Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => De schepping van de Mens voor 2012 begrijpen

De schepping van de Mens voor 2012 begrijpen


Vanuit Het Universum is een Zielenevolutie bezig om de Wereldziel te zuiveren. Deze Evolutie is voor iedereen, zodat ieder Mens geestelijk bewuster wordt, dit eindigt eind 2012. Veel Mensen zijn onwetend van hun eigen innerlijke ZELF, dit is wel nodig zodat de Mens zijn eigen zieke gene/cellen positief kan veranderen. Wordt ook geestelijk (is spiritueel) bewust van je eigen innerlijke ZELF en dan functioneer je veel beter. Iedereen gaat dit begrijpen, want je hebt van nature een eigen VRIJE WIL. Wordt ook een GELOVER van je eigen innerlijke ZELF dan activeert alles IN jezelf. Ieder Mens heeft een SQ ’geestelijk’ waarheid verstand en deze overstijgt je eigen IQ aards ‘denk’ verstand. Ieder Mens heeft een levend ’LICHT’ deeltje van DE Almachtige Geest in zijn eigen zielen- hart zitten. IN alles zit DE Heilige waarheid Geometrie, dit IS bovenmenselijk en komt van DE Almachtige GEEST. Dit is omdat de hele Schepping van AL ER IS en dus ook de Mens en de Aarde voor eeuwig beschermd blijven. Door deze Zielen Evolutie komt alles op een natuurlijke manier weer in balans. De Re-evolutie is begrepen, die was ‘stuurloos’. Er zijn veel mensen die ook ’stuurloos’ zijn en geloven niets, die hebben dan geestelijke armoede. De Mens is een zuiver LICHT wezen komt door het LICHT van je eigen Geest anders zou je niet kunnen bestaan. De gehele Schepping functioneert met de positieve oerwaarheid. Als je deze Evolutie begrijpt wordt ook je eigen 10delig DNA systeem opgewaardeerd.


De Mens en Aarde horen bij elkaar, want de Aarde is speciaal voor de Mens gecreëerd. De Mens is met Geestelijke Bewustzijns en LICHT krachtenergieën van DE Almachtige Scheppende GEEST gecreëerd. Ieder Mens IS zelfstandig geschapen en alles zit in ieder zijn eigen zielenhart. Vanaf het begin heeft ieder Mens 10 Mastercellen met complex organisme met levende celstructuren. Alles is verdeeld in je eigen 10 chakras. De Mens mag weten wat in zijn eigen innerlijke ZELF zit. Ieder Mens heeft 10 Lichtzintuigen = geestelijk gereedschap. Je eigen innerlijke zelf kun je niet zien, geloof erin dan werkt alles goed in jezelf, zo is de menselijke schepping ook bedoeld. Ieder Mens heeft een eigen ZIEL = je inner IK = ook je EGO. In je ZIEL zit ook je eigen GEEST dit is een deeltje van DE Almachtige SCHEPPER. Alles is verdeeld in 10 lagen, dit zijn 10 Dimensies. In je 10 Mastercellen zit je persoonlijke fundering welke is verdeeld in 10 chakras. Je 10 chakras zijn je geestelijke energiebronnen dit komt doordat de Kundalini energie door je 10 chakras stroomt. Ieder Mens heeft ook een eigen Hoge Zelf intelligentie, is je eigen IK BEN. Vraag aan je eigen Hoge Zelf wil je mij helpen.

10 Mastercellen + 10 chakras horen in je 10delig 5dezielenhart bewustzijn te zitten en dan is er EENHEID in je en ben je ook in balans. Ieder Mens heeft van nature helende krachten in zijn eigen Kundalini LICHT krachtenergie ‘kanaal’. Positieve of negatieve gedachten worden in je eigen 10chakras opgevangen, daarom wordt ook meester over je eigen gedachten. Zoals je denkt zo werkt alles in je, dit doe je wel zelf, want je bent baas over je eigen denken. Als je NIET geloofd in je eigen inner zelf dan ben je geestelijk heel naïef en dan heb je ook geestelijke armoede. Als iemand in balans is, is die persoon niet arrogant of superior die persoon is IN contact met zijn eigen innerlijke ZELF. Ben je ook in contact met je eigen innerlijke zelf en heb je ook je eigen oerwaarheid opgeëist in jezelf, want dit IS je eigen waarheidbewustzijn. Iedereen heeft een eigen SQ geestelijk verstand, en zo kom je ook zelf DE oerwaarheid te weten.

Er zijn geen 5 aardse zintuigen, maar er zijn 10 geestelijke lichtzintuigen. Er zijn geen 7 chakras, maar 10 geestelijke chakras. Er zijn geen 6 Mastercellen, maar 10 geestelijke Mastercellen. Er zijn geen 12 DNA stranden, maar een 10delig DNA geestelijk systeem dat beschermd is door de Heilige waarheid Geometrie. Ieder Mens heeft Kundalini lichtkracht energie door zijn eigen 10 chakras stromen. Zijn je 10 chakras zuiver dan werken je 10 Lichtzintuigen ook met dubbele krachten. Geloven + vertrouwen activeren alles in je, deze 2 geestelijke sleutels ’gereedschap’ heb je nodig.

