Indigo kinderen


Vanaf het begin van de aarde zijn er cycli ontstaan zoals bijvoorbeeld de jaargetijden , dagen, maanden, jaren, eeuwen, etc.

Een grotere cyclus is die van ongeveer 26.000 jaar (13 x 2000). Iedere 26.000 jaar loopt deze af en begint er een nieuwe.

Het jaar 2000 is niet alleen een nieuwe eeuw maar vormt binnen een aantal jaar ook het begin van een nieuwe grote cyclus. De grote cyclus kenmerkt zich iedere keer door een verandering van het bewustzijn van de mensen die dan op aarde aanwezig zijn.

Ruim voor deze verandering worden er al kinderen geboren die het nieuwe bewustzijn al meegekregen hebben. Dit voorkomt o.a. dat de veranderingen te sterk zouden gaan verlopen.

Sinds het begin van de jaren negentig zijn het merendeel van de kinderen die geboren worden Indigo kinderen.

Waarom Indigo kinderen?

Deze kinderen worden Indigo Kinderen genoemd omdat ze geboren worden onder de straal van de nieuwe tijd. Wij zijn voor het merendeel geboren onder de violette straal. Indigo kinderen onder de Indigo straal.

Indigo is een diepe kleur blauw (een menging van violet en paars). Sommige mensen kunnen deze kleur ook rond de kinderen waarnemen (in het Aura).

Verschil Violet en Indigo

Mensen die onder de Violette straal geboren worden hebben een twee- of drie dimensionaal bewustzijn. Wij werken dan ook vaak in platte vlakken, het maximum zelfs van ons imaginatie vermogen is drie dimensionaal.

Kinderen of mensen van de nieuwe tijd, Indigos, hebben een vier of vijf dimensionaal bewustzijn. Dit houd in dat ze alles wat op hun af komt op een andere manier waarnemen en opslaan dan wij.

Voorbeelden (Indigos zijn):

bijzonder gevoelig voor impulsen uit hun omgeving;
bijzonder intuitief;
zien, horen, proeven, ruiken en voelen dingen die wij niet kunnen waarnemen.

Wij proberen door allerlei cursussen en workshops deze gevoeligheid weer te ontwikkelen. Zij komen op de aarde met deze vermogens.

Belangrijkste verschil:

De indigo kinderen weten hun missie in dit leven. Ze weten waarom ze op de aarde gekomen zijn en ze zijn er trots op!

Wij zijn vaak op zoek naar wat we willen zijn, doen en hebben. De Indigos weten precies wat ze willen, doen en hebben en vragen zich af waarom wij dit niet weten. Zij als kind weten het wel en wij als volwassenen weten het niet. Ze worden geboren met een gevoel van trots en zijn heel blij met zichzelf en deze wereld.

Let op! twee verschillende wijzen van bewustzijn kijken nu naar elkaar.

Violet snapt niets van de (Indigo) baby’s en kinderen met een “eigen” wil die niet te veranderen is en bovendien als levensgenieter door het leven wil gaan.

Indigo snapt er niets van dat Violet zo moeilijk doet, hen niet begrijpt, zo langzaam denkt, ongevoelig is voor hun eisen en wensen, zo ingewikkeld doet over gevoelens en hun in het Violette vakje probeert te duwen.

De tien belangrijkste kenmerken van een Indigo Kind en ouderen:

* Ze worden geboren met een gevoel van Koninklijkheid (en doen ook vaak zo);

* Ze hebben het gevoel dat ze “het verdienen om er te zijn” en zijn vaak verrast als anderen dit niet delen;

* Ze vertellen de ouders vaak “wie ze zijn”;

* Ze hebben problemen met absolute autoriteit (autoriteit zonder verklaring of keuze);

* Ze weigeren bepaalde dingen te doen; bijvoorbeeld het wachten in een rij;

* Ze raken gefrustreerd van systemen die ritueel zijn ingesteld en geen creatieve inbreng vragen;

* Ze zien vaak hoe dingen beter kunnen worden gedaan, op school en thuis.

Hierdoor lijken ze vaak systeem-brekers (zich niet conformerend aan enig systeem);

* Ze lijken vaak asociaal, behalve als ze met andere Indigos omgaan.

Als er niemand in hun buurt is die hun bewustzijn begrijpt trekken ze zich vaak terug,

zich voelend alsof geen enkel mens hen begrijpt (computeren of tv kijken is hier ook een voorbeeld van).

De school is sociaal gezien vaak bijzonder moeilijk voor hen;

* Ze reageren niet op “schuld” discipline (wacht maar tot je vader thuis komt);

* Ze schamen zich er niet voor je te laten weten wat ze willen.

(uit The Indigo Children, Lee Caroll en Jan Tober, www.indigochild.com)

Wat gebeurt er?

