De Missing Link

De Missing Link – Rubriek van Isabelle Duchêne

Met de rubriek “De missing link” wenst Isabelle Duchêne mensen te informeren, inzicht en informatie te geven over verschillende onderwerpen en diverse takken binnen de spirituele sfeer. Meer info over Isabelle vind je hier

Theorie is leuk maar het moet ook toepasbaar zijn in het dagelijks leven, herkenbaar zijn zodat het een meerwaarde kan betekenen voor iedereen die dit leest. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken vragen we om deze verworven inzichten door te geven zodat elkeen er beter van wordt. Wel wensen we erop te benadrukken dat onze artikels auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze mogen enkel verspreid worden in de originele tekst met duidelijke bronvermelding.

Het is haast onmogelijk om op alle vragen te antwoorden. Indien je meer wenst te weten, gelieve een afspraak te maken, dan neemt ze graag tijd voor.

In de ban van de mystiek – Leslie Flint

Deze maand wens ik iets te vertellen over Leslie Flint. Dit medium uit Engeland had de gave om de tussenpersoon te zijn van het hiernamaals en onze wereld. Telkens waar Leslie aanwezig was doken er stemmen uit het niets op. De stem werd zichtbaar gehoord door alle aanwezigen en kan opgenomen worden.

Meer info

In de ban van de mystiek – Mediums & Mediumschap doorgelicht

In de ban van de mystiek - Mediums & Mediumschap doorgelicht

In deze reeks mystieke fenomenen geven we uitleg over wat er allemaal mogelijk is met hen die omgaan met het ongeziene, met de onzichtbare wereld. Deze maand gaan we kijken naar het fenomeen dat al heel oud is bij spiritisten. Mediumschap. Wat is het nu precies? We gaan deze materie deze maand verder onderzoeken en we geven voorbeelden uit mijn eigen praktijk als trancemedium.

Meer info

Zieners onder de mantel van Maria : Herman Wijns

Zieners onder de mantel van Maria : Herman Wijns

Waarom zijn er altijd mensen die meer zien dan anderen? Meestal zijn het de eenvoudige, de kleinen, de gewone burger die een glimp mag opvangen van het bijzondere, dat ons dagelijkse leven meestal onzichtbaar omringt. Deze maand speciale aandacht voor Herman Wijns, een doodgewone jongen die door zijn eenvoud en helderziendheid, zijn onwrikbaar geloof in God en zijn discipline en liefde voor zijn medemens wereldberoemd is geworden.

Meer info

Begrijp de geestenwereld en maak contact met hen.

Begrijp de geestenwereld en maak contact met hen.

Hoe omgaan met onze dierbare overleden op een waardige manier? Telkens in november, traditioneel weer dodenherdenking en zoals elk jaar gaan mensen (on)nodig de bloemenindustrie sponseren en dan op weg naar het kerkhof. Maar dat hoeft niet! De mensen weten niet altijd even goed hoe ze de doden op een andere manier kunnen eren. Deze maand leer ik je een klein liefdevol ritueeltje hoe je je dierbare kan eren zonder de deur uit te moeten.

Meer info