Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => De Maya Kalender - 2012 => Maya’s voorspelden al lang geleden: 2012 wordt een omslagpunt

Maya’s voorspelden al lang geleden: 2012 wordt een omslagpunt


Gefascineerd als we zijn door de duistere kant van ons aardse bestaan was ons eerder niet opgevallen dat heel veel mensen nu alvast voorbereidingen aan het treffen zijn voor het moment dat de duisternis wijkt en de zon weer begint te schijnen. De ontwikkeling van andere manieren om met de natuur om te gaan, de waarheidsadvertenties in grote Amerikaanse kranten van Mike Ruppert en Tom Paine, biologisch voedsel in de supermarktschappen, enzovoorts. De voorbeelden zijn zo divers en overvloedig dat je ze zelf wel voor de geest kunt halen. Veel mensen dromen tegenwoordig dus niet alleen van zonniger tijden, omdat ze de ochtendschemering al zien zijn ze zelfs in stilte al aan het voorbereiden geslagen. Over die ochtendschemering en de periode van de nacht die daaraan voorafgaat, is door alle tijden heen, door allerlei volken geschreven, heus niet alleen in het bijbelboek Openbaring.

2012 is berekend door meerdere volken in verschillende tijden
Allerlei heilige geschriften door de eeuwen heen hebben de gong voor de laatste ronde gehoord. Opvallend vaak wordt het jaartal 2012 genoemd, zoals bij de Pueblo-indianen, de Zulu’s en de Maya’s. De Maya’s deden hun voorspellende uitspraken over het moment waarop de gong zal klinken op basis van berekeningen die vandaagdedag nog steeds standhouden. Centraal hierbij staan hun kalenders waarvoor zij rekenden met perioden van 26.000 jaar en groter. Die perioden kwamen voort uit een eigen tijdsberekening die in nauwkeurigheid superieur schijnt te zijn, ook aan onze eigen kalender. In de
documentaire The Year Zero wijst een Maya tijdens een spreekbeurt zijn toehoorders fijntjes op een van de fouten van onze Westerse kalender. Hij zegt dat als we naar het inzicht van de Maya’s goed hadden gerekend, we geen fouten hadden gemaakt in onze eigen kalendertelling. Dan was de maand oktober (oct = 8) nu de achtste maand geweest, november (nov = 9) de negende en december (dec = 10) de tiende. Hier en daar wordt gepleit om de natuurlijke tijdberekening van de Maya’s over te nemen.

2012 is het einde van een periode van 26.000 jaar
De Maya’s waren haarscherp in hun
berekeningen en konden in het verlengde hiervan ook haarscherp voorspellen. Ze waren zelfs zo specifiek dat ze in die enorme cyclus van 26.000 jaar tot op de dag nauwkeurig waren: 21 december 2012. Die datum markeert het einde van de grote kalender en van de cyclus van dertien zogenoemde baktuns en waarna de aarde begint aan de ‘periode van de vijfde zon’. Volgens hun berekeningen, die astronomisch nog steeds accuraat zijn, komt ons zonnestelsel dan op één lijn te staan met Hunab K’u, het centrum van de Melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen. Mayakenner Peter Toonen schrijft begin dit jaar in tijdschrift Frontier: ‘Dan staan dus onze Aarde en onze zon op één lijn met elkaar in het hart van de melkweg, dus met Hunab K´u, de Bron […]. Technisch kun je dan een soort nultoestand krijgen in de draaiingen van de elektromagnetische velden van ons zonnestelsel. Volgens de overleveringen van de Hopi indianen duurt dit drie dagen; drie dagen van leegte en duisternis. Daarna kunnen de magnetische polen omkeren. Wie zal het zeggen?’ Hoe het ook zij, de Maya-telling begint dan opnieuw met het jaar nul. De Maya’s hebben geen lineaire tijds-telling, maar zien de tijd als inelkaargrijpende cirkels.

