Home => Shakespeare Tarot

Shakespeare Tarot

De wereld The Globe Theatre

De wereld   The Globe Theatre

Kaart rechtop Deze positieve kaart is tekenend voor emoties en staat voor groei, kennisverwerving en vooruit komen in het leven. U kunt alle ervaringen uit uw leven combineren tot een zinrijk geheel. Ook al maakt u geen letterlijke wereldreis in de loop van uw leven zult u veel indrukken opdoen. …

Meer info

Het oordeel – Vincentio

Het oordeel - Vincentio

Kaart rechtop Deze kaart wijst op een ontwaken, een bereidheid om bewuster in het leven te staan en de mogelijkheid om afstand te doen van bepaalde beperkingen. Accepteer oude fouten en wees vergevingsgezind, tegenover uzelf en tegenover anderen, ga terug naar af. Het is de tijd om zaken op een …

Meer info

De zon – Koning van Navarre en de Franse prinses

De zon - Koning van Navarre en de Franse prinses

Kaart rechtop Deze positieve kaart duidt op vreugde, triomf en de mogelijkheid om uw ambitie te verwezenlijken en uw doelen te bereiken. U hebt nu de kans uitbundig en vol zelfvertrouwen te leven, initiatieven te nemen en te genieten van al het goede dat voor u in het verschiet ligt. …

Meer info

De maan – De drie heksen

De maan - De drie heksen

Kaart rechtop Het bleke maanlicht onttrekt de kleur aan de dingen en maakt dat alles er anders uitziet. We raken daardoor gemakkelijk de klust kwijt en voelen ons angstig en gedesoriënteerd. Mogelijk kunt u een bepaalde situatie niet in een helder licht zien en hebt u het idee in het …

Meer info

De ster – Cleopatra

De ster - Cleopatra

Kaart rechtop Deze kaart wordt wel eens de vervuller van wensen genoemd. Sinds mensenheugenis geldt de ster als een symbool van voorspoed, geluk en succes. U wordt aangemoedigd om het allerhoogste, de sterren, na te streven en uw talenten optimaal te benutten. Deze kaart staat voor optimisme en hoop, voor …

Meer info

De toren – Timon

De toren - Timon

Kaart rechtop Deze kaart staat voor een dramatische, onverwachte wending die alles op zijn kop zet. Deze wending kan bijzonder schokkend zijn. Het kan gaan om een plotselinge tegenslag of om iets wat alle zekerheden aantast. Illusies die u lang hebt gekoesterd worden verbrijzeld en uw wereldbeeld veranderen volkomen. Ze …

Meer info

De duivel – Puck

De duivel - Puck

Kaart rechtop De duivel lijkt een angstaanjagende kaart, maar is geen kwaadaardige figuur, hij is eerder onvoorspelbaar en ergerlijk en kan grote beroering veroorzaken. De duivel vertegenwoordigt de schaduwzijde van de persoonlijkheid: leugenachtigheid, domheid, de twijfel en moedeloosheid waar iedereen wel eens mee te kampen heeft. Hij brengt ons ertoe …

Meer info

Gematigheid – Prospero

Gematigheid - Prospero

Kaart rechtop Een alchimist brengt veranderingen teweeg en is een katalysator die bepaalde bestanddelen zo omvormt dat ze volledig worden vernieuwd. Deze kaart richt zich niet op het eindresultaat maar op het proces waardoor dit tot stand komt. Een proces waarin de zaken steeds opnieuw worden gecombineerd, oplossingen voortdurend worden …

Meer info

De dood – Koning Lear

De dood - Koning Lear

Kaart rechtop Deze kaart staat niet in de letterlijke zin voor de dood, maar duidt op plotselinge, drastische en permanente veranderingen: een radicale verandering van levensstijl, een einde van een bepaalde periode of een ingrijpende gebeurtenis die een nieuwe levensfase inluidt. Het kan gaan om een einde van een relatie, …

Meer info

De gehangene – Hamlet

De gehangene - Hamlet

Kaart rechtop Deze kaart is zeer gecompliceerd, hij staat voor in het ongewisse te verkeren, voor geen kant meer uit te kunnen. Deze beperkingen kunnen uit een persoon zelf voortkomen. De mogelijkheid bestaat dat u bent vastgelopen en denkt u heel veel na tot piekeren toe. Maar er bestaat ook …

Meer info