Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Tarot jaarkaarten

Tarot jaarkaarten

Bereken je tarot jaarkaart!
Voor elk jaar van ons leven hebben we een kaart uit de grote arcana die onze tarot jaarkaart vormt. Ze vertegenwoordigt onze lessen in het lopende jaar, te beginnen van onze geboortedag.
Sommige kaarten uit de grote arcana zullen vele malen terugkeren als onze jaarkaart, terwijl we anderen nooit zullen krijgen.
De gebeurtenissen die we in een bepaald jaar meemaken, stellen ons in de gelegenheid om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen en meer over onszelf en onze behoeften te weten te komen.
De tarot jaarkaart toont waar het bij het leren om gaat. Ze wijst ons op de soort archetypische energieën die zich in dat jaar kunnen voordoen en daardoor op persoonlijke eigenschappen waarmee of waaraan we kunnen werken, zoals assertiviteit, compassie en relatievermogen.
Als we onze jaarkaart kennen, zijn we ons bewuster van de grote lijnen in ons leven en de soorten kansen tot leren die ons gedurende dat jaar geboden worden.

Het bepalen van de tarot jaarkaart

Tel jouw geboortedag en -maand op bij het lopende jaar en reduceer de uitkomst tot 22 of minder, bijvoorbeeld:

Je verjaart op 17 april 2006, dit geeft als resultaat : 1+7+4+2+0+0+6= 20 – in dit voorbeeld, is de jaarkaart dus “Het oordeel’.
Stop bij het bepalen van de jaarkaart altijd bij het hoogste getal tot en met 22. Reduceer dit getal dus niet!

Het begin van het tarotjaar

De eerste vraag is: “wanneer begint mijn jaarkaart, op 1 januari of op mijn verjaardag?”
Het antwoord luidt: op beide! Er zijn twee verschillende cycli die elkaar tot op zekere hoogte overlappen:
Jouw jaar begint op 1 januari in termen van de gebeurtenissen die je meemaakt. Op deze datum begint je de les van het jaar te leren door middel van ervaringen die je met de spelende kwesties confronteren. Dit is een uiterlijke, op gebeurtenissen georiënteerde cyclus.
Op je verjaardag hebt je de lessen dusdanig geïntegreerd, dat je naar die energie gaat leven. Van verjaardag tot verjaardag zit je dan ook in een cyclus van innerlijke beleving.
De teksten en toelichtingen zijn van Mary
Om te weten te komen wat jouw tarot jaarkaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

11 – Gerechtigheid

11 - Gerechtigheid

Het jaar van Gerechtigheid luidt een nieuw begin in, waarbij na het afwegen de voors en tegens van een voorstel besluiten moeten worden genomen. Het is tevens een jaar van aanpassen. In een jaar van Gerechtigheid kunt u in juridische aangelegenheden (de balans van Justitia) of financiële kwesties (de Weegschaal) …

Meer info

10 – Het Rad van Fortuin

10 - Het Rad van Fortuin

Het begin van een jaar van Het Rad van Fortuin is gewoonlijk onmiskenbaar. Na een jaar van afzondering en innerlijke gerichtheid komt u weer in het volle licht. U zit midden in een draaikolk van sociale activiteit en tolt in het rond. Met Het Rad van Fortuin als jaarkaart bent …

Meer info

9 – De Kluizenaar

9 - De Kluizenaar

In een jaar van De Kluizenaar raakt u geïsoleerd en bent u alleen, vaak al meteen vanaf het begin van het jaar. U probeert met vrienden samen te komen, maar ze hebben het te druk, zijn verhuisd of houden zich met andere dingen bezig. maar dan merkt u dat u …

Meer info

8 – Kracht

8 - Kracht

In uw jaar van Kracht luiden de centrale vragen: Wil ik met hart en ziel hetgeen ik doe? Is het wat ik waarlijk verlang? U dient het doel die u in het jaar van De Zegewagen voor ogen had verder uit te diepen. Na een jaar waarin u gestreden heeftuw …

Meer info

7 – De Zegewagen

7 - De Zegewagen

In een jaar van De Zegewagen handelt u en gaat u verder volgens de in het jaar der Geliefden genomen beslissingen. (In een jaar der geliefden besluit u misschien een relatie te beëindigen, maar u doet het pas in een jaar van De Zegewagen). In het jaar van De Zegewagen …

Meer info

6 – De Geliefden

6 - De Geliefden

In een jaar der Geliefden valt de nadruk op relaties. U begint ze en beëindigt ze, of soms zult u aan helemaal geen relatie deelnemen, omdat u niet met minder genoegen wenst te nemen dan wat u echt wilt en nodig hebt. Het kan ook om relaties met uw familie, …

Meer info

5 – De Hogepriester

5 - De Hogepriester

Het jaar van De Hogepriester is het tweede van de cyclus van macht en gezag. Mensen gaan vaak terug naar school, voltooien en studie of cursus of krijgen een interne opleiding of wellicht terzake kundige raad. Bent u zelf een leraar, trainer of adviseur, dan kan dit een belangrijk jaar …

Meer info

21 – De Wereld

21 - De Wereld

In een jaar van De Wereld voltooit u, aan het eind van een cyclus gekomen, belangrijke projecten en brengt u zichzelf ter wereld. Het kan een zeer succesvol jaar zijn, waarin een meer omvattend project zijn culminatie vindt. Misschien werkt u het liefst in een kleine of zelfs afgebakende ruimte, …

Meer info

4 – De Keizer

4 - De Keizer

Het jaar van De Keizer is het eerste jaar van een tweejarige cyclus, waarin u leert uw eigen gezag te vestigen. Het gaat om vaders en patriarchaat – om het bepalen van ‘wie er hier de lakens uitdeelt’. Vaderkwesties zijn daarom cruciaal: zelf vader zijn, de omgang met de eigen …

Meer info

20 – Het Oordeel

20 - Het Oordeel

In een jaar van Het Oordeel, corresponderend met Pluto, moet u uw eigen sterfelijkheid onder ogen zien, of het nu in de vorm van een persoonlijke ervaring is of van het overlijden van iemand die u kent of het beëindigen van iets. Het resultaat is bevrijdend, hoewel het proces langzaam …

Meer info