Aartsengel Gabriël


Betekenis: boodschapper van God

Heerst over: Vissen – Kreeft – Schorpioen
Eigenschappen: Plannen uitvoeren, huishoudelijke taken, verbeelding en inspiratie
Aartsengel van de Maan en het Westen.


Hoewel de Aartsengelen gewoonlijk gevisualiseerd worden als iemand van het mannelijke geslacht zijn ze in feite androgyn omdat ze zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezitten. Als aspecten van de levenskracht kunnen ze zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten aannemen.
Gabriël wordt daarom in de oude heidense religies vertegenwoordigd door de Maangodinnen als Diana, Selene, Hathor, Hecate en Ceridwen.
Er zijn aanwijzingen voor mannelijke Maangoden als Thoth en Sin. Zij zijn waarschijnlijk gebaseerd op de Maangodinnen en pas na hun ontstaan.

De magische voorstelling van Gabriël is een rijpe man die de gebogen sikkel van de wassende maan op zijn voorhoofd draagt.
Dit Maansymbool bedekt het Derde Oog dat toegang verleent naar paranormale vermogens. Gabriël draagt een zilveren mantel die het Licht reflecteert als kristallen glas.

Gabriël kan opgeroepen worden om alle dingen te vermeerderen. Hij heeft in het bijzondere de heerschappij over paranormale Krachten, astrale reizen, conceptie, dromen, geboorte, alle zaken verbonden met vrouwen, zeereizen, het huis en de verbeelding.


Gabriël, heerser van het maangetijde, hoor mij aan:
sta mij bij in de alledaagse beslommeringen
en help mij mijn intuïtie te ontwikkelen
en mijn gevoel te vertrouwen.
Dat mijn verbeelding moge bloeien
en mijn mentale krachten mogen groeien,
opdat ik harmonieus kan leven
en dat kan delen
met eenieder die mijn pad kruist.
Machtige Gabriël, zegen mij met het vermogen
helder te communiceren
en te luisteren naar al mijn zintuigen.

Bekijk ook

De 7 Aartsengelen

De 7 Aartsengelen

De zeven aartsengelen of planetengoden regeren de klassieke planeten van het Zonnestelsel - Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus - en de twee hemellichamen de Zon en de Maan. De laatste worden soms de grotere lichten genoemd, terwijl de plen bekend zijn als de kleinere lichten.