De Indigos worden geboren om ons te helpen met de transformatie naar de nieuwe tijd. Ergens diep in ons weten we dat er veranderingen komen. In de VPRO gids van half januari heeft zelfs een artikel over de Nieuw Tijdse kinderen gestaan en er is een programma op de radio geweest. In Nederland zijn de eerste scholen voor deze kinderen opgericht en van start gegaan.

De Indigos zijn individualisten die een andere vorm van intelligentie hebben dan wij. Ze leren hierdoor sneller of besluiten dat ze het allemaal niet interessant vinden en besluiten niet mee te doen. Ze lijken soms minder sociaal maar hebben een diep gevoel voor onrecht. Onder elkaar word weinig gepraat, ze communiceren via telepathie en zijn goed afgestemd op hun ouders en elkaar.

Het nieuwe onderwijs wat meer afgestemd is op individueel onderwijs is zeker goed voor ze. In de tussentijd moeten ze het doen met dat wat er is.

Deze week hoorde ik van een Indigo die in eerste instantie een laag IQ leek te hebben en alle mensen maar “garnalen” vond. Nu met individueel onderwijs (kleine groep van zes) blijkt hij een bijzonder hoog IQ te hebben en hij leert nu dat anderen anders zijn en geen garnalen.

Je hoort kinderen van vijf jaar andere kinderen maar kinderen noemen!

Voor mij is één ding duidelijk geworden met al deze kinderen:

ALS ZE GEEN BEGRIP VINDEN VOOR HUN “ANDERS ZIJN” DAN KUNNEN ZE AGRESSIEF, TERUGTREKKEND OF AFWACHTEND GAAN REAGEREN. ZE BLIJVEN DIT DOEN TOT IN HET EXTREME MET MAAR EEN REDEN: ONS WAKKER MAKEN.

Worden we niet wakker dan blijven ze confronteren tot we wakker worden of ze worden vaak ziek, hyper-actief of non-actief.

Vergeet ook niet dat ze door hun anders zijn ook ander voedsel nodig hebben. Ze houden soms niet van traditioneel eten maar weten wel wat ze lekker vinden. Hun eetlust kan sterk wisselen en soms lijkt het alsof ze van de lucht leven.

Omdat ze een andere energie huishouding hebben dan wij kunnen reageren sommigen vaak allergisch op vele soorten voedsel. Velen zijn uitermate gevoelig voor suiker en chocolade. Teveel hiervan maakt ze vaak agressief!

De laatste tien jaar is een sterke stijging van het aantal allergieën onder kinderen waar te nemen.

Nancy Ann Tape heeft al in 1982 een boek geschreven genaamd “Understanding Your Life Through Color”. Dit is het eerste boek waarin het gedrag van deze nieuwe kinderen werd beschreven.

In het boek de Indigo Kinderen zegt Nancy in een interview:

‘Ik heb de Indigos voor het eerst gezien in de begin jaren zeventig tijdens onderzoek aan de San Diego State University. Later in de jaren tachtig ben ik me er pas in gaan verdiepen. Wat me al snel duidelijk werd is dat ze niet volgens de standaardregels werken. Ik geloof dat 90% van de kinderen jonger dan tien jaar Indigos zijn.’

Ze onderscheidt nu vier verschillende typen, met ieder een ander doel in het leven:

1. Indigo Humanist

Deze gaat werken met grote groepen. Het zijn de doktoren, juristen, leraren, verkopers, zakenmensen en politici van de toekomst. Ze zijn hyperactief, extreem sociaal, praten met iedereen en zijn altijd vriendelijk. Ze hebben sterke overtuigingen. Soms voelen ze zich vreemd in hun huidige lichaam, worden hierdoor hyperactief en rennen soms tegen de muur aan om ze vergeten te remmen. Ze weten niet hoe ze met speelgoed moeten spelen maar leggen alles overal neer en niemand mag er aan zitten. Omdat ze snel afgeleid worden moet je hun vaak herinneren aan de opdracht. Ze beginnen aan het opruimen van hun kamer vinden een boek en gaan dit intensief zitten lezen (het zijn echte lezers). Als baby kijken ze al in een boek, intens en serieus, nog niet kunnen lezen maar wel denken dat ze het doen.

2. Indigo Conceptueel

Deze doet meer in projecten dan in mensen. Dit zijn de engineers, architecten, ontwikkelaars, astronauten, piloten en militairen van de toekomst. Ze voelen zich fijn in hun lichaam en blinken vaak uit in sport. Ze hebben problemen met controle en diegene die hun probeert te controleren is vaak hun moeder, als het jongens zijn. Meisjes proberen vaak hun vader te controleren. Als ze hun gang kunnen gaan ontstaan er vaak problemen. Dit type Indigo is gevoelig voor verslavingen, bijzonder voor drugs, in hun jonge jaren. Ouders moeten het gedrag van deze Indigos nauwlettend volgen. Als ze gaan voorkomen dat je in hun kamer komt is het tijd de zaak te doorzoeken.

