Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Engelen, Gidsen & natuurwezens => Engelen => Engelenkoren (Hiërarchie) : De eerste triade

Engelenkoren (Hiërarchie) : De eerste triade


In alle overleveringen van de engelenleer is sprake van een opklimmende hiërarchie van verschillende orden (of koren) van engelen. Wat betreft de namen en aantallen van de koren zijn er veel verschillende versies.
De bekendste christelijke versie werd in de 5de eeuw uitgewerkt door Dionysios de Areopagiet, een Syrische monnik die het systeem uitvoerig beschrijft in zijn boek

De hemelse hiërarchie:
Deze versie is ontstaan en door gegeven door Paulus. Paulus heeft in Athene een geheime school opgericht, de Areopagasus. Op deze school werd aan de leerlingen de kennis doorgeven die Paulus in de geestelijke wereld had opgedaan. Waarover Paulus in het openbaar niet wilde spreken, omdat de mensen dat gewoon niet wilden of konden begrijpen.
Het stelsel bestaat uit negen koren, die in drie triades zijn gegroepeerd.


De eerste triade bestaat uit :

 1. De Serafijnen

  De serafijnen zijn het engelenkoor met de hoogste rang. Ze worden de ‘brandenden’ genoemd, omdat hun licht zo intens helder is dat het voor een sterveling onmiddellijk zou doen verbranden.

  Deze engelen van liefde, licht en vuur vliegen rond de troon van God en zingen het trisagion, een lofzang op het driemaal heilige. Ze absorberen en reflecteren het goddelijk licht en geven het door aan het volgende koor.
  Hun heersende vorsten zijn onder andere Serafiël en Metatron.
  Zij zijn het die onophoudelijk in het Hebreeuws het trisagion psalmodiëren -Kadosj, Kadosj, Kadosj – Heilig , Heilig Heilig is de Heer der heerscharen, de gehele aarde is vol van Zijn heerlijkheid.
  Zij verschijnen als zesvleugelige en vierhoofdige wezens aan de mens. De profeet Jesaja zag vlammende engelen boven de troon van God:’Ieder had zes vleugels, met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte gij zijn voeten en met twee vloog hij.”(Jes 6:2).

 2. De Cherubijnen.

  De mollige babycherubijntjes die we kennen van schilderijen uit de Renaissance hebben niets te maken met de machtige cherubijnen, die in rang het tweede koor der engelen vormen – alleen de serafijnen overtreffen hun ontzagwekkende straling.
  Cherubijnen reflecteren de kennis en de wijsheid van God. In het Oude testament treden ze op als bewakers van de hof van Eden na de zondeval.
  Op de ark des verbonds, het machtige geheime wapen van de Israëlieten op hun tocht door de woestijn, bevonden zich twee gebeeldhouwde cherubijnen. Hun aanvoerders zijn onder andere Kerubiël en Ofaniël.

  In zowel de joodse als de christelijke leer “stelde hij ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerende zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken”(gen. 3:24). In de originle Hebreeuwse vorm bezitten zijn vier vleugels en vier gezichten, en worden ze vaak afgebeeld als dragers van Gods troon en zijn wagenmenners. In Psalm 18 berijdt God een cherub. De Cherub kenmerkt zich door kennis en wijsheid.

 3. De Tronen.

  De tronen zijn de ‘veelogige brandende wielen’ van de merkaba, de heilige triomfwagen, die rond de troon van God cirkelt in eendracht met de cherubijnen.
  Ze reflecteren het geloof in de kracht en glorie van God, en er wordt wel gezegd dat ze zich in de vierde hemel bevinden.
  Hun heersende vorsten zijn Tzafkiël en Oriël.
  De Tronen vormen de bouwstof van de wil, de Cherubijnen vormen de bouwstof van de harmonie en wijsheid en de Serafijnen vormen de bouwstof van de liefde.

  In de joodse Merkabah-leer worden deze engelen beschreven als de grote “wielen” of de “veelogigen”. Het Hebreeuwse galgal betekent zowel “wielen” als “pupil van het oog” Terwijl de cherubs Gods wagenmenners lijken te zijn, vervullen de de Tronen de rol van de strijdwagens. In Ezechiël (1:13-19) staat geschreven: “En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was die van brandende vuurkolen, als van fakkels – zich bewegend tussen de wezens; en het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit.. En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een rad. De aanblik en het maaksel van de raderen was als de schittering van een turkoois; zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof eer een rad was midden in een rad.. Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend, en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen. Als wezens gingen , gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen.”Het rad symboliseert de eeuwige kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. De tronen zijn de engelen van de levensenergie en de kosmische wil.

Bekijk ook

Hoe in contact komen met Engelen?

Hoe in contact komen met Engelen?

Het doel is om te leren hoe we in contact kunnen komen met engelen. Engelen als levensbegeleiders, als geestelijke steun en toeverlaat: onze geestelijke helpers in het spirituele en stoffelijk gebied. In het tien-stappenplan kunt u de beproefde methode volgen en wachten wat er in uw leven verandert.