De vijf periodes volgens de Maya’s
Op 21 december 2012 begint een grote nieuwe periode van 26.000 jaar en een kleine periode van 5200 jaar. De Guatamalese ‘Mayan Elders of the Eagle Clan’
schrijven: ‘This is a cycle of wisdom, harmony, peace, love, of consciousness and the return of the natural order. It is not the end of the world as many from outside of the Mayan tradition have misinterpreted it to be. The first cycle (Ajaw/sun) was a feminine energy and its element was fire. The second cycle (Ajaw/sun) was of masculine energy, and its element was earth. The third cycle (Ajaw/sun) was a feminine energy and its element was air. The fourth cycle (Ajaw/sun) is a masculine energy and its element is water. The fifth cycle (Ajaw/sun) will be a fusion of both feminine and masculine energies. It will be a transition where there won’t be any more confrontations between the polarities. It will bring balance and there won’t be hierarchy of one over the other. Both energies will support each other. It is why this period is called one of harmony, the kingdom of love and the return of consciousness. Its element will be the ether.’ Geen plaats meer voor ‘deviders’ zoals Bush of andere polariserende types, zoals bijvoorbeeld Abou Jahjah. Geen plaats meer voor de geraffineerde, explosieve en vervuilende olie van Bush, maar ruimte voor de natuurlijke, imploderende, schone ether-energie.

Het einde der tijden is een nieuw begin
Het einde der tijden betekent niet dat dat de aarde ontploft en in een zwart gat verdwijnt, maar dat een lange periode wordt afgesloten en dat op een hoger niveau aan een volgende periode wordt begonnen. De pest is alleen dat deze transformatie, zoals zo vaak bij een grote vooruitgang, wordt voorafgegaan door een berg ellende. Het is als de noodzakelijke worsteling van de rups die tot vlinder wordt. De bijbel noemt deze turbulente periode bloemrijk ‘de barensweeën’. En al even beeldend wordt ons door de bijbel verteld dat hierop volgend een beperkte periode aanbreekt van duizend jaar waarin ‘de satan’ is geketend; dus ‘
‘ jaren van vrede. Deze hele situatie doet ook denken aan het Jezus-verhaal, waarin Jezus op ellendige wijze sterft, wederopstaat en op een hoger plan komt door ten hemel te varen. ‘This large time cycle has been thought since ancient times to represent a complete cycle of human spiritual advance’, schrijft John Major Jenkins.

Jenkins: Antichrist is een abstractie, een metafoor

Jenkins
is een van de vooraanstaande Maya-deskundigen. Hij heeft tal van boeken geschreven over de Maya’s, hun kalenders en hun voorspellingen, niet alleen gebaseerd op bestaande literatuur, maar ook op eigen onderzoek. Benieuwd als we zijn naar het antwoord op de vraag of de Maya’s net als de bijbel een Antichrist en een Armageddon (een ‘moeder aller oorlogen’) hebben voorspeld, mailden we Jenkins. Hij antwoordt: ‘I ascribe to the perspectives offered by Traditionalist writers like René Guénon (Crisis of the Modern World, Reign of Quantity and the Signs of the Times). Traditional civilizations and cultures were templated upon having a clear channel to the transcendent Deity. This ideal culture had, as a main priority, the basic need of human beings to practice and experience spirituality. Today, the modern world has degenerated. Guénon bases this part of his writings on the Hindu Yuga philosophy of time, which states that for 1/2 of a Great Cycle humanity moves away from intimacy with the transcendent creator. This results in the terminal stage of the half-cycle, the end of the darkest age, Kali Yuga, when human beings are out of touch with their divine, true selves, and human insititutions and leaders are the antithesis of anything that would support such a world. This is how I’d answer your Antichrist question. Current world systems and its leaders favor and pursue power rather than spiritual knowledge. Even our spiritual institutions are corrupt and out of touch, more interested in controlling the flock. Average people who accept the hierarchy of power dominance try to scale its ladder, as if they are ambitiuous and “players” in the “real world”, but instead they are (often unwittingly) just pawns in the larger system of the Antichrist. […]’.

