Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Paranormaal => BDE – Dood- Reïncarnatie

BDE – Dood- Reïncarnatie

Bijnadoodervaringen bij kinderen

Bijnadoodervaringen bij kinderen

Men zegt dat kinderen die een bijnadoodervaring hebben gehad en daarin een ontmoeting in een andere sfeer dan de aardse hebben gehad, als geestelijk volwassenen terugkomen. Hun inzichten in de zin van hun leven zijn gerijpt op een niveau waar volwassen mensen een leven voor nodig hebben en dan nog lang niet klaar zijn met hun levensvragen,

Meer info

Het leven tussen twee levens.

Het leven tussen twee levens.

Parallelle werelden: Wetenschappers als Einstein hadden het reeds over het theoretisch bestaan van parallelle universums. Wel, duizenden ervaringen en getuigenissen van mensen uit alle culturen van over heel de wereld bevestigen het bestaan hiervan.

Meer info

Zijn bijna-doodervaringen bovennatuurlijk?

De auteurs geven toe dat er voor bijnadoodervaringen ook normale medische en psychiatrische verklaringen zijn, en dat ze zelfs experimenteel kunnen uitgelokt worden. Toch concluderen ze dat die verklaringen niet volstaan, omdat in hun studie slechts een kleine minderheid van de zieken verklaarde deze fenomenen ervaren te hebben.

Meer info

begeleiding na het sterven

Het kan zijn dat men bij het overgaan niets van het astrale ziet. Men ziet geen tunnel, of men is zich hier nauwelijks bewust van. Men ziet geen overleden familieleden, niemand die op hen wacht. Deze mensen blijven na hun overgang in de buurt van hun lichaam. In de kamer waar men gestorven is of in de buurt waar men verongelukt is.

Meer info

Coma, wat is dat?

Coma

Door een ziekte kan de aura van het stoffelijk lichaam echter flink verzwakt raken of door een ongeluk kan deze aura zo een klap krijgen dat het uit elkaar valt. De stoffelijke aura heeft dan niet genoeg magnetische kracht meer om het bewustzijn hierin vast te houden. Daarom wordt het bewustzijn nu automatisch aangetrokken door de astrale aura. Wanneer dit gebeurt, terwijl de Ziel zich nog niet volledig van het stoffelijk lichaam heeft losgemaakt, spreken we van een comapatiënt.

Meer info

Persoonlijk: Het sterven en/of doodgaan

Persoonlijk: Het sterven en/of doodgaan

Ik hoop dat ik een bevredigend antwoord kan geven op de vraag wat er met je gebeurd als iemand overlijd, ik citeer gedeeltelijk uit iets wat ik heb gelezen en heb het aangevuld zoals ik het zelf ervaren heb ten tijde van mijn bijnadoodervaring[bde] Ik hoop hiermee mensen te bereiken die daar onzeker [of bang] over zijn,i k ben geen heilige of wijsgeer maar hoop slechts dat iemand hier mogelijk iets aan kan hebben naar zijn of haar zoektocht naar het onbekende.

Meer info