Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Tweelingzielen - Soulmates => Tweelingzielen : Ontmoeting – herkenning

Tweelingzielen : Ontmoeting – herkenning


Tweelingziel / Zielsverwanten

De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Ten eerste moeten beide zielen dan gelijktijdig geïncarneerd zijn en ten tweede moeten beiden een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt. Ze moeten emotioneel/geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen.

Dat herkennen vindt plaats op zielsniveau en dat is een heftig moment. Het wordt vaak omschreven in termen van liefde-op-het-eerste-gezicht. In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor beiden. Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer gescheiden worden.

Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op zielsniveau heeft er een versmelting plaatsgevonden. Deze eenheid is voor hen ook voelbaar als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn. De versmelting heeft tot gevolg dat ze bij hun ontwikkeling hun energieën gaan bundelen, waardoor beider ontwikkeling zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+).

Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting plaatsvindt. Dan is een van beiden of beiden hier nog niet aan toe v.w.b. de ontwikkelingsgraad. Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo’n relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar), of juist met heftige confrontaties. Dan zijn ze elkaars complement; de een heeft die eigenschappen die de ander juist mist. Ze vullen elkaar dan perfect aan. Het is dan aan hun of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan.

Ondanks het feit dat de kans op een ontmoeting klein is, komt het nu (Aquarius-tijdperk) vaker voor dan voorheen. De relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn. Het komt ook voor bij broers-zussen, ouders-kinderen en andere varianten. De tweelingziel kan in ieder geval herkend worden aan een sterke band met iemand e/o sterke overeenkomsten. Ook haat-liefde verhoudingen komen voor. Of iemand je tweelingziel is, dat weet je alleen zelf, volgens de literatuur. Afgaan op je intuïtie, die aangeeft het zeker te weten.

Het schijnt dat tweelingzielen in de herkenningsfase daar nooit aan twijfelen.

Hoe te herkennen:

 • Fundamenteel gevoel van eenheid in de relatie
 • Gaan samen als 1 vooruit.
 • Zelfde graad van geestelijke ontwikkeling.
 • Het blijven 2 individuen; ze complementeren elkaar.
 • Je weet dat deze relatie een doel heeft, hoewel dit doel zich pas later kan ontvouwen.
 • Zielsliefde gaat verder dan ‘romantische liefde’, c.q.. verliefdheid.
 • Men doet elkaar niet opzettelijk pijn, er zijn geen steken onder water, er is geen behoefte elkaar te straffen.
 • Men voelt elkaars pijn, dus de pijn van de ander moet z.s.m. opgelost worden. T.b.v. het geheel.
 • Gelijke aard, of juist complementair.
 • Dezelfde wilskracht in crisissituaties.
 • Strijd wordt snel bijgelegd en tot op de bodem uitgepraat.
 • Onvoorwaardelijke liefde naar elkaar.

Zielsverwanten.

Naast tweelingzielen bestaan er ook nog zielsverwanten. Dat zijn zielen uit dezelfde zielengroep. Als je die tegenkomt, is er ook sprake van een sterke aantrekkingskracht.

De verwijdering van de oerbron heeft in stappen plaats gevonden. Er scheidde zich eerst groepen zielen af, die zich steeds verder splitsten (zielsverwanten), totdat er tweelingzielen overbleven die uiteindelijk ook nog gesplitst werden. Groepszielen incarneren vaak tegelijk om elkaar op aarde te kunnen helpen. Er zijn er ook meerdere van, terwijl er maar 1 tweelingziel bestaat.

De bovenstaande tekst is dus niet van mij zelf, maar van het WWW. Kan het zelf niet beter verwoorden!

Aumée

Bekijk ook

Tweelingzielen – Soulmates: Een mogelijke theorie

Stel, je voelt een diepe liefde voor iemand. Je hebt het gevoel dat je deze persoon al je leven lang kent. Er is een sterke verbondenheid, je voelt wat deze persoon voelt, je denkt wat deze persoon denkt. Een half woord is genoeg om elkaar te begrijpen. Je hebt je nog nooit zo gevoeld bij iemand. De beleving is zo intens, zo bijzonder.