3. Indigo Artiest

Deze is de meest gevoelige en vaak wat kleiner dan de anderen (niet altijd). Ze zijn bijzonder creatief en hebben gevoel voor kunst. Dit zijn de leraren en artiesten van de toekomst. In alles wat ze doen zit creativiteit. Als ze in medicijnen gaan zijn dit de onderzoekers of Chirurgen. In de fijne kunst worden ze de artiest’s artiest. In de leeftijd van vier tot tien kunnen ze vijftien verschillende creatieve dingen doen – voor vijf minuten- en dan weer stoppen. Koop zeker geen instrumenten voor ze tot ze ouder zijn dan tien!

4. Indigo Interdimensionaal

Deze zijn over het algemeen langer dan de andere Indigos en op een of tweejarige leeftijd kun je ze niets meer vertellen. Ze zullen zeggen “Ik weet het. Ik kan het. Laat me alleen”. Dit zijn de Indigos die de nieuwe filosofieën en religies in de wereld gaan brengen. Het kunnen echte bullebakken zijn omdat ze groter zijn en zich totaal niet willen invoegen zoals de andere drie typen.

Adviezen van Nancy Ann Tape zijn:

* geef duidelijke grenzen aan waartussen het kind kan werken en bewegen;

* praat met ze over hoe ze dingen zouden oplossen (vanaf dat ze kunnen praten);

* praat vanaf baby met ze alsof ze groot zijn (geen babypraat) en leg altijd uit wat je aan het doen bent;

* je kunt ze niet als kleiner behandelen. Ze hebben geen respect voor je als je ze niet als volwaardig behandelt.Respect voor ouderen is een probleem voor ze. Je moet het respect verdienen.;

* luister naar ze, volg je gevoel en probeer geen autoriteit te zijn. Laat de kinderen vertellen wat ze nodig hebben.

<P style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>* Vertel ze waarom je het niet kan geven. Het enige wat nodig is, is luisteren. Alle Indigos staan er open voor!;

* Als ze mishandeld worden gaan ze direct naar een autoriteit;

* HET ENIGE WAT ZE WILLEN IS TE WORDEN GERESPECTEERD ALS KINDEREN EN TE WORDEN BEHANDELD ALS VOLWASSENEN – GEEN VERSCHIL TUSSEN KINDEREN EN VOLWASSENEN.

Indigos en emoties

Omdat ze een groot gevoel voor “eigen” waarde en integriteit hebben verwerken Indigos emoties op een andere manier dan niet-indigos. Ze kennen je als een open-boek en voelen direct aan of er verborgen agenda’s zijn en/of je hun probeert te manipuleren (ook subtiel). Vaak kennen ze je beter dan jij jezelf en vormen ze een spiegel voor de kant van jezelf die je vaak niet wilt zien.

De meesten willen hun emoties zelf verwerken en zullen alleen hulp accepteren als dit met begrip en respect wordt gegeven en ze zelf kunnen kiezen.

Het zijn soms net sponsen en zuigen de informatie, als ze het interessant vinden, op in een hele korte tijd. Ze leren door middel van zintuiglijke ervaring. Als dit er niet bij wordt geleverd dan creëren ze dit zelf. Het leven is voor hen een grote ervaring, voelen ze niets dan leren ze niets.

Door hun sterke wil kunnen ze zich volledig afsluiten voor de buitenwereld. Als het hun niet boeit dan zijn ze er niet meer bij. Dit zie je soms ook bij bepaalde ziekten die ze net als ons hebben. Je kunt alles proberen maar ze beslissen zelf wat er werkt.

Indigos hebben een directe mind-body (lichaam-geest) verbinding en kunnen zichzelf in korte tijd ziek maken. Als ze niet naar school willen creëren ze koorts of griep.

Als je weerstand voelt bij een Indigo kijk dan eerst naar jezelf. Voor mij zijn het spiegels die precies aangeven wat er bij jou aan de hand is.

Sommige mensen die met Indigos werken nemen een aantrek en afstoot periode waar. Soms trekken ze elkaar in een bepaalde periode aan en soms kunnen ze absoluut niet samenwerken.

Indigos kunnen gedachten lezen en lopen soms voor op dat wat er gaat gebeuren. De meesten hebben een directe verbinding met een van de ouders en laten dan de stress en/of ziekten zien die in de ouder zelf verborgen zitten en die hij of zij niet wil of kan zien.