De werkelijke oerwaarheid is Universeel, is zuiver en hoef je niet te verdedigen. De Mens heeft DE oerwaarheid nodig, want de Mens is zo geschapen. Er zijn ‘gelovers’ die niet DE werkelijke oerwaarheid kennen, dan heb je oude dogma’s overgenomen. Ieder Mens heeft een zuiver GEWETEN nodig, want je eigen geweten zit in je zielenhart welke is afgesteld op DE werkelijke oerwaarheid. Je eigen 10delig DNA systeem is beschermd met de Heilige waarheid Geometrie daar kunnen geen onwaarheden in. Je eigen dagelijkse aardse IQ ’denk’ verstand zit niet de waarheid in. In je eigen ‘geestelijke’ SQ oerwaarheid verstand wel. Iedereen die geloofd in ‘onwaarheden’ dan zit dit nog in je eigen onder-bewustzijn en dan is je eigen 9de chakra geblokkeerd en ben je niet in evenwicht. Al je 10 chakras moeten in balans zijn, want anders functioneer je niet goed.

Ieder Mens is Geestelijk Spiritueel gecreëerd, je gaat niet dood als je aardse leven eindigt, want iedereen gaat naar het Sterrenstelsel, de 10 LICHT Dimensies Sirius – Orion – Plaiaden. De innerlijke geestelijke schepping van de Mens is dynamisch, wordt ook een gelover van je eigen unieke inner zelf dan wordt alles in je eigen innerlijke zelf geactiveerd en ZO is de Menselijke schepping bedoeld. Wordt ‘n gelover voor je inner zelf.

Vraag aan je eigen HOGE ZELF intelligentie wil je mij helpen, daardoor wordt je vanuit je eigen binnenste intuïtief en instinctief geholpen, ben ook duidelijk in wat je wilt. Luister ook naar je eigen INNER stem, dan ben je IN contact met je eigen zielenhart. Ieder Mens heeft een eigen GEEST met scheppende krachten, deze zitten in je eigen ZIEL is je eigen inner ZELF die alles van je hoort. Je bent wel verantwoordelijk voor je eigen denken. Positief ’denken’ trekt positief aan. Negatief ’denken’ trekt negatief aan en verblind je. Leef eerlijk met je eigen zielenhart en geloof ook in je eigen LICHT. Ieder Mens heeft 10 Lichtzintuigen ’geestelijk gereedschap’ heb je nodig zo is de Mens zijn schepping ook bedoeld. Vergeef je zelf voor je onbewuste onwaarheden, dit is het mooiste wat je voor jezelf kunt doen, zo zuiver je de negatieve Wereld ZIEL waar je ook een deel van bent en zo zuiver je ook je eigen onderbewustzijn. Transformeer negatief naar positief, dan kun je weer genezen, want je eigen immuniteit ‘ziekenhuis’ zit in je eigen Christusbewustzijn, zit in je 6de chakra.

VERLICHTING komt vanuit je eigen GEEST als je eigen onderbewustzijn zuiver is, dan komt er EENHEID in je en dan VERLICHT je eigen Geest je zielenhart. Je wordt dan niet ZIEK omdat je eigen immuunsysteem actief is en dan wordt je van binnenuit beschermd. Ziekte en problemen laten je altijd iets weten, daarom verander dan iets IN je eigen denk + leef patroon. Leef, voel, hoor, denk, weet, geloof, vertrouw en vergeef met je eigen zielenhart. Je SQ verstand + 10 LICHT zintuigen + Hoge Zelfintelligentie heb je werkelijk nodig, dan activeert je eigen geestelijk/spiritueel geheugen deze zit ook in je eigen Godsbewustzijn. Je hoeft niet perfect te zijn, je wist dit niet, NU weet je dit wel. EIS je eigen waarheidbewustzijn op, neem geen leugens meer van een ander over, dan pas kun je ook alles IN je zelf activeren, dus geloof en vertrouw ook in je inner ZELF.

Ieder Mens heeft een Lichtlichaam in zijn eigen Aardse lichaam zitten. Als ieder Mens bewust terug is in zijn Zielenhart heb je geen ‘emotionele aura’ in je aardslichaam. Je eigen Lichtlichaam is WIT als je onderbewustzijn zuiver is. Je eigen Lichtlichaam wordt weer je eigen Aardse ’voertuig’. Dit kan verwezenlijkt worden als de Aarde ook terug is in haar 5de Bewustzijn. De Mens kan ermee helpen, want de Aarde en de Mensheid horen bij elkaar.

De Mens kan niet denken met zijn hersenen, want de complexiteit van hersenen zijn alleen voor je fysiek aards lichaam bedoeld. Als er problemen zijn met je aards lichaam kan er iets vernieuwd worden op een aards IQ niveau. Dit kan niet zo met je eigen geestelijke innerlijke zelf en je LICHT lichaam, daar heb je SQ geestelijk verstand voor nodig. Als je iets begrijpt veranderd er iets IN je zelf.

Afbeelding: geestelijk en aards in balans zijn


Ans Corbee

Sinds Ans Corbee met Reiki in contact is gekomen is haar hele leven positief veranderd. Met haar Reiki Inwijdingen helpt haar Gids + Engel = mijn hoge zelf bewustzijn ”Andréa” haar. Dit heeft haar een waardevolle betekenis gegeven waar ze dankbaar voor is, om zo anderen te kunnen helpen

Ans Corbee schrijfst reeds jarenpersoonlijke inzichten die zij vrij verspreidt op haar informatieve site
www.spiritualwisdom.nl

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.