Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Tarot jaarkaarten

Tarot jaarkaarten

Bereken je tarot jaarkaart!
Voor elk jaar van ons leven hebben we een kaart uit de grote arcana die onze tarot jaarkaart vormt. Ze vertegenwoordigt onze lessen in het lopende jaar, te beginnen van onze geboortedag.
Sommige kaarten uit de grote arcana zullen vele malen terugkeren als onze jaarkaart, terwijl we anderen nooit zullen krijgen.
De gebeurtenissen die we in een bepaald jaar meemaken, stellen ons in de gelegenheid om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen en meer over onszelf en onze behoeften te weten te komen.
De tarot jaarkaart toont waar het bij het leren om gaat. Ze wijst ons op de soort archetypische energieën die zich in dat jaar kunnen voordoen en daardoor op persoonlijke eigenschappen waarmee of waaraan we kunnen werken, zoals assertiviteit, compassie en relatievermogen.
Als we onze jaarkaart kennen, zijn we ons bewuster van de grote lijnen in ons leven en de soorten kansen tot leren die ons gedurende dat jaar geboden worden.

Het bepalen van de tarot jaarkaart

Tel jouw geboortedag en -maand op bij het lopende jaar en reduceer de uitkomst tot 22 of minder, bijvoorbeeld:

Je verjaart op 17 april 2006, dit geeft als resultaat : 1+7+4+2+0+0+6= 20 – in dit voorbeeld, is de jaarkaart dus “Het oordeel’.
Stop bij het bepalen van de jaarkaart altijd bij het hoogste getal tot en met 22. Reduceer dit getal dus niet!

Het begin van het tarotjaar

De eerste vraag is: “wanneer begint mijn jaarkaart, op 1 januari of op mijn verjaardag?”
Het antwoord luidt: op beide! Er zijn twee verschillende cycli die elkaar tot op zekere hoogte overlappen:
Jouw jaar begint op 1 januari in termen van de gebeurtenissen die je meemaakt. Op deze datum begint je de les van het jaar te leren door middel van ervaringen die je met de spelende kwesties confronteren. Dit is een uiterlijke, op gebeurtenissen georiënteerde cyclus.
Op je verjaardag hebt je de lessen dusdanig geïntegreerd, dat je naar die energie gaat leven. Van verjaardag tot verjaardag zit je dan ook in een cyclus van innerlijke beleving.
De teksten en toelichtingen zijn van Mary
Om te weten te komen wat jouw tarot jaarkaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

21 – De Wereld

21 - De Wereld

In een jaar van De Wereld voltooit u, aan het eind van een cyclus gekomen, belangrijke projecten en brengt u zichzelf ter wereld. Het kan een zeer succesvol jaar zijn, waarin een meer omvattend project zijn culminatie vindt. Misschien werkt u het liefst in een kleine of zelfs afgebakende ruimte, …

Meer info

4 – De Keizer

4 - De Keizer

Het jaar van De Keizer is het eerste jaar van een tweejarige cyclus, waarin u leert uw eigen gezag te vestigen. Het gaat om vaders en patriarchaat – om het bepalen van ‘wie er hier de lakens uitdeelt’. Vaderkwesties zijn daarom cruciaal: zelf vader zijn, de omgang met de eigen …

Meer info

20 – Het Oordeel

20 - Het Oordeel

In een jaar van Het Oordeel, corresponderend met Pluto, moet u uw eigen sterfelijkheid onder ogen zien, of het nu in de vorm van een persoonlijke ervaring is of van het overlijden van iemand die u kent of het beëindigen van iets. Het resultaat is bevrijdend, hoewel het proces langzaam …

Meer info

3 – De Keizerin

De Keizerin verschijnt voor het eerst volgend op het jaar van De Hogepriesteres; daarmee verlengt ze de vrouwelijke cyclus met een tweede jaar, waarin ze de zelfstandigheid van De Hogepriesteres naar buiten toe draagt. De Keizerin gebruikt de intuïtieve kennis van De Hogepriesteres en uit deze met behulp van haar …

Meer info

18 – De Maan

18 - De Maan

In uw jaar van De Maan raakt u mogelijk gedesillusioneerd over de idealen waaraan u het voorgaande jaar hebt gewerkt. In feite is het een test om te zien of ze standhouden onder de aanvallen van anderen en uw angst dat uw dromen niet genoeg substantieel zijn. Uw gevoeligheid voor …

Meer info

2 – De Hogepriesteres

2 - De Hogepriesteres

In ieders leven zal De Hogepriesteres hoogstens eenmaal als jaarkaart verschijnen, en voor velen zelfs helemaal nooit. Na 1 januari 1998 zullen er tot 31 december 9958 (totaal 10.001 = 2) geen Hogepriesteres-jaren meer komen. Bent u geboren met een viertallig grondgetal groter dan 2000, dan zult u De Hogepriesteres …

Meer info

17 – De Ster

17 - De Ster

Uw jaar van De Ster is gewoonlijk een tijd van bezinning en hoop. U bent helemaal ‘bloot’, daar u in het jaar daarvoor ontkleed bent van al het valse en valse ambities. U verheugt u over uw vrijheid en ontwikkelt moeiteloos nieuwe aspiraties, waarbij u voorheen onaangeboorde vermogens benut. Misschien …

Meer info

1 – De Magiër

1 - De Magiër

Niemand in onze tijd kan de Magiër als jaarkaart krijgen. Sinds 1 januari 998 is het getal 1 niet meer zelfstandig verschenen; het zal pas weer meedoen wanneer we data krijgen die opgeteld groter is dan 10.000, en dat is pas vanaf 31 december 9957.

Meer info

16 – De Toren

16 - De Toren

Uw jaar van De Toren is er een van omwenteling, waarbij onnodige vormen en structuren overhoop worden gehaald. U krijgt de kans om de barrières tussen uzelf en anderen op he heffen en te ontdekken wat echt belangrijk voor u is. De mate van verandering in dit jaar hangt af …

Meer info

14 – Gematigdheid

14 - Gematigdheid

In uw jaar van de Matiging kunt u creatief dingen op nieuwe en andere manieren combineren. U hebt het innerlijke uithoudingsvermogen om langzaam met geduld en gratie alle obstakels te slechten. U vindt middelen en hulp waarvan u eerder niet wist dat ze beschikbaar waren: enkele vrienden en collega’s, maar …

Meer info