Jenkins: 2012 is als de geleidelijke overgang tussen nacht en dag
Jenkins ziet de Antichrist dus als een abstractie, als een systeem. Jenkins: ‘When the half-cycle of downward degeneration reaches it’s maximum expression in the deepest realm of the Kali Yuga, we shift back to a movement toward the creator – there is a reversal or apocatastasis as it says in Plato’s Timaeus. That shift is signalled, I believe by the alignment of the solstice sun with the galactic equator – the galactic alignment of era 2012. Around that time – not on the precise day as it seems to me to be a years-long process – the Antichrist system will no longer be supported by an orientation of humanity that faces away from the Creator. Things will have to change because it is ordained by the cycles of time (the “will of God” if we may say so.) Fated, that is, in the same way that night inevitably turns into day, not because all is predetermined. As we approach the end of the cycle, predictable end-times dynamics appear as the archetype of the Antichrist emerges more fully into operation in the field of history. Witness George Bush.’

Jenkins: Armageddon is ook een metafoor
Door alle haat, ellende en andere negativiteit die Bush zaait, en het zand dat hierbij in de ogen van het publiek wordt gestrooid -waarvan de meerderheid nog steeds niet doorziet wie hij is en waarvoor hij staat- is Bush een goede opmaat voor een Antichrist, of het nu in de vorm van een persoon of een abstractie is. En hoe zit het met de rampscenario’s van de bijbel voor de laatste dagen? Jenkins: ‘[…] in my opinion it doesn’t help to understand the end-times dynamic by placing ones faith in arbitrary predictions about earthquakes and asteroids – those I believe are
just metaphors for the widely felt serious of the situation and for a drastic transformation that is required when we abandon all the illusions we’ve been sold by the Antichrist system. Illusions of a materialistic consciousness that worships “things” and quashes true spirituality whenever it tries to survive (witness Native American decimation). […]’.

Barrios: Grote veranderingen rond 2012
Jenkins wijst DaanSpeak op een
website van de Organization for Mayan and Indigenous Studies. Tussen al het gebodene, treffen we een artikel waarin ene Carlos Barrios wordt geïnterviewd. ‘Mr. Barrios is a historian, an anthropologist and investigator. After studying with traditional elders for 25 years since the age of 19, he has also became a Mayan Ajq’ij, a ceremonial priest and spiritual guide, Eagle Clan.’ Eens kijken wat Barrios heeft te zeggen over de periode tot 2012: ‘We are no longer in the World of the Fourth Sun, but we are not yet in the World of the Fifth Sun. This is the time in-between, the time of transition. As we pass through transition there is a colossal, global convergence of environmental destruction, social chaos, war, and ongoing Earth changes. All this, Mr. Barrios says, was foreseen via the simple, spiral mathematics of the Mayan calendars.
“It will change,” Mr. Barrios observes. “Everything will change.” He said Mayan Day-keepers view the Dec. 21, 2012 date as a rebirth, the start of the World of the Fifth Sun. It will be the start of a new era resulting from and signified by the solar meridian crossing the galactic equator, and the earth aligning itself with the center of the galaxy’.

