Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij => De sleutel voor Verlichting zit ‘m in… Positieve gedachten krachten.

De sleutel voor Verlichting zit ‘m in… Positieve gedachten krachten.


Beste lezer,


De turbulente tijd waarin we momenteel leven vraagt van de mens om zich nu zoveel mogelijk te gaan richten op ‘positief denken en positief handelen’ . Hoe sneller de mens daartoe bereid is, hoe sneller hij een persoonlijke verlichting zal gaan ervaren, en mede daardoor ook een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan een betere samenleving. Dit alles heeft te maken met het in Verbinding staan met elkaar.

Transformatie op bewustzijnsniveau

De omschakeling van de knop van negatief denken naar positief denken is natuurlijk voor de ene mens sneller te realiseren dan voor de ander mens. Dit kan met verschillende oorzaken te maken hebben.De ene mens staat er sneller voor open dan de ander, de een heeft misschien meer innerlijke blokkades dan de ander, of wat ook kan is dat mensen niet bereid zijn te veranderen.Positief denken bereikt men door verandering te brengen aan z’n denkpatroon. Daarbij is loslaten van het verleden een essentiële eis. Met name het loslaten van een pijnlijk verleden-, van een traumatisch verleden, van een vervelend verleden etc., maar ook het loslaten van een toekomst waar angst en wantrouwen aan verbonden zit. We moeten ons altijd in gedachten houden dat hoe slecht en moeilijk een situatie er ook uitziet er altijd een oplossing voor te vinden is. En

Zijn we van dit gegeven overtuigd, dan biedt de oplossing zich vaak van zelf ook aan. Dient het zich niet aan, dan moeten we voor ogen houden dat we het probleem als een leerles moeten beschouwen in ons leven. En een leerles zorgt altijd voor innerlijke groei.De mens die naar een beter en gelukkiger leven verlangt zal daar dus zelf aan moeten werken. In dit opzicht zijn we allen zelf verantwoordelijk voor ons eigen geluk en niet een ander.

Vertrouwen boven angst

Het is van belang dat we vertrouwen hebben in het positieve en geloven

dat het mogelijk is om grotendeels van ons leven gelukkig te kunnen zijn.

Ons ogen en oren zullen dan ook meer geopend worden voor de mooie en waardevolle dingen in het leven. Als we de angst laten regeren in ons leven word ons wereldje vaak kleiner en voelen we onze positieve levenskracht niet bloeien.Het verliezen van onze kracht heeft meteen ook invloed op ons lichaam, op ons functioneren in de maatschappij en op ons levensloop. We gaan ons vaak zieker voelen, krijgen met veel problemen te maken, en hebben geen oog meer voor de mooie dingen in t leven.Mensen die positief ingesteld zijn, zijn vaak ook minder ziek. Een transformatie van negatief denken naar positief denken

wordt dus beloond van een ongelukkiger mens naar een krachtiger en gelukkiger mens.

Een positieve uitstraling heeft een vruchtbare werking

Hoe meer mensen dus bereid zijn zich open te stellen voor het positieve, dat ook meteen liefdevol werkt, hoe sneller we met dus met z’n allen een betere samenleving kunnen creëren waardoor mensen zich gelukkiger en veel meer tevreden voelen. Het gaat om de wil. Waar een wil is, is een weg!.
Er is reeds een groep mensen die vanuit hun positieve instelling in de samenleving al
aan het werk zijn. Ze hebben natuurlijk eerst aan zichzelf gewerkt en kunnen hierdoor anderen inspireren. Ze zijn vaak te herkennen aan hun uitstraling en hun respectvolle omgang met mensen, en positieve handelingen. Hun positieve inzet werkt vruchtbaar.

Tijd van bezinning en voornemen van Verandering

We lopen tegen het eind van t jaar aan, en deze periode is voor de meeste mensen de tijd van evaluatie, bezinning en verandering. Veel mensen hebben goede voornemens voor het nieuwe jaar. O.a. het voornemen om niet meer

te roken, niet meer te drinken, een afslank dieet te volgen, gezonder eten etc.

Waarom niet het voornemen ook om meer positief te gaan denken of liever voor elkaar te zijn?Ik hoop dat het ook voornemens van vele mensen zullen zijn…

Veel liefde en inspiratie.

Joan Lindveld.


Joan LindveldJoan Lindveld isauteur van “inzichtrijke boodschappen” “hartekreten”. Van opleiding Sociale dienstverlening en nu Pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Schrijvenbehoort tot één van haar passie’s.Als kindschreef ze wat haar werd opgedragen en nu schrijf ze vanuit haar eigen maatschappelijk en spirituele inzichten en denkvisie. Haar schrijfwerk en inzichten wordengepubliceerd in kranten, bladen en websites.

Meer info over Joan Lindveld vind je op: www.inzichtrijk.nl

Bekijk ook

Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen

Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Wie zijn deze wezens nu werkelijk en wat is hun taak op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.