Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Nieuwetijdskinderen => Opvoeding, begeleiding & info

Opvoeding, begeleiding & info

Interessante bijdragen over opvoeding, begeleiding en informatie over nieuwetijdskinderen.

Angst & Liefde

Angst & Liefde

Hoe minder we onszelf kennen, hoe meer we onszelf ontkennen, vastzitten in onze angsten, hoe minder we open kunnen staan naar het naders zijn en denken van de anderen. Met ander woorden: als we zelf leerling durven blijven van het leven, zullen we de ander kunnen boeien, meenemen op de ontdekkingstocht.

Meer info

Slaapproblemen

Slaapproblemen

Deze week heb ik een speciaal moment gehad in de natuurwinkel met een hopeloze mama....Er wordt de hele dag van alles gevraagd aan mij in de natuurwinkel, dat gaat van transit problemen tot een vast zittende hoest, slecht etende kinderen, weerstand verhogende druppels of aromalampjes,voedingsadviezen en kruiden.....

Meer info

Het belang van voorlezen aan baby, dreumes of peuter

Het belang van voorlezen aan baby

Voorlezen aan kinderen is belangrijk! Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar het belangrijkste: ze beleven er veel plezier aan!Zo worden kleintjes grote lezers.

Meer info

Hoogbegaafdheid: probleem of talent?

Hoogbegaafdheid: probleem of talent?

Hoogbegaafdheid is alvast geen probleem. Een hoogbegaafde heeft geen ziekte, geen handicap die het hem moeilijk of onmogelijk maakt om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Integendeel. Een hoogbegaafde heeft een aantal kwaliteiten die hem in staat stellen bepaalde activiteiten beter of sneller uit te voeren.

Meer info

Het post-vaccinaal syndroom: ziekteverschijnselen na inenting

Janita Venema heeft een praktijk voor homeopathie en transformatie in Leeuwarden. Naar aanleiding van het artikel 'Wel of niet vaccineren' van Carla Muijsert heeft de Stichting Nieuwetijdskinderen Janita benaderd om een artikel te schrijven over haar praktijkervaringen met betrekking tot vaccinaties.

Meer info

Wel of niet vaccineren?

Wel of niet vaccineren?

Steeds vaker komen er vragen binnen van verontruste ouders en verzorgers die meer willen weten over problematiek rondom het vaccineren van kinderen. Volgens ouders zouden zich allerlei verschijnselen voordoen variërend van hoge koorts tot hevige ontstekingen op de plaats van de injecties. Maar ook meer ernstige verhalen hebben ons bereikt van ouders die spreken over neurologische beschadigingen en gevallen van wiegendood. En ook van de kant van de Nederlandse Vereniging kritische prikken kregen we de afgelopen jaren informatie die tot nadenken stemde.

Meer info

Het veranderd kind in het onderwijs

Het veranderd kind in het onderwijs

Kinderen zijn tegenwoordig 'anders'. Ze zijn meer bewust van zichzelf en van hun omgeving en nemen steeds vaker hun eigen intuïtieve gevoel als uitgangpunt voor hun handelen. Deze en nog veel meer kenmerken, eigenschappen en gedragsuitingen horen bij een intuïtief of spiritueel mensbeeld. Omdat nog relatief weinig bekendheid is over de gevolgen van veranderend bewustzijn, krijgen ouders, hulpverleners en onderwijzers steeds vaker te maken met voor hen onbekende situaties.

Meer info

Hebben we tijd van leven?

Hebben we tijd van leven?

Ellen (17) is chronisch onzeker over haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het komende jaar wil ze beginnen aan de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, maar het voelt dubbel. Enerzijds weet ze dat ze deze studie gemakkelijk aan moet kunnen, anderzijds zegt een ondermijnend stemmetje in haar telkens weer dat dit soort zaken ‘toch gedoemd zijn tot mislukken’.

Meer info

Een intuïtieve werkelijkheid

De kinderen van deze tijd doorzien wat anderen nodig hebben om tot meer zelfbewustzijn te komen en op zielsniveau kiezen ze ervoor om hier iets mee te doen. Ze spelen het ‘spel’ van de volwassenen mee om uiteindelijk van binnenuit de spelregels te veranderen. Tegelijkertijd zijn ze zich echter intuïtief …

Meer info