Home => Lichaam & Geest => Het Enneagram

Het Enneagram

Het enneagram is een psychologisch systeem om meer inzicht in jezelf te krijgen alsmede in anderen en in je relaties met anderen. Binnen het enneagram worden negen persoonlijkheidstypes beschreven, die alle op hun eigen manier reageren op de wereld om hun heen. Elk mens heeft één basistype in zich. De onderlinge lijnen geven weer hoe de types zich gedragen in stress- en in veilige situaties. Daarnaast kan een type iets overnemen van de types naast hem. Ieder type heeft ook varianten.

Hieronder worden de verschillende types kort behandeld.

Het Enneagram, een werkbaar systeem voor zelfanalyse?

Het enneagram is een psychologisch systeem om meer inzicht in jezelf te krijgen alsmede in anderen en in je relaties met anderen. Binnen het enneagram worden negen persoonlijkheidstypes beschreven, die alle op hun eigen manier reageren op de wereld om hun heen. Elk mens heeft één basistype in zich. De …

Meer info

5. De waarnemer

Steekwoorden: Neiging zichzelf terug te trekken, intellectueel, geconcentreerd, stil, objectief, nuchter, goed geïnformeerd, ontoeschietelijk, onafhankelijk, angsttypen die liever afstand bewaren, voelt zich thuis in een analytische gedachtewereld, omschrijft zichzelf als informatiejunk, houdt van feiten en systemen, erg op zichzelf, raakt snel uitgeput door teveel omgang met anderen, is bang voor …

Meer info

6. De loyalist

Steekwoorden: Loyaal, behoedzaam, hardwerkend, betrouwbaar, verbeeldingrijk, meer groepsmens dan leider, kan het opnemen voor de verschoppelingen, wantrouwt autoriteit, onderwerpt zich liever niet aan gezaghebbende figuren, soms wel actief op zoek naar de veiligheid van een autoriteit die ze kunnen vertrouwen, kunnen verlegen zijn tot confronterend, zien zichzelf niet als angstig, …

Meer info

7. De levensgenieter

Steekwoorden: Eeuwige optimist, opgewekt, energiek, charmant, sociabel, verbeeldingsvol, workaholic, moeite met afronden van projecten, veel interesses, kan geen pijn verdragen, lijkt oppervlakkig, ervaart het leven als een speelplaats, met zichzelf in het midden, proeft van alle genoegens, geniet graag met anderen, doet moeite om het anderen naar de zin te …

Meer info

8. De baas

Steekwoorden: Energiek, intens, bazig, opstandig, beschermend, dogmatisch, alles of niets, hard werken, hoog spel spelen, overal de leiding over nemen, agressief, weinig oog voor andermans omgeving, reageren direct, snel boos, eisen waarheid, vertrouwen mensen die net zo energiek zijn als henzelf, stellen verzet op prijs, lijken impulsief, vervelen zich snel, …

Meer info

9. De bemiddelaar

Steekwoorden: Hartstochtelijk, vriendelijk, tolerant, inschikkelijk, wars van concurrentie, spraakzaam, houdt van een vreedzaam, gestructureerd, voorspelbaar leven, voegt zich graag naar anderen, vindt het moeilijk om de eigen prioriteiten te onderkennen, erg actief, veel interesses en hobby’s, stopt flink wat energie in zijn werk, is graag met andere mensen, is het …

Meer info

1. De Perfectionist

Steekwoorden: Verantwoordelijk, harde werker, onafhankelijk, hoge normen, serieus, streven naar perfectie, prikkelbaar, kritisch, ingehouden, zelfingenomen, dwangmatig, gevoelig voor kritiek, bekommert zich niet om tijd, integer, authenticiteit, zien de wereld als goed/slecht (geen grijs), staren zich blind op details, kritiek op autoriteit, boos als er iets verandert, beheerst maar in de …

Meer info

2. De Gever

Steekwoorden: Naar buiten gericht, opgewekt, energiek, aardig, zelfverzekerd, onderhoudend, behulpzaam, royaal met tijd en geld en materiele zaken, prettiger te geven dan te ontvangen, lijken geen eigen behoeften te hebben, onafhankelijk, op zoek naar goedkeuring, oprechte empathische belangstelling voor anderen, stemmen zich daarop af, kunnen superieur overkomen, afstandelijk als een …

Meer info

3. De succesvolle werker

Steekwoorden: Zelfverzekerd, vlot, ambitieus, succesvol, enthousiast, werkt hard om doel te bereiken, kan mensen goed motiveren, kan gevoelloos of manipulatief overkomen, loopt soms over mensen heen, het leven bestaat uit taken, is meestal met meerdere dingen tegelijk bezig, aandacht voor details is niet het sterkste punt, taken worden wel succesvol …

Meer info

4. De romanticus

Steekwoorden: Intense en dramatische kijk op het leven, verstokte idealist, aangetrokken tot extreme emoties en daden, op zoek naar ongewone, artistieke en zinvolle aspecten, extravert en flamboyant, gevoel voor esthetiek, drukken zich op bijzondere wijze uit via kleding en omgeving, behoefte aan schoonheid en betekenis, lijken soms elitair en superieur, …

Meer info