Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij

Spiritualiteit & Maatschappij

Vrij zijn !

Vrij zijn !

Over het algemeen accepteren mensen alleen hun zonnige kant en willen hun duistere kant niet zien of accepteren. Ergens ontbreekt het besef dat na de dag altijd weer de nacht verschijnt. We omarmen met wijdgeopende armen de positieve kanten van onszelf en veroordelen onze negatieve kanten.

Meer info

Peter Deunov over het komende gouden tijdperk

Peter Deunov over het komende gouden tijdperk

Peter Deunov (1864-1944) was een meester van de Witte Broederschap en incarneerde in Bulgarije, waar hij duidelijk de contouren van het Nieuwe Tijdperk zag ontstaan. Vlak voor zijn overgang naar de andere wereld bevond hij zich in een diepe trance en deed hij buitengewone uitspraken over het komende Gouden Tijdperk.

Meer info

Omarmen van de zegening

Omarmen van de zegening

Er zijn veel dingen die een mens kan verlangen en zoeken. Maar wat we werkelijk zoeken is vrijheid. We kennen allemaal het gevoel van onvrijheid dat ons aanspoort nieuwe paden te bewandelen en horizonten te verruimen. Dit is vaak de initiële drijfveer van de innerlijke zoektocht.

Meer info

Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen

Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Wie zijn deze wezens nu werkelijk en wat is hun taak op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.

Meer info

De Aarde verandert… de mensheid verandert

De Aarde verandert... de mensheid verandert

Als we om ons heen kijken, zien we steeds meer signalen die wijzen naar afbrokkeling van de oude structuur. De instituten die zolang hebben kunnen gedijen en altijd voor lief zijn genomen, liggen nu onder vuur. Immers kan er alleen verandering ontstaan door eerst het oude af te breken. Zoals de Aarde haar negativiteit loslaat via vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, zo gebeurt dat ook op kleinere schaal.

Meer info

Zelfvertrouwen en spiritualiteit

Zelfvertrouwen en spiritualiteit

In spirituele kringen heeft wetenschappelijk onderzoek vaak een slechte naam. De wetenschappelijke blik wordt vaak als koud en klinisch ervaren. Bovendien hebben wetenschappers weinig oog voor wat het leven juist zo bijzonder maakt: onze ervaringen en gevoelens. In de hedendaagse wetenschappelijke psychologie wordt er echter steeds meer aandacht besteed aan juist die gevoelens en ervaringen. In dit artikel zal ik als voorbeeld het wetenschappelijk onderzoek naar zelfvertrouwen gebruiken.

Meer info

De Roep van de Sjamaan.

De Roep van de Sjamaan.

De antropologie vertelt ons dat sjamanisme het oudste beroep ter wereld is. Sinds de oudheid vinden we in alle culturen sjamanen terug: mannen of vrouwen die geroepen zijn door de geesteswereld om zich in te zetten voor het evenwicht van de gemeenschap. De sjamaan kan dit werk in vele hoedanigheden uitoefenen, als raadsman, genezer, kunstenaar, ziener, voorspeller, dromer, rituele begeleider, priester,…

Meer info

Elf tips voor meer spiritualiteit op de werkvloer

Elf tips voor meer spiritualiteit op de werkvloer

Spiritualiteit op de werkvloer is hot! Vakbonden vinden zelfs dat meditatie moet worden opgenomen in cao's. Een goed plan? Jazeker, vindt Sheila Neijman. Spiritualiteit komt de prestaties van uw organisatie ten goede. En is spiritualiteit zweverig? Welnee!

Meer info

De sleutel voor Verlichting zit ‘m in… Positieve gedachten krachten.

De sleutel voor Verlichting zit ‘m in... Positieve gedachten krachten.

De turbulente tijd waarin we momenteel leven vraagt van de mens om zich nu zoveel mogelijk te gaan richten op ‘positief denken en positief handelen’ . Hoe sneller de mens daartoe bereid is, hoe sneller hij een persoonlijke verlichting zal gaan ervaren, en mede daardoor ook een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan een betere samenleving. Dit alles heeft te maken met het in Verbinding staan met elkaar.

Meer info

Wat zijn “chemtrails”?

Wat zijn “chemtrails”?

Volgens de een zijn chemtrails hetzelfde als contrails (samentrekking van condensation en trail) die verschijnen achter het vliegtuig op grote hoogte tussen de 8 en 10 kilometer, waar het meer dan 40 graden vriest. Het zou dus een heel normaal verschijnsel zijn wat al tientallen jaren voorkomt, zolang als er vliegverkeer is.

Meer info