Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => De aura => De Auralagen of Aura lichamen

De Auralagen of Aura lichamen

De verschillende lagen van de Aura of Aura lichamen

De AURA bestaat uit een 7-tal “lichamen” die voor een deel over elkaar heen liggen en voor een deel niet. Ons fysieke lichaam is in principe de de meest verdichte vorm. Ons fysieke lichaam is de som van zeven over elkaar heen liggende “lichtlichamen”.
Als we de lagen tellen, tellen we van binnen naar buiten, de laag die dus het dichts bij de huid zit, is laag een (1), en de verste laag is zeven (7). In dit onderdeel gaan we de 7 lagen en of lichamen bespreken.

Bron: Licht op de AURA van Barbara Ann Brennan

Het Ketherisch-causale lichaam

Het Ketherisch-causale lichaam

De zevende laag is het ketherisch-causale niveau of causale lichaam. Het is ons spirituele mentale lichaam. Het is het lichaam, waarin we één zijn met de Allerhoogste, met de Bron van alle leven. Het is de beschermlaag van ons energieveld en biedt weerstand aan alles dat er door wil.

Meer info

Het universele-liefde lichaam

Het universele-liefde lichaam

De zesde laag is het universele-liefdelichaam. Het is de emotionele laag van het spirituele gebied. Dit straalt van ongeveer 60 tot ruim 80 cm vanaf het lichaam. Via dit niveau kunnen we spirituele extase ervaren. Het is bereikbaar door bijvoorbeeld meditatie.

Meer info

Het Etherische lichaam

Het Etherische lichaam

Het etherische lichaam is samengesteld uit fijne energielijnen en heeft dezelfde opbouw als het fysieke lichaam mét alle anatomische delen en organen. Het etherische lichaam is het lichaam dat wij, diegenen die astrale reizen maken, gebruiken, en veel mensen op de hele wereld die "uittreding"-ervaringen hebben gehad, vertellen dat ze neerkeken op hun fysieke lichaam terwijl ze nog steeds een lichaamsvorm hadden- en deze vorm was het etherische lichaam.

Meer info

Het Etherisch-causale lichaam

Het Etherisch-causale lichaam

De vijfde laag is het etherisch-causale lichaam. Het bevat de volledige blauwdruk van ons fysieke lichaam en alle vormen die op het fysieke niveau bestaan. Het is het negatiefje van het etherische lichaam, dat weer de “mal” is van ons fysieke lichaam. Dat wil zeggen dat het veel weg heeft van het negatief van een foto.

Meer info

Het Astrale lichaam

Het Astrale lichaam

De vierde laag is de astrale laag of het Astrale lichaam genoemd. Deze laag is amorf en samengesteld uit kleurwolken, die mooier zijn dan die van het emotionele lichaam. De kleuren zijn ongeveer hetzelfde, maar meestal vermengd met het roze licht van liefde.

Meer info

De Auralagen of de Aura lichamen

De Auralagen of de Aura lichamen

De Aura is het energieveld om ons heen. De Aura beslaat zeven lagen die alleen waargenomen kunnen worden door een speciale camera of door mensen die hier gevoelig voor zijn. Voor mensen die nog nooit een Aura hebben gezien, kan men die het beste voorstellen als verstrooid licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.

Meer info

Het Mentale lichaam

Het Mentale lichaam

De derde laag is het mentale lichaam. Het omgeeft het emotionele lichaam, is samengesteld uit nog fijnere substanties en elk daarvan is verbonden met gedachten en mentale processen. Dit lichaam ziet er meestal uit als helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft.

Meer info

Het Emotionele lichaam

Het Emotionele lichaam

De tweede laag, ook wel het “fijnstoffelijke” lichaam genoemd, is het emotionele lichaam en is verbonden met onze gevoelens. De structuur is vloeiender dan het etherische lichaam en het is ook geen duplicaat van het fysieke lichaam.

Meer info