Barrios: Just now the dark side is very strong
‘At sunrise on December 21, 2012 for the first time in 26,000 years the Sun rises to conjunct the intersection of the Milky Way and the plane of the ecliptic. This cosmic cross is considered to be an embodiment of the Sacred Tree, The Tree of Life a tree remembered in all the world’s spiritual traditions. Some observers say this alignment with the heart of the galaxy in 2012 will open a channel for cosmic energy to flow through the earth, cleansing it and all that dwells upon it, raising all to a higher level of vibration. This process has already begun, Mr. Barrios suggested. “Change is accelerating now, and it will continue to accelerate.” If the people of the earth can get to this 2012 date in good shape, without having destroyed too much of the Earth, Mr. Barrios said, we will rise to a new, higher level. But to get there we must transform enormously powerful forces that seek to block the way.’
Barrios spreekt niet over Bush en trawanten, maar praat meer zoals George Lucas over zijn Star Wars-serie zou doen, over goede en kwade krachten: ‘Just now the dark side is very strong, and very clear about what they want. They have their vision and their priorities clearly held, and also their hierarchy. They are working in many ways so that we will be unable to connect with the spiral Fifth World in 2012.”

Tactiek om Dark Side te overwinnen
‘As Mr. Barrios sees it, the dark side works to block fusion [tussende kissebissende positievelingen] through denial and materialism. It also works to destroy those who are working with the light to get the Earth to a higher level. They like the energy of the old, declining Fourth World, the materialism. They do not want it to change. They do not want fusion. They want to stay at this level, and are afraid of the next level. The dark power of the declining Fourth World cannot be destroyed or overpowered. It’s too strong and clear for that, and that is the wrong strategy. The dark can only be transformed when confronted with simplicity and open-heartedness. This is what leads to fusion, a key concept for the World of the Fifth Sun.’

De kunst van het strijdloos strijden
We zijn het met Barrios eens dat de Dark Side niet kan worden vernietigd of overmand. Een gevecht op hun voorwaarden van haat en geweld is bij voorbaat kansloos; tegen zo’n overmacht aan
militaire en politionele macht zijn de burgers niet opgewassen. Emancipatie en ontwikkeling daarentegen hebben al vaker krachtige revoluties opgeleverd. Ons insziens wordt de strijd het beste gestreden door juist niet te strijden en dus door niet in hun arena te gaan staan; de kunst van het strijdloos strijden. Stap uit de arena, zie hoe de boksers elkaar op primitieve wijze voor hun harses slaan en ontwikkel alternatieven.

Het roer moet om
De andere kant is niet te verslaan, maar moet worden overtuigd om de vernietiging en de negativiteit te stoppen. Het is niet per se de bedoeling de Dark Side ‘om’ te krijgen, dat zou te ver voeren, maar wel moeten hun daden van +1 naar 0. De positiviteit van de ene partij krijgt dan de overhand, zodat we met z’n allen veilig de overkant halen. Nu verpesten een paar leeghoofdige hooligans het voor de grote groep en dat moet anders. Carlos Barrios: ‘We are living in the most important era of the Mayan calendars and prophecies. All the prophecies of the world, all the traditions, are converging now. There is no time for games. The spiritual ideal of this era is action’.

Bush is de juiste man op de juiste plaats
Dood en verderf zijn een onmisbaar deel van het leven. Zonder dood geen leven, zonder afstervende cellen tussen wat later de vingers van een hand worden, ontstaat bij een foetus geen hand. Maar als de negatieve kant de overhand krijgt, gaat het mis. Leeghoofdige hooligans die als piraten parasiteren op anderen verstoren de balans. Bush is hiervan het vleesgeworden voorbeeld: een leeghoofd, een hooligan, een onder de piratenvlag van zijn geheime genootschap Skull Bones varende piraat die parasiteert op het harde werk van zijn minder gefortuneerde landgenoten. Hij is het ultieme icoon van ‘the dark side’ en is er niet voor niets, hij is de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft een essentiële functie in ons leven, net als de dood die heeft. Maar als Bush niet oppast, en dat zal hij zeker niet doen, dan vernietigen hij en zijn vrienden Blair, Balkenende en Sharon net even meer dan goed voor ons is. Straks, met het tweede kabinet W-Bush in het Witte Huis kun je rustig gaan zitten wachten op de fascistoïde effecten van de draconische post-911-wetten, een vergroting van de kloof tussen arm en rijk, de mogelijke verovering van Iran en Syrië om daar de Palestijnen te dumpen, die dat niet pikken waarna weer oorlog en terreur ontstaat etc. Genoemde voorspelling over de Palestijnen is ook de mening van auteur
John Stanton in zijn artikel ‘Bush’s Operation Clean Sweep: World War IV in 2004?’

