Zen

Het Zenboeddhisme

Zen is een Japanse vorm van het boeddhisme. De zen is een vorm van het boeddhisme die nadruk legt op za-zen: meditatie als middel tot verlichting. Bij deze meditatievorm zijn onder andere beheersing, wijsheid en een goed gevoel voor humor van belang.

In bijna ieder boek of artikel over zen wordt al in een vroeg stadium vermeld, dat het eigenlijk onmogelijk is zen te beschrijven of uit een boek te leren.

Wil je meer weten over Zen, blader dan doorheen de diverse bijdragen hieronder opgesomd.

Uitspraken & inzichten van Osho – Deel 2

Uitspraken & inzichten van Osho - Deel 2

Osho heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de interesse in (Oosterse) spiritualiteit in het Westen. De invloed van Osho (zijn woorden, zijn ideeen) kom je nog steeds op heel veel plaatsen tegen. De Osho Zen Tarot, die gebaseerd is op uitspraken van Osho, is een van de meest tastbare erfenissen die twintig jaar na de hoogtijdagen van de Bhagwanbeweging nog steeds overeind staat. Lees zijn uitspraken en laat je verwonderen...

Meer info

Uitspraken & inzichten van Osho – Deel 1

Uitspraken & inzichten van Osho - Deel 1

Osho heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de interesse in (Oosterse) spiritualiteit in het Westen. De invloed van Osho (zijn woorden, zijn ideeen) kom je nog steeds op heel veel plaatsen tegen. De Osho Zen Tarot, die gebaseerd is op uitspraken van Osho, is een van de meest tastbare erfenissen die twintig jaar na de hoogtijdagen van de Bhagwanbeweging nog steeds overeind staat. Lees zijn uitspraken en laat je verwonderen...

Meer info

Het Zenboeddhisme

Het Zenboeddhisme

Zen is een Japanse vorm van het boeddhisme. De zen is een vorm van het boeddhisme die nadruk legt op za-zen: meditatie als middel tot verlichting. Bij deze meditatievorm zijn onder andere beheersing, wijsheid en een goed gevoel voor humor van belang. In bijna ieder boek of artikel over zen wordt al in een vroeg stadium vermeld, dat het eigenlijk onmogelijk is zen te beschrijven of uit een boek te leren.

Meer info

De Zen van het leven

De Zen van het leven

Wanneer je je eigen leven nader onder de loep neemt, zie je hoe je ingesponnen bent in een web van relaties en vaste afspraken die cultureel en maatschappelijk bepaald zijn. Dit web kan zo benauwend zijn, dat je bij tijd en wijle naar adem moet happen om enigszins bij jezelf te kunnen blijven. Je dagelijkse bezigheden worden voor een groot deel voorgeschreven doordat dingen van je worden verwacht, je 'moet' wel.

Meer info

Zazen – De zitmeditatie

Zazen - De zitmeditatie

Een keuze voor de Zen-weg heeft praktische consequenties voor je dagelijkse leefritme. Je hoeft je niet uit de maatschappij terug te trekken, je hoeft geen monnik te worden, maar je ruimt wel tijd en plaats in voor de beoefening van de zitmeditatie.

Meer info