Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Tarot jaarkaarten

Tarot jaarkaarten

Bereken je tarot jaarkaart!
Voor elk jaar van ons leven hebben we een kaart uit de grote arcana die onze tarot jaarkaart vormt. Ze vertegenwoordigt onze lessen in het lopende jaar, te beginnen van onze geboortedag.
Sommige kaarten uit de grote arcana zullen vele malen terugkeren als onze jaarkaart, terwijl we anderen nooit zullen krijgen.
De gebeurtenissen die we in een bepaald jaar meemaken, stellen ons in de gelegenheid om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen en meer over onszelf en onze behoeften te weten te komen.
De tarot jaarkaart toont waar het bij het leren om gaat. Ze wijst ons op de soort archetypische energieën die zich in dat jaar kunnen voordoen en daardoor op persoonlijke eigenschappen waarmee of waaraan we kunnen werken, zoals assertiviteit, compassie en relatievermogen.
Als we onze jaarkaart kennen, zijn we ons bewuster van de grote lijnen in ons leven en de soorten kansen tot leren die ons gedurende dat jaar geboden worden.

Het bepalen van de tarot jaarkaart

Tel jouw geboortedag en -maand op bij het lopende jaar en reduceer de uitkomst tot 22 of minder, bijvoorbeeld:

Je verjaart op 17 april 2006, dit geeft als resultaat : 1+7+4+2+0+0+6= 20 – in dit voorbeeld, is de jaarkaart dus “Het oordeel’.
Stop bij het bepalen van de jaarkaart altijd bij het hoogste getal tot en met 22. Reduceer dit getal dus niet!

Het begin van het tarotjaar

De eerste vraag is: “wanneer begint mijn jaarkaart, op 1 januari of op mijn verjaardag?”
Het antwoord luidt: op beide! Er zijn twee verschillende cycli die elkaar tot op zekere hoogte overlappen:
Jouw jaar begint op 1 januari in termen van de gebeurtenissen die je meemaakt. Op deze datum begint je de les van het jaar te leren door middel van ervaringen die je met de spelende kwesties confronteren. Dit is een uiterlijke, op gebeurtenissen georiënteerde cyclus.
Op je verjaardag hebt je de lessen dusdanig geïntegreerd, dat je naar die energie gaat leven. Van verjaardag tot verjaardag zit je dan ook in een cyclus van innerlijke beleving.
De teksten en toelichtingen zijn van Mary
Om te weten te komen wat jouw tarot jaarkaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

17 – De Ster

17 - De Ster

Uw jaar van De Ster is gewoonlijk een tijd van bezinning en hoop. U bent helemaal ‘bloot’, daar u in het jaar daarvoor ontkleed bent van al het valse en valse ambities. U verheugt u over uw vrijheid en ontwikkelt moeiteloos nieuwe aspiraties, waarbij u voorheen onaangeboorde vermogens benut. Misschien …

Meer info

1 – De Magiër

1 - De Magiër

Niemand in onze tijd kan de Magiër als jaarkaart krijgen. Sinds 1 januari 998 is het getal 1 niet meer zelfstandig verschenen; het zal pas weer meedoen wanneer we data krijgen die opgeteld groter is dan 10.000, en dat is pas vanaf 31 december 9957.

Meer info

16 – De Toren

16 - De Toren

Uw jaar van De Toren is er een van omwenteling, waarbij onnodige vormen en structuren overhoop worden gehaald. U krijgt de kans om de barrières tussen uzelf en anderen op he heffen en te ontdekken wat echt belangrijk voor u is. De mate van verandering in dit jaar hangt af …

Meer info

14 – Gematigdheid

14 - Gematigdheid

In uw jaar van de Matiging kunt u creatief dingen op nieuwe en andere manieren combineren. U hebt het innerlijke uithoudingsvermogen om langzaam met geduld en gratie alle obstakels te slechten. U vindt middelen en hulp waarvan u eerder niet wist dat ze beschikbaar waren: enkele vrienden en collega’s, maar …

Meer info

15 – De Duivel

15 - De Duivel

In uw jaar van De Duivel wilt u de middelen ontwikkelen die u in het jaar van De Gematigdheid hebt ontdekt. In het voorgaande jaar hebt u communicatielijnen en netwerken opgezet en nu wilt u ze gebruiken voor grootse projecten. Twijfelt u nog, dan werkt u uitvoerige plannen uit die …

Meer info

19 – De zon

19 - De zon

Als een jaarkaart betekent De Zon succes. Het voorspelt de geboorte van een nieuw project, dat in de dromen en fantasieën van het voorgaande jaar verwerkt is. U straalt goede wil uit en mensen baden zich graag in het licht van uw enthousiasme en geluk. Nieuwe inzichten breken door en …

Meer info

13 – De Dood

13 - De Dood

Het komt maar zelden voor dat er in een jaar van de Dood van een werkelijk sterfgeval sprake is, want de kaart staat niet zozeer voor beëindiging, als wel voor transformatie – een tijd om met het oog op nieuwe groei de oude huid af te werpen. Na een jaar …

Meer info

22 – De Dwaas

22 - De Dwaas

In uw jaar van De Dwaas, een jaar van voort-bewegen, zult u hoogstwaarschijnlijk een belangrijke stap zetten, op een zorgeloze manier reizen of minstens ongebruikelijke of onverwachte tochtjes maken. U neemt risico en doet dingen die helemaal niet bij u lijken te passen. Reizen biedt u de kans om met …

Meer info

12 – De Gehangene

12 - De Gehangene

In een jaar van De Gehangene moet u afstand doen van zaken uit uw verleden. Soms zult u, wanneer het om het verlies gaat van iemand aan wie u gehecht was, het gevoel hebben een verrader te zijn. De pijnlijke en verwondende ervaringen van zo’n jaar dienen nochtans het doel …

Meer info

11 – Gerechtigheid

11 - Gerechtigheid

Het jaar van Gerechtigheid luidt een nieuw begin in, waarbij na het afwegen de voors en tegens van een voorstel besluiten moeten worden genomen. Het is tevens een jaar van aanpassen. In een jaar van Gerechtigheid kunt u in juridische aangelegenheden (de balans van Justitia) of financiële kwesties (de Weegschaal) …

Meer info