Veiligheid is een belangrijk thema. Alle kinderen moeten zich eerst veilig voelen voor ze de buitenwereld volledig kunnen gaan ontdekken. Voor Indigos betekent veiligheid dat het goed is dat ze dingen op een andere manier doen. Ze hebben veel ruimte nodig omdat ze alleen leren door ervaring. Vaak proberen wij onze kinderen te behoeden voor gevaar. Dit is prima maar realiseer je dat Indigos alleen leren als ze met hun hoofd tegen de muur aanlopen.

Angst, onzekerheid en boosheid komen naar boven wanneer ze uiteindelijk niet begrepen worden. Ze zullen er alles aan doen om ons duidelijk te maken dat ze hier zijn om ons te helpen naar de nieuwe tijd. Gaan onze ogen niet open dan worden sommige kinderen enorm angstig, boos en onzeker over hoe de toekomst er uit gaat zien. Vele Indigos worden zo getypeerd op dit moment en krijgen verkeerde medicaties. De beste hulp komt van mensen die ze begrijpen —-> Ah, eindelijk een medestander.

Leren

Indigos zijn geboren meesters. Vaak voelen ze zich als baby’s of kinderen beperkt door hun lichaam en worden ze kwaad als je ze niet begrijpt. De reacties kunnen variëren van het eerst zelf helemaal in stilte willen begrijpen en kunnen omzetten tot het gefrustreerd omgooien van blokken net zo lang tot het lukt. Voor mij is een ding duidelijk. Ze bepalen hun eigen tempo en geven zelf aan wat ze willen doen. Het enige wat je kunt doen is ze verschillende dingen aanbieden en kijken waar ze mee aan de slag gaan.

Uitdagingen die de Indigos tegen kunnen komen:

1. De meeste Indigos vragen vanaf het moment van geboorte heel veel aandacht en hebben het gevoel dat het leven te belangrijk is om zo maar niets te doen. Het zijn over het algemeen drukke kinderen die zich helemaal in hun spel kunnen gooien. Ze willen dat er dingen gebeuren en als het rustig is zullen ze bepaalde situaties gaan forceren om zo hun zin te krijgen.

Meestal vervallen de ouders in het doen voor hun kinderen en niet het voor doen (rolmodel zijn) of stilzitten en delen van wat er gebeurt. Als je alles voor ze gaat doen zullen ze als kauwgum aan je blijven plakken.

2. Omdat ze zelf weten waarom ze hier zijn en wie ze zijn kunnen ze bijzonder emotioneel geraakt worden door ouders die niet zien wat ze zijn. Ze begrijpen niet dat anderen zonder liefde kunnen werken of dingen doen. De meeste Indigos weten precies hoe ze andere kinderen zouden kunnen helpen en zijn soms teleurgesteld als dit niet wordt geaccepteerd.

3. Sommige Indigo kinderen worden gelabeld met dyslectie, ADD (Attention Deficit Order) of ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) of een andere vorm van hyperactiviteit. Natuurlijk is dit soms op chemische of genetische gronden juist. Het probleem ligt hem bij de kinderen die geen chemische of genetische oorzaak van deze observaties hebben en toch medicijnen krijgen.

Ik hoop dat de verdere achtergrond van de Indigos de therapeuten kan gaan helpen deze kinderen beter te begrijpen en andere behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Hoe kun je de Indigos het beste helpen?

Adviezen van ouders, therapeuten vanuit het boek de Indigo-kinderen en eigen observaties.

Kort samengevat:

begrip liefde geduld

 1. Behandel ze met respect. Erken hun rol in de familie;
 2. Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren;
 3. Geef ze altijd keuzes, in alles;
 4. Betuttel ze nooit en lach ze nooit uit;
 5. Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk klinkt dan doet dit het ook voor hen. Verander het dan, ze zullen dit respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent dus probeer geen dingen te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe bent;
 6. Word partners van ze in hun eigen opvoeding;
 7. Vanaf baby, leg alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je niet direct begrijpen maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het helpt ze enorm wanneer ze gaan praten;
 8. Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft;
 9. Alle Indigos reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach-remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich thuis voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien;
 10. Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek. Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet en vier de successen. Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging;
 11. Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. Forceer ze niet in een familiebedrijf. De kinderen zijn beslist geen volgers.

BEHANDEL ZE ALS EEN VOLWASSENE EN WEES EEN GOEDE VRIEND(IN) VOOR ZE.


Wil jij je nog meer over deze bijzondere kinderen weten of lezen, dan kan je diverse boeken online bestellenopSymbolic Books.
=> klik
hier om volledige assortiment te bekijken.

Bekijk ook

Nieuwetijdskinderen - Indigo kinderen

Nieuwetijdskinderen – Indigo kinderen

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken, maar de nieuwe kinderen zijn er al. Zij beschikken over innerlijke wijsheid en leven vanuit hun gevoel.