Oorlog is vrede
Het wordt tijd dat duidelijk wordt dat de levenslange oorlog tegen de terreur is uitgeroepen met de oorlog als doel, niet de vrede. Vrede is het laatste wat een leider wil. In het geval van vrede worden mensen mondig en gaan ze eisen stellen. Vrede maakt de mensen zelfstandig, maakt dat ze niet meer in de hand te houden zijn. Het is de nachtmerrie van wereldleiders. Wat nodig is, is een gemeenschappelijke vijand die het volk tot een eenheid maakt, als één man achter de leider. Het communisme was een goede vijand: zichtbaar, ruim voorhanden en sterk. Maar de best denkbare vijand is de onzichtbare vijand: de terrorist, die werkelijk overal kan zijn en dus uiteindelijk in toom zal worden gehouden door de meest effectieve politie denkbaar, de zelfcensuur. Zelfscensuur in de media, maar ook bij de burger, die eigen behoeften tot ontwikkeling onderdrukt om de terroristen maar geen kans te geven. Dus strengere wetten zijn voor deze burger geen probleem, sterker, ze worden door hem geëist. Kritiek geven of buiten de (zelf) aangegeven lijntjes kleuren is er niet bij, ‘wij zijn vóór, niet tegen’. We kiezen voor de angst en voelen ons vrij binnen de muren die we optrekken. Vrijheid door beperking. Vrede door oorlog. Het communisme was goed, het terrorisme is onovertroffen.

Periode tot 2012 is tijd van grote schoonmaak; hoe en wat ligt niet vast
De periode tot 2012 zien de Maya’s als een tijd van schoonmaken en opruimen. Doel is om ons te ontdoen van alle iconen van de ‘dark side’. Zowel de dark side als de andere side willen een nieuw tijdperk vestigen. De vraag is of we de laatste worsteling overleven en wie, nadat het stof is neergedaald, als overwinnaar wordt uitgeroepen. Barrios: ‘Our planet can be renewed or ravaged. Now is the time to awaken and take action.” Ondanks de dreigende bewoordingen van sommige Maya-teksten, Nostradamus en de bijbel, licht de toekomst niet vast. Dat zeggen die Maya’s, de verder onbegrijpelijke Nostradamus en anderen. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het te doen mislukken, maar we kunnen er ook iets moois van bakken met z’n allen. Zaak is dat velen dit gaan inzien en dat hun nieuwe houding effect heeft op de andere partij. Het tij is te keren, het hoeft niet per se mis te gaan.
De
website SacredRoad schrijft aan DaanSpeak: ‘Through their understanding of the Najt, or spiral of space-time, the Mayan priests and elders are able to predict with great accuracy future events. But they offer these prophecies as a warning and repeat that they are
not etched in stone. Rather, we have the capacity to alter the spiral, thus specific outcomes are not certain. That is why they are calling on humanity at this time to work towards creating greater harmony and unity. They believe through this process we may be able to subvert some of the catachlysm that may be associated with this period of transition.’

