Home => Mercurius => Mercurius in Stier: Degelijke waarden

Mercurius in Stier: Degelijke waarden

Je bent een verwoed student en voelt je het zekerst met bewezen en vaststaande feiten. Wanneer je zeker bent van je kennis, kun je haar ook rustig en duidelijk uiteenzetten aan anderen. Je bezit een speciaal talent voor praktische kwesties, in het bijzonder voor economische zaken, dankzij dit talent zul je zakelijk beslist de nodige successen boeken. Je bent je terdege bewust van de waarde van dingen en weet als geen ander de financiële middelen te verveelvoudigen. Fouten zul je daarbij nauwelijks maken. Door je tegenzin in vernieuwingen zou je evenwel kansen kunnen missen, aangezien je motto luidt dat voorkomen beter is dan genezen. Al met al functioneer je daardoor het beste als hoofd van administratieve bezigheden, of in een soortgelijke functie.

Op communicatief vlak straal je veelal kalmte en gezond verstand uit, maar misschien kun je weinig tolerantie voor andermans standpunt opbrengen, vooral als die ander naar provoceren neigt. Hoe dan ook zul je tamelijk langzaam praten met een sonore stem en diepe overtuiging. Misschien zit er zelfs een zekere schoonheid in je spreektoon, in ieder geval uit je jezelf verfijnd. Je neemt graag de tijd voor het formuleren van je ideeën en vindt het vreselijk om onderbroken te worden. Maar gezegd moet worden dat je anderzijds even goed geduldig anderen je volle aandacht geeft wanneer ze je vertellen wat ze op hun hart hebben. Zekerheid is een belangrijke prioriteit voor je, en mogelijk ben je ook zeer bedreven in budgetteren en het zeker stellen dat je zelf en je dierbaren niets tekortkomen. Van extravagantie moet je niet veel hebben, daarentegen geef je in wat je aanschaft blijk van een fijn oordeelsvermogen.