternis spreken. De Maya’s zeggen, neen, het is geen 3 dagen, het zijn 30 uren. Hij zegt dat alles zwart zal worden en men kan zelfs de sterren ’s nachts niet meer zien. Met andere woorden, wij worden blind. Hij zegt dat het gedurende deze periode is dat zoveel mensen zullen sterven van angst die in hun ervaring treedt. Maar hij zegt ook, dat als iemand zich geen zorgen maakt en gewoon stil blijft en zich ontspant, zal alles terugkomen, je gezichtsvermogen komt terug, alles wordt weer normaal en het neemt slechts 30 uur in beslag. Dit is ook iets wat de Maya’s willen dat je begrijpt. Ga gedurende die verandering niet in de angst. Het is niets om bang voor te zijn.

Maar natuurlijk na de poolverschuiving, waar je je bevond op de oppervlakte van de aarde is nu waarschijnlijk volledig anders ten opzichte van de evenaar, dan voor de verschuiving. Je zal nu waarschijnlijk in een nieuwe en volledig andere omgeving leven. Je moet dat onmiddellijk kunnen evalueren, je moet uitzoeken waar je bent, of je kan omkomen van extreme koude of extreme hitte. Dat is ook iets dat je moet weten.

Eén gedeelte van de Maya voorspelling die gegeven is en die de wereld ‘de dag van het laatste oordeel’ noemt, is nog veel belangrijker. Hoe weten we hoe we moeten zijn tijdens de fysieke poolverschuiving en direct daarna? Volgens de Maya’s gaat het om de vibratie die voortkomt vanuit je hart. En deze vibratie is in perfecte resonantie met het hart van de aarde, het hart van de zon en het hart van het universum. Als wij leren te leven in deze vibratie zal de levende aarde ervoor zorgen, dat we verder leven in de nieuwe wereld.

Lees verder in deel 7

Bron: Galacticchannelings

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.