Toonen: Veranderingen van onderop
Mayakenner en
auteur Peter Toonen meldt DaanSpeak telefonisch: ‘Deze tijd is onze kans om onze zaakjes op orde te krijgen. Grijpen we die kans niet, dan kan het fout aflopen.’ Dat de uitkomst van deze ‘eindstrijd tussen licht en duister’ ongewis is, ligt volgens Toonen aan de vrije wil die we als mensen hebben, slechts bepaalde parameters liggen vast. In de periode tot 2012 ziet hij meerdere scenario’s tegelijkertijd werkelijkheid worden, zowel positieve als negatieve. Sommigen zullen zich positief inzetten, anderen negatief. Maar zelfs het negatieve kan positief uitwerken: ‘George Bush kan op een negatieve manier mensen mensen bewust maken dat het zo niet verder moet. Kijk maar naar de massale vredesdemonstraties.’ Toonen zegt wat DaanSpeak al jaren denkt: ‘De positieve veranderingen komen van onderop. Van regeringen hoef je weinig te verwachten, die lopen alleen maar achter de feiten aan.’ Dat werd 4 december ook duidelijk uit de Zembla-reportage (RealPlayer) Haagse Herrie, die min of meer onthulde dat ons parlement achter de waan van de dag aanloopt, wil scoren in de media met aanmaak van wetten, die later weer worden ingetrokken omdat ze overbodig zijn of te ver gingen. Wat wel werkt is handhaving, maar daar scoor je niet mee als kamerlid. Wil je echt weten hoe ons land politiek in elkaar steekt, ontdek dan in dit zeer goede NRC-artikel (Word) van Gerard van Westerloo dat ons land wordt geregeerd door een regentenkliek.

Begin bij jezelf
Barrios: ‘”Everyone is needed. You are not here for no reason. Everyone who is here now has an important purpose. This is a hard, but a special time. We have the opportunity for growth, but we must be ready for this moment in history.”‘ ‘Today spirituality is synonymous with action; and action is every act of your life, in harmony with Mother Nature, and most importantly the harmony within ourselves, and in relation to the way in which we live’,
aldus ‘Don Pascual [,] Wise elder of the Mam Maya’.
Ook de aarde lijkt aan te geven dat we in turbulente tijden leven. Je hoeft geen Maya of Erwin Krol te zijn om dat te zien. De aarde bereidt zich mogelijk voor op een wedergeboorte, en het kan daarom ook goed zijn dat jij, als persoon, eenzelfde proces doormaakt. Denk aan de tip die ouders krijgen voordat ze opstijgen in een vliegtuig; hen wordt aangeraden, mogelijk tegen hun instinct in, in geval van nood eerst bij henzelf een zuurstofmasker op te doen en pas dan bij hun kind. Zo zijn zij zelf sterk genoeg om hun kind te hulp te schieten. Je kunt pas (jezelf) helpen als je sterk bent. Help de strijdloze strijd en help (daarmee) jezelf.

Ruim zoveel mogelijk negativiteit op, allereerst door het zelf niet te verspreiden of je ermee te voeden. Vervolgens kun je vanuit deze neutrale houding misschien zelfs wel overgaan tot het verspreiden van positiviteit. Doe dingen die bijdragen aan een betere wereld, vooral met je werk, omdat je daar het productiefst bent, maar bijvoorbeeld ook door het begroeten van de buschauffeur als je je kaartje laat stempelen. Als je het allemaal goed wilt snappen, begin dan door voorbij te gaan aan de vorm en naar de inhoud te kijken. Iedereen heeft een goed gevoel van goed en kwaad, maar in veel gevallen is dit eenvoudige inzicht vertroebeld door van de vorm (bijvoorbeeld een geloof) de inhoud te maken. Ga gewoon uit van wat goed is, bevorder harmonie en positiviteit in het dagelijks leven. Intussen blijven wij van DaanSpeak onze rol in het geheel vervullen door het negatieve te ontmaskeren met als doel het uiteindelijk met het grofvuil mee te geven.

Bekijk ook

De Maya van de Eeuwige Tijd - Deel 8

De Maya van de Eeuwige Tijd – Deel 8

Een serie van Drunvalo Melchizedek, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft hij de moeite genomen om het nog bestaande Maya-volk in midden-Amerika te bezoeken, en te horen wat hun kalender en voorspellingen over de "eindtijd" nou eigenlijk betekenen.